Все буде Україна!

Ринок електричної енергії

13 квітня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії» .

Його мета – приведення законодавства України до вимог Третього пакету енергетичного законодавства ЄС, запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії.

Прийняття Закону є передумовою структурних змін в електроенергетиці України, підґрунтям для модернізації галузі та інтеграції ринку електричної енергії України до регіональних енергетичних ринків, з наступним входженням до загальноєвропейського енергетичного ринку.

Відповідно до норм Закону «Про ринок електричної енергії» з 1 липня 2019 року впроваджено нову модель конкурентного ринку електроенергії, який замінив схему оптового ринку єдиного покупця на торгівлю на комерційних сегментах.

Основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та взаємовідносини між ними визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють впровадження Закону, зокрема:

ПрАТ «Укргідроенерго» наразі провадить діяльність на усіх сегментах ринку електричної енергії:

 • ринку двосторонніх договорів (РДД). Торгівля проходить шляхом безпосередньої участі у торгах, які оприлюднюються на сайті організатора (ТБ "Українська енергетична біржа"), шляхом подачі заявок на продаж електричної енергії. Аукціон закінчується після реалізації виставлених лотів або після завершення часу торгів.
 • ринку «на добу наперед» (РДН). Торгівля здійснюється учасниками ринку шляхом подачі погодинних заявок на торговій платформі XМTrade, де відображені визначені обсяги та ціни купівлі/продажу електричної енергії щодо розрахункових періодів доби постачання. У ході торгів на РДН Оператор ринку на основі балансу сукупного попиту та пропозиції на електричну енергію визначає для кожного розрахункового періоду доби постачання торгової зони ціну купівлі-продажу електричної енергії на РДН за принципом граничного ціноутворення та обсяги купленої та проданої на торгах на РДН електричної енергії.
 •  внутрішньодобовому ринку (ВДР). Торгівля на ВДР здійснюється на торговій платформі XМTrade. Учасник ринку зазначає обсяги електричної енергії у заявці на торги на ВДР, що акцептуються за заявленою ціною, при цьому остаточна ціна буде визначатися як середньозважена за обсягом ціна відібраних та відповідно акцептованих заявок. За результатами торгів Оператор ринку надає повідомлення про договірні обсяги та вартість купівлі-продажу електричної енергії.
 • балансуючому ринку. Торгівля здійснюється на торговій платформі MMS, до якої підприємство надає погодинні заявки щодо наявних потужностей на завантаження та розвантаження електричної енергії відповідно до вимог ОЕС України та керуючись законом України «Про ринок електричної енергії».
 • ринку допоміжних послуг. ПрАТ «Укргідроенерго» бере участь в аукціонах з продажу допоміжних послуг на торговій платформі MMS, де встановлена розрахована гранична ціна та деталі проведення торгів.
 • роздрібному ринку Товариство в якості Основного споживача, здійснює надання Операторам системи розподілу послуги з утримання технологічних електричних мереж спільного використання.

Маркетингова політика ПрАТ «Укргідроенерго» ґрунтується на виборі оптимального розподілу обсягів реалізації електричної енергії на сегментах ринку з урахуванням конкурентного середовища та операційних обмежень, пов’язаних з роботою гідростанцій, з метою забезпечення прибутковості діяльності Товариства.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі – ПСО). Спеціальні обов’язки для ПрАТ «Укргідроенерго» передбачають надання гарантованим покупцем ПрАТ «Укргідроенерго» послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та оплату ПрАТ «Укргідроенерго» вартості послуги гарантованого покупця.

Продаж електроенергії Товариством на ринку двосторонніх договорів здійснюється на Товарній біржі «Українська енергетична біржа». Співпраця здійснюється на основі таких нормативно-правових актів:

 • Закон України «Про ринок електричної енергії»;
 • Закон України «Про товарну біржу»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 499 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами»;
 • Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 21.06.2019 № 272 «Про утворення Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами» (зі змінами);
 • Регламент організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», затверджений Протоколом Аукціонного комітету № 34 від 25 липня 2022 року (зі змінами).

ПрАТ «Укргідроенерго» здійснює безперервну торгівлю на сегментах РДН та ВДР з оперативним реагуванням на будь-які зміни гідрорежимів, а також попиту і пропозиції.

Товариство є одним з основних гравців на балансуючому ринку електроенергії, забезпечуючи покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України.

Товариство бере активну участь на ринку допоміжних послуг для забезпечення надійної роботи ОЕС України та належної якості електричної енергії.

Основними контрагентами на ринку електричної енергії для ПрАТ «Укргідроенерго» є ДП «Оператор ринку», НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» (в частині забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії), а також учасники ринку електричної енергії, які стали переможцями аукціонів ПрАТ «Укргідроенерго» на ринку двосторонніх договорів.

Об’єднання української енергосистеми з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E надало нові можливості для розвитку енергетичного ринку та забезпечення енергетичної безпеки України.

ПрАТ «Укргідроенерго», маючи достатню кількість генеруючих потужностей, позитивно оцінює свій експортний потенціал та можливість постачання електричної енергії за гнучким графіком до енергосистем європейських країн.

Товариство вже має досвід здійснення експортних операцій, ставши першою державною компанією, яка здійснила поставки електричної енергії до Молдови після об’єднання з ENTSO-E.

ПрАТ «Укргідроенерго» завжди відкрите для співпраці з європейськими партнерами, але пріоритетом залишається забезпечення балансової надійності та операційної безпеки енергосистеми України.