Все буде Україна!

Обличчям до людей. Соціальні програми Укргідроенерго в дії

Обличчям до людей. Соціальні програми Укргідроенерго в дії

03-12-2018
Впровадження соціальних ініціатив на підприємстві - ознака цивілізованого бізнесу та свідчення розвитку бізнес-культури.  На сьогодні в ПрАТ «Укргідроенерго» діє низка різноманітних соціальних програм, пріоритетами яких є постійне підвищення рівня життя співробітників, здійснення ефективних заходів щодо охорони їхнього здоров’я та професійного розвитку.

Сталий розвиток

Відповідальність та відданість принципам сталого розвитку є головними орієнтирами у роботі всіх структурних підрозділів ПрАТ «Укргідроенерго». Саме тому компанія впроваджує низку програм та інвестує значні кошти у підвищення рівня екологічності гідроелектростанцій, розвиток місцевих громад у місцях присутності Укргідроенерго, впровадження проектів соціального партнерства, безпеку праці, оздоровлення та професійний розвиток своїх співробітників.

В основі вибору тих чи інших сценаріїв енергетичного цивілізаційного майбутнього стоять інтереси людини, і саме людина є найвищою цінністю Укргідроенерго.

Сьогодні світова енергетика перебуває на порозі динамічних змін. Змінюється структура генеруючих джерел і конфігурація енергосистем, удосконалюються технології, видозмінюються  управлінські практики та організаційні підходи у вирішенні галузевих зовнішніх та внутрішніх викликів. Час потребує від енергетиків постійного професійного й особистісного зростання, безперервного діалогу з суспільством та пошуку нових нестандартних рішень щодо глобальних проблем.

Укргідроенерго у своїй послідовній та системній політиці розвитку прагне до сталості, ефективності та прибутковості. В компанії переконані, що запорука успіху – не тільки фінансова складова, а й високі стандарти ведення бізнесу на всіх його ланках. Тому досягнення позитивних результатів неможливе без врахування інтересів місцевих громад, партнерів, інвесторів, регулятора, співробітників та інших зацікавлених сторін, які працюють з компанією. Саме тому корпоративна соціальна відповідальність є важливим аспектом діяльності ПрАТ «Укргідроенерго».

На підприємстві розроблена та впроваджується Стратегія корпоративної соціальної відповідальності, спрямована на добровільну інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у виробничо-економічну діяльність підприємства та їх реалізацію у взаємодії із зацікавленими сторонами. Положення Стратегії КСВ створювалися та розроблялися на основі міжнародної практики принципів корпоративного управління.

Відповідно до Стратегії, ключовими стейкхолдерами компанії є її співробітники. Тож документ спрямований, передусім, на зміцнення корпоративної культури й підвищення лояльності працівників ПрАТ «Укргідроенерго», підвищення продуктивності їх праці та скорочення плинності кадрів.

Здоров'я як основний пріоритет

Найбільш пріоритетними для компанії є програми, спрямовані на охорону здоров´я персоналу, профілактику професійних захворювань,  популяризацію здорового способу життя серед співробітників та членів їх родин. Програми передбачають безкоштовну вакцинацію співробітників, популяризацію здорового способу життя,  проведення корпоративних спортивних заходів, а також реалізацію комплексної програми медичного страхування.

Зокрема, з 1 липня поточного року на підприємстві почала діяти Програма добровільного медичного страхування працівників, яка є однією з передумов покращення рівня соціального та медичного захисту. До цієї програми вже приєдналися майже 2 тисячі співробітників.

Компанія повністю забезпечує покриття витрат на добровільне медичне страхування фахівців ПрАТ «Укргідроенерго» за обраними напрямками, що складають 13,6 млн. грн. за перший рік обслуговування при страховій сумі майже 370 млн. грн. Страховий пакет включає майже всі види медичної допомоги на всій території України та можливість застрахувати рідних (чоловік, дружина, батьки, діти). В пакет входять амбулаторно-поліклінічна, невідкладна, стоматологічна, діагностична допомоги, а також забезпечення медикаментами.

Програма добровільного медичного страхування забезпечує належний рівень медпослуг, необхідних працівникам для підтримки нормального стану здоров´я. Обстеження та лікування працівників проводиться лідерами вітчизняної медицини відповідного рівня акредитації, з власною медичною (лікувальною) базою та штатом відповідних фахівців.

Окрім того, в Укргідроенерго в рамках медичного захисту працівників продовжується реалізація заходів з комплексної серцево-судинної діагностики. У рамках Меморандуму про співпрацю між Товариством та «Інститутом серця Міністерства охорони здоров’я України», висококваліфіковані кардіологи регулярно відвідують філії компанії та проводять обстеження працівників на сучасному обладнанні.

За результатами обстежень працівникам надаються індивідуальні консультації та рекомендації щодо подальшого обстеження й лікування.

Вже з впевненістю можна сказати, що результатом впровадження системи медичного страхування на підприємстві стало підвищення продуктивності праці співробітників компанії та зменшення випадків їх захворюваності.

Вагома складова соцпакету працівників Укргідроенерго – допомога при народженні дитини. Новоспеченим батькам відповідальний роботодавець пропонує вагому підтримку – 20 тисяч гривень.  

Безпека та комфорт

Окремим напрямком соціальної політики компанії є розвиток територій.

У грудні 2017 року в Товаристві була затверджена перша Програма адміністративно-господарського розвитку ПрАТ «Укргідроенерго» на 2017-2020 роки, в рамках якої було закуплено обладнання та зроблений поштовх для початку реалізації другої оновленої Програми під такою ж назвою, але розрахованої на 2017 – 26 рр.

