Все буде Україна!

Програма «Навчання і розвиток працівників"

Основною метою реалізації програми «Навчання і розвиток працівників ПрАТ «Укргідроенерго» є забезпечення Товариства висококваліфікованими кадрами, які відповідають не лише вимогам сьогодення, а і викликам завтрашнього дня. ПрАТ «Укргідроенерго» для досягнення своїх стратегічних цілей та виконання завдань, потрібно мати необхідні людські ресурси, що забезпечують розвиток Товариства. Персонал є одним із найважливіших ресурсів Товариства, який потребує постійного навчання та розвитку.

Основними мотиваційними факторами високоефективної роботи персоналу є:

 • можливість і перспектива кар’єрного зростання;
 • можливість і перспектива обіймати посаду з більшими повноваженнями й відповідальністю;
 • можливість і перспектива отримувати блага (матеріальні і нематеріальні) та оплату праці відповідно до компетенцій, виконуваних функцій та використання власного потенціалу у роботі Товариства.

Тому ПрАТ «Укргідроенерго» приділяє велику увагу підготовці та навчанню своїх працівників за допомогою:

1.Індивідуальних програм розвитку, які  формуються за наступними напрямками:

 • цілеспрямоване виконання конкретного завдання відповідної складності;
 • делегування відповідальності за окремі дії або ділянки роботи;
 • рівномірне ускладнення виконуваних завдань;
 • міна робочого місця (ротація працівників з метою отримання додаткових знань).

2.    Загальних програм навчання з урахуванням необхідності розвитку конкретних компетенцій, які формуються за наступними напрямками:

 • направлення працівника на відповідні конференції, курси, семінари, тренінги;
 • проведення ділових ігор, моделювання комплексних проблемних ситуацій та їх рішення;
 • участь у групах по обміну досвідом.

Організацією реалізації програми навчання та розвитку працівників Товариства займається департамент з управління персоналом та соціальними питаннями, який визначає потребу, аналізує освітній ринок та формує бюджет на підготовку кадрів.

 

 У рамках програми «Навчання і розвиток працівників ПрАТ «Укргідроенерго» у 2020 році, враховуючи карантині обмеження, Товариство використовувало всі можливості для професійного розвитку співробітників, в тому числі і за допомогою дистанційного навчання.

Протягом звітного року було проведено корпоративні онлайн семінари на такі теми:

 • «Методика визначення та перегляд ліквідаційної вартості об’єктів основних засобів»;
 • «Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень. Бюджетування при плануванні і контролі»;
 • «Особливості визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи з урахуванням введення нових нормативних документів»;
 • «Міжнародні стандарти фінансової звітності»;
 • «Професійний внутрішній аудит»;
 • «Microsoft Excel 2007-2019 рівень Profi 1».

У 2020 році компанія підписала меморандум з Громадською організацією «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» щодо участі в створенні проєкту «Карта професій» за підтримки USAID Проєкту з енергетичної безпеки. В сучасних умовах існує низка проблем, пов’язаних із професійним і кар’єрним розвитком молодого покоління, а саме: підростаюче покоління не знає професій загалом та в окремих галузях, не розуміє, як розвивати свою кар’єру в Україні, віддаючи перевагу навчанню за кордоном та ігноруючи можливості освіти та працевлаштування в Україні.

Ситуація є складною і викликає багато занепокоєння з боку соціально відповідального бізнесу. Саме тому ПрАТ «Укргідроенерго» і громадська організація «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» об’єднались задля зміни ситуації.

В результаті співпраці було створено буклет для школярів та студентів з інформацією про можливості професій у сфері енергетики, проведено онлайн-конференцію для вчителів та учнів.

У рамках програми «Навчання і розвиток працівників ПрАТ «Укргідроенерго» у 2021 році, не зважаючи на карантині обмеження, Товариство використовувало всі можливості для професійного розвитку співробітників, в тому числі і за допомогою дистанційного навчання.

Відповідно до вимог законодавства працівники Товариства проходили обов’язкове навчання та підвищення кваліфікації у НУ «Львівська політехніка», Харківський політехнічний інститут, Рівненський НУ водного господарства та природокористування, Київська морська школа та інші.

Протягом звітного року було організовано та проведено корпоративні семінари, тренінги для топ-менеджменту компанії «Основи ризик-менеджменту» та «Антикризове управління» кваліфікація Risk Management.

У рамках підготовки кадрового резерву апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго» було організовано та проведено чотирьох модульний курс семінару практикуму з формувань знань і навичок сучасного менеджменту працівників включених до кадрового резерву. Актуальність даного курсу тренінгів обумовлена тенденціями підвищення стандартів роботи сучасного менеджера, який, на рівні з професійною компетентністю, повинен володіти знаннями та вміннями, що дозволяють успішно взаємодіяти в команді, керувати нею, а також невпинно розвиватися. Даний курс є одним із елементів комплексного підходу розвитку якісного кадрового резерву, що дозволяє використовувати внутрішній ресурс компанії, зберігати високопрофесійних фахівців, створювати умови для якісного наставництва і передачі професійних знань від старшого покоління молодшому.

Було проведено серію тренінгів з питань гендерної рівності та недискримінації на робочих місцях для працівників Укргідроенерго, яка проводилася USAID Проєкт енергетичної безпеки упродовж чотирьох місяців 2021 року за ініціативи Наглядової ради Укргідроенерго. Більше двадцяти фахівців апарату управління та філій отримали ґрунтовні знання й корисні практичні навички в сфері проведення гендерного аналізу, розробки та впровадження політики гендерної рівності, недискримінації та інклюзивності на робочих місцях. Зазначений тренінговий курс став складовою частиною розвитку етичної корпоративної культури Укргідроенерго, одним із елементів впровадження Стратегії корпоративної соціальної відповідальності та Кодексу корпоративної етики.

У 2021 Укргідроенерго та Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу UNIC підписали Меморандум про партнерство та співпрацю, яке передбачає план заходів, в тому числі навчання та тренінги необхідні для підготовки Укргідроенерго до членства у Всеукраїнській мережі доброчесності та комплаєнсу.