Все буде Україна!

Комерційна діяльність

13 квітня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії» .

Його мета – приведення законодавства України до вимог Третього пакету енергетичного законодавства ЄС, запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії.

Прийняття Закону є передумовою структурних змін в електроенергетиці України, підґрунтям для модернізації галузі та інтеграції ринку електричної енергії України до регіональних енергетичних ринків, з наступним входженням до загальноєвропейського енергетичного ринку.

map

Відповідно до норм Закону «Про ринок електричної енергії» з 1 липня 2019 року впроваджено нову модель конкурентного ринку електроенергії, який замінив схему оптового ринку єдиного покупця на торгівлю на комерційних сегментах.

map

Нормативно-правові акти

що визначають основні умови діяльності та взаємовідносини між учасниками ринку електричної енергії

 1. Правила ринку

  (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307)
 2. Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку

  (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308)
 3. Правила ринку роздрібного ринку електричної енергії

  (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312)
 4. Кодекс системи передачі

  (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309)
 5. Кодекс системи розподілу

  (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310)
 6. Кодекс комерційного обліку електричної енергії

  (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311)
 7. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX (REMIT).

   

ПрАТ «Укргідроенерго» наразі провадить діяльність на усіх сегментах ринку електричної енергії:

 • ринку двосторонніх договорів (РДД).

  Торгівля електроенергією здійснюється на електронних аукціонах на централізованій торговій платформі ТОВ «Українська енергетична біржа» шляхом подачі заявок на купівлю-продаж електричної енергії. Електронні аукціони відбуваються на недискримінаційних та прозорих засадах, що досягається завдяки необмеженій кількості учасників, назви яких не розголошуються до закінчення аукціону, необмеженій кількості зустрічних заявок на купівлю-продаж за «вільною» ціною та справедливому відбору переможців аукціону відповідно до затверджених регламентів.

 • ринку «на добу наперед» (РДН).

  Торгівля здійснюється учасниками ринку шляхом подачі погодинних заявок на торговій платформі XМTrade, де відображені визначені обсяги та ціни купівлі/продажу електричної енергії щодо розрахункових періодів доби постачання.
  У ході торгів на РДН Оператор ринку на основі балансу сукупного попиту та пропозиції на електричну енергію визначає для кожного розрахункового періоду доби постачання торгової зони ціну купівлі-продажу електричної енергії на РДН за принципом граничного ціноутворення та обсяги купленої та проданої на торгах на РДН електричної енергії.

 • внутрішньодобовому ринку (ВДР).

  Торгівля на ВДР здійснюється на торговій платформі XМTrade. Учасник ринку зазначає обсяги електричної енергії у заявці на торги на ВДР, що акцептуються за заявленою ціною, в разі наявності заявки покупця. Остаточна ціна буде визначатися як середньозважена за обсягом ціна акцептованих заявок. За результатами торгів Оператор ринку надає повідомлення про договірні обсяги та вартість купівлі-продажу електричної енергії.

 • балансуючому ринку (БР).

  На БР оператор системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго», ОСП) здійснює:

  • купівлю та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозиції електричної енергії у межах поточної доби;
  • купівлю та продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс.

  ОСП з метою балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії та/або врегулювання системних обмежень надає постачальникам послуг з балансування команди на збільшення (зменшення) їхнього навантаження, здійснюючи на ринкових засадах відбір відповідних пропозицій (заявок) постачальників послуг з балансування у порядку, визначеному правилами ринку. Товариство є стороною, відповідальною за баланс та несе фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії перед оператором системи передачі в обсягах небалансів електричної енергії за цінами небалансів, визначеними відповідно до правил ринку.

 • ринку допоміжних послуг (РДП).

  Для забезпечення надійної роботи ОЕС України та належної якості електричної енергії Товариство надає допоміжні послуги – резерви регулювання частоти та активної потужності. ОСП купує на ринкових та прозорих засадах допоміжні послуги шляхом проведення аукціонів. Аукціони відбуваються на торговій платформі MMS, де встановлена розрахована гранична ціна та деталі проведення торгів. Допоміжні послуги придбаваються ОСП на конкурентних засадах.

 • роздрібному ринку (РР).

  Товариство в якості Основного споживача, здійснює надання Операторам системи розподілу послуги з утримання технологічних електричних мереж спільного використання.

Основними контрагентами на ринку електричної енергії
для ПрАТ «Укргідроенерго» є:

 • АТ «Оператор ринку»,
 • НЕК «Укренерго»
 • ДП «Гарантований покупець»
 • переможці аукціонів ПрАТ «Укргідроенерго»
  на ринку двосторонніх договорів.

ПрАТ «Укргідроенерго» - відграє важливу роль на ринку електричної енергії.

 • РДД / РДН / ВДР

  ПрАТ «Укргідроенерго» реалізує електричну енергію на ТБ «Українська енергетична біржа» та здійснює безперервну торгівлю на сегментах РДН та ВДР з оперативним реагуванням на будь-які зміни гідрорежимів, а також попиту і пропозиції.

 • БР

  Товариство є одним з основних гравців на балансуючому ринку електроенергії, забезпечуючи покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в ОЕС України.

 • РДП

  Товариство бере активну участь на ринку допоміжних послуг для забезпечення надійної роботи ОЕС України та належної якості електричної енергії.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі – ПСО).

 • З липня 2019 року до вересня 2021 року (включно) діяла модель «товарного ПСО» - продаж гарантованому покупцю частини обсягу електричної енергії виробленої на гідроелектростанціях, за мінімальною ціною для забезпечення потреб населення.
 • З жовтня 2021 року до тепер діє модель «фінансового ПСО» - надання гарантованим покупцем ПрАТ «Укргідроенерго» послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та оплата ПрАТ «Укргідроенерго» вартості послуги гарантованого покупця.

Експорт електричної енергії

 • Об’єднання української енергосистеми з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E надало нові можливості для розвитку енергетичного ринку та забезпечення енергетичної безпеки України.
 • ПрАТ «Укргідроенерго», маючи достатню кількість генеруючих потужностей, позитивно оцінює свій експортний потенціал та можливість постачання електричної енергії за гнучким графіком до енергосистем європейських країн.
 • Товариство вже має досвід здійснення експортних операцій, ставши першою державною компанією, яка здійснила поставки електричної енергії до Молдови після об’єднання з ENTSO-E.
 • ПрАТ «Укргідроенерго» завжди відкрите для співпраці з європейськими партнерами, але пріоритетом залишається забезпечення балансової надійності та операційної безпеки енергосистеми України.