Ринок електричної енергії

13 квітня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії».

Його мета – приведення законодавства України до вимог Третього пакету енергетичного законодавства ЄС, запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії.

Прийняття Закону є передумовою структурних змін в електроенергетиці України, підґрунтям для модернізації галузі та інтеграції ринку електричної енергії України до регіональних енергетичних ринків, з наступним входженням до загальноєвропейського енергетичного ринку.

Відповідно до норм Закону «Про ринок електричної енергії» з 1 липня 2019 року впроваджено нову модель конкурентного ринку електроенергії, який замінив схему оптового ринку єдиного покупця на торгівлю на комерційних сегментах.

Основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та взаємовідносини між ними визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють впровадження Закону, зокрема:

Загальною для енергетичної галузі України у 2020 році є тенденція поглиблення кризових явищ, які виникли наприкінці 2019 року та загострились через глобальну кризу, посилену коронавірусною пандемією. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 312 було утворено Антикризовий енергетичний штаб на чолі з Прем'єр-міністром України, до складу якого за згодою було включено Генерального директора ПрАТ “Укргідроенерго”. Антикризовий штаб продовжив вжиття комплексу заходів для виведення енергетичної системи України з кризи, яка проявилася у фізичній та фінансовій розбалансованості енергетичної системи.

ПрАТ «Укргідроенерго» наразі провадить діяльність на усіх сегментах ринку електричної енергії:

  • ринку двосторонніх договорів на комерційних сесіях. Торгівля проходить шляхом безпосередньої участі у торгах, які оприлюднені на сайті організатора (ТБ "Українська енергетична біржа"), шляхом подачі заявок на продаж електричної енергії. Аукціон закінчується після реалізації виставлених лотів.
  • ринку «на добу наперед» (РДН). Торгівля здійснюється учасниками ринку шляхом подачі погодинних заявок на торговій платформі XМTrade, де відображені визначені обсяги та ціни купівлі/продажу електричної енергії щодо розрахункових періодів доби постачання. У ході торгів на РДН Оператор ринку на основі балансу сукупного попиту та пропозиції на електричну енергію визначає для кожного розрахункового періоду доби постачання торгової зони ціну купівлі-продажу електричної енергії на РДН за принципом граничного ціноутворення та обсяги купленої та проданої на торгах на РДН електричної енергії.
  • внутрішньодобовому ринку (ВДР). Торгівля на ВДР здійснюється на торговій платформі XМTrade. Учасник ринку зазначає обсяги електричної енергії у заявці на торги на ВДР, що акцептуються за заявленою ціною, визначеною згідно з порядком визначення граничних цін на електричну енергію на ВДР. За результатами торгів Оператор ринку надає повідомлення про договірні обсяги та вартість купівлі-продажу електричної енергії.
  • балансуючому ринку. Торгівля здійснюється на торговій платформі MMS, до якої підприємство надає погодинні заявки щодо наявних потужностей на завантаження та розвантаження електричної енергії відповідно до вимог ОЕС України та керуючись законом України «Про ринок електричної енергії».
  • ринку допоміжних послуг. ПрАТ «Укргідроенерго» бере участь в аукціонах з продажу допоміжних послуг на торговій платформі MMS, де встановлена розрахована гранична ціна та деталі проведення торгів.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1325) на Товариство покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії щодо продажу 30% прогнозного обсягу відпуску електричної енергії на гідроелектростанціях за ціною 10 грн. за 1 МВт·год. Зазначена постанова діє до 31.03.2021 року. Окрім цього, передбачено обов'язок у кожному розрахунковому місяці забезпечувати середньозважену ціну продажу електричної енергії на всіх комерційних сегментах ринку (ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок двосторонніх договорів та ринок допоміжних послуг) на рівні не нижче ціни покриття виробничої собівартості виробництва електричної енергії.

Продаж електроенергії Товариством на ринку двосторонніх договорів здійснюється на комерційних сесіях ТБ "Українська енергетична біржа". Співпраця здійснюється на основі таких нормативно-правових актів:

  • Закон України «Про ринок електричної енергії»;
  • Закон України «Про товарну біржу»; • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 499 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами» (зі змінами);
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483 «Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», (зі змінами);
  • Регламент організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», затверджений Протоколом Аукціонного комітету № 1 від 25 червня 2019 року (зі змінами);
  • Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 21.06.2019 № 272 «Про утворення Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами» (зі змінами).

Балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг можна визначити як пріоритетні в діяльності Товариства. Через стрімке зростання потужності СЕС і ВЕС саме за рахунок високоманеврових потужностей ГЕС та ГАЕС відбувається балансування енергосистеми і Товариство стало одним з головних гравців на цьому сегменті ринку.

Товариство бере активну участь на ринку допоміжних послуг, який запрацював в березні 2020 року, для забезпечення надійної роботи ОЕС України та належної якості електричної енергії.

Станом на грудень 2020 року в ОЕС України в аукціонах на закупівлю допоміжних послуг можуть брати участь 14 електростанцій. З них вісім ГЕС, п’ять ТЕС та одна ТЕЦ. Сумарний обсяг сертифікованих РПЧ складає ±157 МВт, аРВЧ — 1629 МВт (±904,5 МВт), рРВЧ — 3960 МВт (-3909 МВт), РЗ — 4658 МВт.

Основними контрагентами на ринку електричної енергії для ПрАТ «Укргідроенерго» є ДП «Оператор ринку», Оператор системи передачі, Адміністратор розрахунків та Адміністратор комерційного обліку електричної енергії в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго», Товарна біржа «Українська енергетична біржа», ДП «Гарантований покупець» в частині забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, а також постачальники електричної енергії та трейдери, які виявили бажання купити вироблену ПрАТ «Укргідроенерго» електричну енергію на ринку двосторонніх договорів (аукціоні).