Діяльність в басейні річки Дніпро

     Дніпро - головна  водна  артерія  України,  значення  якої у становленні та розвитку української нації, суспільного виробництва і для природного середовища країни не можна переоцінити. В Україні річка протікає своєю середньою та нижньою течією з площею басейну 291,4 тис. кв. км. Водні ресурси басейну Дніпра становлять близько 80  відсотків водних ресурсів України. Дніпро  є  головним,  а  подекуди  і  єдиним  джерелом водопостачання великих промислових  центрів  півдня  і  південного сходу України.

     ПрАТ «Укргідроенерго» експлуатує каскад із шести водосховищ загальною площею 6941  кв.  км  та  повним об'ємом акумульованої води 43,8 куб. км. Зі створенням  каскаду  водосховищ  було  розв'язано проблеми забезпечення  водою   населення,   промисловості   та   сільського господарства,  збільшення  об'єму  водоспоживання, захисту долини річки від катастрофічних повеней. 70 відсотків об'єму  стоку на  Дніпрі  припадає  на  час весняної повені. Рівномірний розподіл водних ресурсів в басейні Дніпра протягом року дозволив  забезпечити роботу гідроелектричних, теплових та атомних станцій, водного транспорту, рекреаційного господарства тощо.

     Починаючи з 1997 року Товариство реалізує масштабний проєкт з реконструкції ГЕС Дніпровського каскаду. Відчуваючи відповідальність за підтримання та поліпшення екологічного стану в басейні річки Дніпро, однією з найважливіших задач, яку поставило перед собою Товариство, є заміна робочих коліс гідроагрегатів на екологічно-безпечні, конструкція яких забезпечує неможливість потрапляння турбінної оливи в Дніпро.  Наразі реалізовано першу та значну частину 2-ї черги проєкту з реконструкції дніпровських ГЕС, введено в роботу 63 агрегати з екологічно-безпечними робочими колесами  на Київській, Канівський, Кременчуцькій, Середньодніпровській, Дніпровській та Каховській гідроелектростанціях.

     Також на дніпровських гідроелектростанціях ПрАТ Укргідроенерго реалізовано  проєкти з автоматизованих систем контролю безпеки гідротехнічних споруд. Впровадження цих систем дозволило на якісно новому рівні контролювати стан споруд, гребель та значно підняло рівень безпеки при експлуатації водосховищ ГЕС дніпровського басейну.

     ПрАТ «Укргідроенерго» є учасником реформування водного сектора, яке здійснюється в Україні і передбачає перехід до басейнового принципу управління водними ресурсами, відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС, включаючи подальше покращення  системи моніторингу поверхневих і підземних вод. Представники ПрАТ «Укргідроенерго» входять до басейнових рад Середнього та Нижнього Дніпра і приймають активну участь в їх роботі. Основним завданням басейнової ради є вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.