Наглядова рада

У березні 2017 року Кабінетом Міністрів України була започаткована реформа корпоративного управління, яка передбачає введення незалежних органів управління стратегічними державними підприємствами, одним з яких є ПрАТ "Укргідроенерго".

У зв’язку з проведенням зазначеної реформи, до моменту формування персонального складу членів Наглядової ради, Товариством та Міненерговугілля було вжито необхідних заходів щодо приведення внутрішніх нормативних актів у відповідність до вимог чинного законодавства. Зокрема, були внесені зміни до Статуту Товариства, до положень про органи управління Товариством та затверджено Принципи формування Наглядової ради.

Згідно з Статутом Товариства до складу Наглядової ради входять 7 членів, з яких: незалежні члени – 4 особи, представники держави – 3 члени, що відповідає вимогам до наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі згідно статтею 11-2 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Наглядова рада ПрАТ "Укргідроенерго" є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює стратегічне управління Товариством, а також аналізує та оцінює діяльність Виконавчого органу ПрАТ "Укргідроенерго". Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

Також наказом Міненерговугілля від 05.03.2019 № 90, затверджено Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Укргідроенерго", який було розроблено на основі принципу розмежування функцій держави як регулятора та як суб'єкта управління Товариством, як це передбачено в Керівних принципах ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з державною часткою власності.

Надалі Міненерговугілля було прийнято рішення, що оформлене наказом від 05.03.2019 № 91, про оголошення конкурсного відбору кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго".

Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" було опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів України 30.05.2019. Окрім того, для виконання вимог законодавства Товариством було  залучено до попереднього відбору кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради незалежних недержавних експертів фахівців з добору персоналу ТОВ "Телент Едвайзорс", що є ліцензійним представником ODGERS BERNDTSON UKRAINE.

В порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 та від 10.03.2017 № 142, конкурсною комісією та номінаційним комітетом проведено конкурс на посади незалежних членів Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго".

З урахуванням результатів зазначеного конкурсу та в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 143, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 544-р було погоджено кандидатури незалежних директорів та представників держави до складу Наглядової ради Товариства.

Згідно з наказом Міненерговугілля від 19.07.2019 № 317 було сформовано персональний склад Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго".

Перше засідання новообраної Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" відбулось 22.07.2019. На цьому засіданні головою Наглядової ради було обрано Гвоздія В. А., а заступником голови Наглядової ради – Терлецького О. Р.

Протягом 2019 року Наглядовою радою Товариства було проведено вісім засідань, на яких розглянуто 37 питань.

В 2020 році відбулось 13 засідань Наглядової ради Товариства, під час яких розглянуто та прийнято рішення з 60 питань.

У складі Наглядової ради створені та функціонують такі комітети:

  •  з питань аудиту у складі – Гвоздій Валенти Анатолійович, Шкураков Василь Олександрович, Волш Стівен Лерд, кушніров Віталій Андрійович;
  •  з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ "Укргідроенерго" у складі – Терлецький Олег Романович, Микольська Наталія Ярославівна; Гвоздій Валенти Анатолійович.
  •  з питань інновацій у складі – Микольська Наталія Ярославівна, Терлецький Олег Романович, Волш Стівен Лерд, Кушніров; Кушніров Віталій Андрійович.
  • з питань управління ризиками ПрАТ "Укргідроенерго" у складі - Гвоздій Валентин Анатолійович;  Терлецький Олег Романович; Кушніров віталій Андрійович.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 814-р "Деякі питання наглядової ради приватного акціонерного товариства" обрано членами наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго"  Гавву Олександра Олександровича та Кушнірова Віталія Андрійовича як представників держави.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1592-р "Про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" достроково припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ "УКргідроенерго" Гавви Олександра Олександровича як представника держави.