Все буде Україна!

Енергоефективність та енергозбереження

Політика ПрАТ «Укргідроенерго» у сфері енергоефективності та енергозбереження базується на ключових положеннях Енергетичної стратегії України на період до 2035 року (ЕСУ), Програмі розвитку гідроенергетики на період до 2026 року та втілена в стратегічному плані розвитку ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019-2023 роки.

Текст

Підвищення енергоефективності

  • Відповідно до Енергетичної стратегії, одним з головних напрямків підвищення енергоефективності економіки України має стати підвищення енергоефективності в секторі виробництва і трансформації енергії, насамперед у теплоелектроенергетиці та централізованому теплопостачанні, шляхом оптимізації використання потужностей, технічної та технологічної модернізації. Цей напрямок безпосередньо стосується і виробничо-технічних підрозділів ПрАТ «Укргідроенерго».
  • testНасамперед, підвищенню енергоефективності гідроелектростанцій (ГЕС) Дніпровського каскаду сприяє їх комплексна поетапна реконструкція, що розпочалась з 1996 року в рамках Проєкту реабілітації ГЕС. Заходи, що реалізуються на гідроелектростанціях, направлені, у тому числі, на поліпшення техніко-економічних характеристик гідроагрегатів та підвищення експлуатаційної безпеки і надійності гідросилового та гідромеханічного обладнання. Наразі в стадії реалізації перебуває II черга реконструкції «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція, 2-черга. Коригування», що дасть можливість, у тому числі, збільшити потужність реконструйованих гідроагрегатів на 245,2 МВт. В процесі розробки знаходяться проєкти «Реконструкція, 3 черга».
  • testОкрім того, Енергетична стратегія та Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року передбачають будівництво нових високоманеврових, екологічно чистих та економічно ефективних потужностей гідроенергетики. А саме, ПрАТ «Укргідроенерго» має побудувати та ввести в експлуатацію Канівську ГАЕС потужністю 1 000 МВт, третю чергу Дністровської ГАЕС у складі п'ятого-сьомого гідроагрегатів на 972 МВт . Реалізація перерахованих проєктів, разом з менш великими, дозволить довести частку маневрових потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%.
test

Слід зазначити, що перспектива нарощування генеруючої потужності ПрАТ «Укргідроенерго» матиме прямий вплив на підвищення енергоефективності та енергозбереження української електроенергетичної галузі в цілому, оскільки ГЕС і ГАЕС приходять на зміну найбільш застарілим та неефективним енергоблокам теплових генеруючих компаній. Відповідно до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, проблема декарбонізації та зменшення шкідливих викидів в Україні може вирішуватися, певною мірою, за рахунок часткового виведення енергоблоків ТЕС із експлуатації.

На сьогодні ГЕС і ГАЕС є єдиними високоманевровими станціями в Об´єднаній енергосистемі України (ОЕС). Їх частка у виробництві електроенергії в країні складає 5,4%, а частка в структурі потужності ОЕС – 11%, при потребі в маневрових потужностях на рівні 15-20%.

Енергозбереження

  • testДефіцит маневрових потужностей призводить до труднощів у покритті піків і проходженні нічних провалів споживання в енергосистемі, і має перспективу зростання в найближчі роки. Це пов´язано, в першу чергу, зі стрімким будівництвом в Україні сонячних та вітрових електростанцій, які не можуть здійснювати добове та погодинне (під час пікового споживання) регулювання енергосистеми, а також з перспективою зростання споживання електроенергії в країні. На сьогодні регулювання добового графіку споживання в українській ОЕС здійснюється, головним чином, вугільними енергоблоками ТЕС, які для цього не проєктувалися і технічно мало пристосовані, що призводить до суттєвих перевитрат палива при виробництві електроенергії.
  • В той же час саме гідроелектростанції являють собою найбільш мобільну та найбільш доцільну, з точки зору економічної ефективності, групу енергообладнання, яка має використовуватися в системі регулювання частоти та потужності.
  • Крім введення нових генеруючих потужностей, на філіях ПрАТ «Укргідроенерго» постійно реалізуються заходи з економії енергетичних ресурсів. За підсумками 2022 року виконання енергозберігаючих заходів дозволило зекономити в цілому по Товариству 2 506,3 тис. кВт⋅год електроенергії.

  • За результатами розрахунків, введення в експлуатацію Канівської ГАЕС, разом з експлуатацією чотирьох діючих гідроагрегатів Дністровської ГАЕС, забезпечить середньорічну економію природного газу при пусках енергоблоків ТЕС в обсягах від 113,5 до 125 млн м3.

    test

 

Крім того, при заміщенні гідроакумулюючими станціями енергоблоків ТЕС середньорічна економія вугілля очікується в обсягах 1 103,7 тис. т – при роботі трьох агрегатів Дністровської ГАЕС та 533,4 тис. т – Канівської ГАЕС.

test

Відповідно до положень Енергетичної стратегії, український уряд, для реалізації планів введення нових генеруючих потужностей, має забезпечити стабільну та прогнозовану політику у сфері залучення інвестицій та налагодити відповідну комунікаційну роботу для заохочення входу на ринок міжнародних стратегічних і фінансових інвесторів.

На сьогодні рівень використання економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу в Україні становить понад 60%, у той час як більшість розвинених країн досягла більш високого рівня його освоєння. Наприклад, Італія, Франція та Швейцарія – 95-98%, Японія – 90%, США – 82%.

Саме з цією метою ПрАТ «Укргідроенерго» уважно вивчає досвід передових економічно розвинених країн в цьому напрямку.