Документи передбачають розвиток інфраструктури на територіях станцій компанії за такими напрямками як облаштування загальної території та приміщень соціального призначення, оновлення систем освітлення філій Укргідроенерго та впорядкування прилеглих до них територій, проведення заходів з безпеки та організація відеомоніторингу територій ГЕС і ГАЕС.

Зокрема, облаштування приміщень соціального призначення передбачає капітальний ремонт їдалень та ремонти баз відпочинку, готелів, будинків для приїжджих.

У рамках облаштування територій станцій передбачається проведення ремонтів споруд і будівель, облаштування територій філій лавками, альтанками та іншими малими архітектурними формами, облаштування паркових зон та зон відпочинку співробітників, створення підсобних господарств, ремонт теплиць і оранжерей, реконструкція систем опалення, встановлення вентиляції та освітлення.

Основна мета Програми адміністративно-господарського розвитку Укргідроенерго – забезпечити безпеку та комфортні умови праці для своїх співробітників.

Європейські технології на службі Укргідроенерго

Укргідроенерго значну увагу приділяє вивченню передового світового досвіду в сфері гідроенергетики та застосуванню його на практиці. На підприємстві впроваджується проект «Трансфер сучасних європейських технологій», метою якого є підвищення кваліфікації фахівців, освоєння ними інновацій у сфері гідроенергетики, створення науково-практичного центру з метою трансферу європейських технологій  для розробки проектів ГЕС та ГАЕС відповідно до світових стандартів.

Яскравим прикладом впровадження європейських технологій в гідроенергетику України є співробітництво Товариства з австрійською компанією Andritz Hydro, яке носить комплексний різнобічний характер та не обмежується реалізацією інвестиційних проектів.   

Так, у червні 2017 року Укргідроенерго та Andritz Hydro домовились про створення науково-практичного центру з метою трансферу європейських ноу-хау для розробки проектів будівництва і реконструкції ГЕС та ГАЕС з врахуванням найкращих світових практик.

Проект передбачає організацію освітніх програм у спеціальному навчальному центрі з турбінного обладнання у місті Равенсбург (Німеччина), навчальному центрі з генераторів у м. Вайц (Австрія) та навчальному центрі з автоматизації у Відні.   

Окрім того, на території Укргідроенерго є намір створити центр гідроенергетики, в якому знаходитиметься шоурум з постійною експозицією для загального доступу.

Професійне зростання

Особлива увага компанії - професійній підготовці співробітників. Щорічно  фахівці та керівники підрозділів Укргідроенерго проходять навчання на тренінгах та семінарах, які проводять висококваліфіковані тренери й викладачі.

Підвищення кваліфікації, зокрема, відбувається у таких закладах, як Центр підвищення кваліфікації керівників й спеціалістів Міненерговугілля, Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «Київський політехнічний інститут», ТОВ «Технічний комітет Спецмонтаж», ОСП «Укрексперт», Держгірпромнагляд України, НТУ «Харківський політехнічний інститут, Інститут післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування, Головна державна інспекція безпеки судноплавства.

Представники Укргідроенерго систематично проходять навчання за такими напрямками, як «Кадрове адміністрування. Оптимізація бізнес-процесів», «Управління проектами та оцінка інвестицій», «Бухгалтерський облік та звітність», «Економіка і фінанси», «Підготовка керівників».

В компанії також реалізується Програма формування кадрового резерву та управління кар´єрою працівників апарату управління. Вона націлена на формування внутрішнього кадрового резерву управлінців та провідних спеціалістів для компанії. В Укргідроенерго також завжди раді молодим фахівцям та особам, зацікавленим у проходженні безкоштовної виробничої практики на підприємстві.  

Туризм та дозвілля

Укргідроенерго забезпечує всебічний особистісний розвиток членів трудового колективу. За активної підтримки Ради профкомів працівники компанії регулярно організовують корпоративні туристичні подорожі та відвідують різноманітні культурно-мистецькі заходи, як то театральні вистави, концерти, виставки тощо.

Працівники Укргідроенерго щорічно отримують можливість пільгового оздоровлення в санаторіях, пансіонатах та на базах відпочинку як на території України, так і за кордоном.

Останнім часом географія подорожей розширюється. Зокрема, з 18 по 22 січня 2019 року працівники компанії візьмуть участь у корпоративному турі «Феєричний Париж».

Окрім того, співробітники Товариства регулярно беруть участь у галузевих спартакіадах та інших спортивних змаганнях різних рівнів.

Особлива увага в компанії приділяється дітям. Спортивні секції, музичні школи, оздоровчі заклади – все це є невід´ємною частиною дитячого життя в родинах енергетиків.

Програми розвитку відпочинку та туризму Укргідроенерго сприяють згуртованості трудового колективу та поглибленню атмосфери взаємної довіри в компанії.

Соціальна відповідальність є невід'ємною частиною діяльності ПрАТ «Укргідроенерго» та важливим елементом його бізнес-стратегії.  Тут усвідомлюють: бути соціально відповідальним – не лише сплачувати податки та брати участь у благодійних проектах. Соціальна відповідальність – поняття набагато ширше. Це не лише власний успіх, а й мотивований працівник, енергетична безпека держави та, як наслідок, процвітаюча Україна.

 

Прес-служба ПрАТ «Укргідроенерго»

 

Поділитися: