Планована діяльність в басейні річки Дністер

test

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», що  прийнятий у 2017 році відповідно до зобов'язань, які взяла на себе Україна у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (конвенція Еспо) та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), встановлена  процедура проведення оцінки, яка починається з підготовки суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність.

Згідно ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у повідомленні про плановану діяльність наводиться інформація про:

 • плановану діяльність, її характеристику, технічні альтернативи;
 • місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи;
 • соціально-економічний вплив планованої діяльності;
 • загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо);
 • екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами;
 • необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами;
 • сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля;
 • планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Для цього наприкінці  2017 року виконано низку науково-вишукувальних робіт (1 етап) з аналізу району планованої діяльності та досвіду реалізації проєктів співіснування об’єктів гідроенергетики з територіями з особливим природоохоронним статусом на прикладі країн ЄС. Звіти профільних інститутів НАН України оприлюднено у відкритому доступі на сайті ПрАТ «Укргідроенерго».

У квітні 2019 року з метою налагодження транскордонного співробітництва Україна-Молдова та узгодження спільних дій для екологічного оздоровлення Дністра під час засідання Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер було оприлюднено спільну позицію Міністерства енергетики України та ПрАТ «Укргідроенерго» щодо призупинення будь-яких дій, пов’язаних із будівництвом Верхньодністровського каскаду ГЕС, до проведення стратегічної екологічної оцінки Схеми комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України.

Протокол засідання, де оприлюднена зазначена офіційна позиція, розміщено на сайті Дністровської комісії за посиланнямhttps://dniester-commission.com/meetings/vtoroe-zasedanie-dvustoronnej-dnestrovskoj-komissii-v-g-kieve/

При оцінці впливів на довкілля розглядалися такі його компоненти: 

 1. клімат і мікроклімат
 2. повітряне середовище
 3. геологічне середовище
 4. водне середовище
 5. ґрунти
 6. рослинний і тваринний світ
 7. заповідні об'єкти
 8. археологічна спадщина

 

Співпраця з НАНУ
Звіт Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАНУ
Звіт відділу ботаніки Національного науково-природничого музею НАНУ