Меню Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіцій канал Укргідроенерго на YouTube
Прес-центр

Гідроенергетика України, 2018, №1-2

Гідроенергетика України, 2018, №1-2

Вихідні дані про журнал "Гідроенергетика України"

Титул, Зміст

Прес-служба Укргідроенерго
Гідроенергетика і довкілля.
Сталий розвиток та збалансовані рішення.

Ландау Ю. О.,  Сташук І. В.
Значення гідроенергетики в розвитку ОЕС України відповідно до НЕС-2035 і екологічні виклики

Стефанишин Д. В.
Деякі критичні зауваження та пропозиції щодо підтримки сталого розвитку гідроенергетики в Україні

Обухов Є. В.
Оцінка інтенсивності зовнішнього  водообміну на Дніпровських водосховищах у сучасних їх параметрах

Рябенко О. А., Клюха О. О., Галич О. О., Поплавський Д. М.
Математичні моделі розрахунку профілю вільної поверхні хвилястого стрибка з врахуванням втрат енергії та затухання хвиль по довжині

Дем'янюк А. В,  Стефанишин Д. В.
Можливості та складності оцінки стану земляних гребель за даними спостережень, отриманими за допомогою автоматизованих систем контролю

Шульга В. А.
Осідання грунтових гребель гідровузлів України

Вайнберг А. И.
Метод расчета термического режима глубоких водохранилищ

Кенсицький О. Г., Хвалін Д. І., Кобзар К. О.
Математична модель спільного розрахунку електромаг­нітного та температурного полів торцевої зони потужного турбогенератора

Кучерява І. М.
Вплив порушення розмірів поліетиленової ізоляції силових кабелів на розподіл у ній електричного поля

Доморощин С. В., Літвінов В. В.
Оцінювання ймовірності відмови елегазових вимикачів "GEC ALSTHOM" на інтервалі часу

Літвінов В. В.,  Кільова К. А.
Оцінювання технічного стану механічних вузлів гідрогенератора

Анахов П. В.
Комплексне використання  стоячих хвиль водойм

Кирик В. В.
Особливості використання  полімерної  ізоляції в електричних мережах

Смирнов В. С. , Самков А. В.,  Ковриго Ю. М., Лизанец В. В.,  Штифзон О. И.
Теоретические аспекты системного анализа автоматизированных вентильных преобразователей

Шубин В. M.,  Смоляков А. А.
АО "СПКТБ "Запорожгидросталь" XXI век

Левицкий А. С.,   Новик А. И.,  Зайцев Е. А.
Цифровой емкостной измеритель усилий  в стяжных шпильках сердечника статора генератора на основе конвертора AD7745/46 66-69
VІІІ Міжнародна конференція гідроенергетиків

Мошинський В. С., Рябенко О. А.,  Галич О. О., Поровський С. М., Свідерська А. В., Якобсен А.
Використання норвезького досвіду  для розвитку гідроенергетики України

Хлапук М. М., Шинкарук Л. А.
Протипаводкові акумулюючі ємності в басейні верхнього Дністра та мала  гідроенергетика

Яцик А. В., Томільцева А. І.
Обґрунтування необхідності перспективних наукових досліджень на Дніпровських  і Дністровських водосховищах