Програма «Навчання і розвиток працівників"

Основною метою реалізації програми «Навчання і розвиток працівників ПрАТ «Укргідроенерго» є забезпечення Товариства висококваліфікованими кадрами, які відповідають не лише вимогам сьогодення, а і викликам завтрашнього дня. ПрАТ «Укргідроенерго» для досягнення своїх стратегічних цілей та виконання завдань, потрібно мати необхідні людські ресурси, що забезпечують розвиток Товариства. Персонал є одним із найважливіших ресурсів Товариства, який потребує постійного навчання та розвитку.

Основними мотиваційними факторами високоефективної роботи персоналу є:

 • можливість і перспектива кар’єрного зростання;
 • можливість і перспектива обіймати посаду з більшими повноваженнями й відповідальністю;
 • можливість і перспектива отримувати блага (матеріальні і нематеріальні) та оплату праці відповідно до компетенцій, виконуваних функцій та використання власного потенціалу у роботі Товариства.

Тому ПрАТ «Укргідроенерго» приділяє велику увагу підготовці та навчанню своїх працівників за допомогою:

1.Індивідуальних програм розвитку, які  формуються за наступними напрямками:

 • цілеспрямоване виконання конкретного завдання відповідної складності;
 • делегування відповідальності за окремі дії або ділянки роботи;
 • рівномірне ускладнення виконуваних завдань;
 • міна робочого місця (ротація працівників з метою отримання додаткових знань).

2.    Загальних програм навчання з урахуванням необхідності розвитку конкретних компетенцій, які формуються за наступними напрямками:

 • направлення працівника на відповідні конференції, курси, семінари, тренінги;
 • проведення ділових ігор, моделювання комплексних проблемних ситуацій та їх рішення;
 • участь у групах по обміну досвідом.

Організацією реалізації програми навчання та розвитку працівників Товариства займається департамент з управління персоналом та соціальними питаннями, який визначає потребу, аналізує освітній ринок та формує бюджет на підготовку кадрів.

 

 У рамках програми «Навчання і розвиток працівників ПрАТ «Укргідроенерго» у 2020 році, враховуючи карантині обмеження, Товариство використовувало всі можливості для професійного розвитку співробітників, в тому числі і за допомогою дистанційного навчання.

Протягом звітного року було проведено корпоративні онлайн семінари на такі теми:

 • «Методика визначення та перегляд ліквідаційної вартості об’єктів основних засобів»;
 • «Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень. Бюджетування при плануванні і контролі»;
 • «Особливості визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи з урахуванням введення нових нормативних документів»;
 • «Міжнародні стандарти фінансової звітності»;
 • «Професійний внутрішній аудит»;
 • «Microsoft Excel 2007-2019 рівень Profi 1».

У 2020 році компанія підписала меморандум з Громадською організацією «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» щодо участі в створенні проєкту «Карта професій» за підтримки USAID Проєкту з енергетичної безпеки. В сучасних умовах існує низка проблем, пов’язаних із професійним і кар’єрним розвитком молодого покоління, а саме: підростаюче покоління не знає професій загалом та в окремих галузях, не розуміє, як розвивати свою кар’єру в Україні, віддаючи перевагу навчанню за кордоном та ігноруючи можливості освіти та працевлаштування в Україні.

Ситуація є складною і викликає багато занепокоєння з боку соціально відповідального бізнесу. Саме тому ПрАТ «Укргідроенерго» і громадська організація «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» об’єднались задля зміни ситуації.

В результаті співпраці було створено буклет для школярів та студентів з інформацією про можливості професій у сфері енергетики, проведено онлайн-конференцію для вчителів та учнів.