Ринок електричної енергії

13 квітня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії».

Його мета – приведення законодавства України до вимог Третього пакету енергетичного законодавства ЄС, запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії.

Прийняття Закону є передумовою структурних змін в електроенергетиці України, підґрунтям для модернізації галузі та інтеграції ринку електричної енергії України до регіональних енергетичних ринків, з наступним входженням до загальноєвропейського енергетичного ринку.

Відповідно до норм Закону «Про ринок електричної енергії» з 1 липня 2019 року впроваджено нову модель конкурентного ринку електроенергії, який замінив схему оптового ринку єдиного покупця на торгівлю на комерційних сегментах.

Основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та взаємовідносини між ними визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють впровадження Закону, зокрема:

ПрАТ «Укргідроенерго» наразі провадить діяльність на усіх сегментах ринку електричної енергії:

  • ринку двосторонніх договорів (РДД). Торгівля проходить шляхом безпосередньої участі у торгах, які оприлюднюються на сайті організатора (ТБ "Українська енергетична біржа"), шляхом подачі заявок на продаж електричної енергії. Аукціон закінчується після реалізації виставлених лотів або після завершення часу торгів.
  • ринку «на добу наперед» (РДН). Торгівля здійснюється учасниками ринку шляхом подачі погодинних заявок на торговій платформі XМTrade, де відображені визначені обсяги та ціни купівлі/продажу електричної енергії щодо розрахункових періодів доби постачання. У ході торгів на РДН Оператор ринку на основі балансу сукупного попиту та пропозиції на електричну енергію визначає для кожного розрахункового періоду доби постачання торгової зони ціну купівлі-продажу електричної енергії на РДН за принципом граничного ціноутворення та обсяги купленої та проданої на торгах на РДН електричної енергії.
  • внутрішньодобовому ринку (ВДР). Торгівля на ВДР здійснюється на торговій платформі XМTrade. Учасник ринку зазначає обсяги електричної енергії у заявці на торги на ВДР, що акцептуються за заявленою ціною, при цьому остаточна ціна буде визначатися як середньозважена за обсягом ціна відібраних та відповідно акцептованих заявок. За результатами торгів Оператор ринку надає повідомлення про договірні обсяги та вартість купівлі-продажу електричної енергії.
  • балансуючому ринку. Торгівля здійснюється на торговій платформі MMS, до якої підприємство надає погодинні заявки щодо наявних потужностей на завантаження та розвантаження електричної енергії відповідно до вимог ОЕС України та керуючись законом України «Про ринок електричної енергії».
  • ринку допоміжних послуг. ПрАТ «Укргідроенерго» бере участь в аукціонах з продажу допоміжних послуг на торговій платформі MMS, де встановлена розрахована гранична ціна та деталі проведення торгів.

Маркетингова політика Товариства ґрунтується на виборі оптимального розподілу обсягів реалізації електричної енергії на сегментах ринку з урахуванням конкурентного середовища та операційних обмежень, пов’язаних з роботою гідростанцій, з метою забезпечення прибутковості діяльності Товариства.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі – ПСО). Зазначеним положенням на Товариство покладені спецобов’язки щодо обов’язкового продажу 30 відсотків прогнозного обсягу відпуску електричної енергії на гідроелектростанціях, затвердженого у прогнозному балансі об’єднаної енергетичної системи України на відповідний місяць, за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю за ціною 10 гривень за 1 МВт·год без ПДВ – «товарне PSO».

З 01 жовтня 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 859 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» започатковується «фінансове PSO», що передбачає надання гарантованим покупцем ПрАТ «Укргідроенерго» послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та оплату ПрАТ «Укргідроенерго» вартості послуги гарантованого покупця.

Продаж електроенергії Товариством на ринку двосторонніх договорів здійснюється на ТБ «Українська енергетична біржа». Співпраця здійснюється на основі таких нормативно-правових актів:

  • Закон України «Про ринок електричної енергії»;
  • Закон України «Про товарну біржу»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 499 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами» (зі змінами);
  • Регламент організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», затверджений Протоколом Аукціонного комітету № 1 від 25 червня 2019 року (зі змінами);
  • Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 21.06.2019 № 272 «Про утворення Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами» (зі змінами).

Через стрімке зростання потужності СЕС і ВЕС саме за рахунок високоманеврових потужностей ГЕС та ГАЕС відбувається балансування енергосистеми і Товариство стало одним з головних гравців на цьому сегменті ринку.

Товариство бере активну участь на ринку допоміжних послуг для забезпечення надійної роботи ОЕС України та належної якості електричної енергії.

Вісім станцій успішно пройшли сертифікацію та отримали свідоцтво про відповідність вимогам до допоміжних послуг в ОЕС в частині аРВЧ в обсязі 1219 МВт (±608 МВт), рРВЧ — 3193 МВт та РЗ — 3340 МВт.

Основними контрагентами на ринку електричної енергії для ПрАТ «Укргідроенерго» є ДП «Оператор ринку», НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» (в частині забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії), а також учасники ринку електричної енергії, які стали переможцями аукціонів ПрАТ «Укргідроенерго» на ринку двосторонніх договорів.