Все буде Україна!

Укргідроенерго не згодне з рішенням Херсонської ОДА щодо відмови у видачі висновку з ОВД для Каховської ГЕС-2

Укргідроенерго не згодне з рішенням Херсонської ОДА щодо відмови у видачі висновку з ОВД для Каховської ГЕС-2

02-03-2020
20 лютого 2020 року Департамент енергетики та екології Херсонської ОДА надав Рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо будівництва та експлуатації гідроелектростанції «Каховська ГЕС-2» де зазначено, що у звіті з ОВД подано недостовірні відомості, що і є підставою для відмові у видачі документу дозвільного характеру та закрив справу.

Укргідроенерго не погоджується з даним рішенням, оскільки воно суперечить поданій компанією інформації у Звіті про оцінку впливу на довкілля, а саме:

 • у звіті відсутні будь-які недостовірні відомості;
 • у звіті викладена уся інформація, яка повинна бути висвітлена згідно зі ч.2 ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • будь-яких зауважень та пропозицій з приводу планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від уповноваженого органу, який видає висновок, після опублікування повідомлення про плановану діяльність, не надходило;
 • усі зауваження та пропозиції громадськості були враховані повністю або частково та надані обґрунтовані відповіді на поставлені питання в межах процедури громадського обговорення суб’єктом господарювання, які безпідставно не були взяті до уваги уповноваженим територіальним органом.

При цьому зазначаємо, що Укргідроенерго виконало всі вимоги, встановлені чинним законодавством, щодо процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, а саме:

 1. 11 квітня 2018 року оприлюднило Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та розмістило в Єдиному реєстрі ОВД на сайті Мінприроди України (зараз – Мінекоенерго), повідомивши громадськість про наміри будівництва Каховської ГЕС-2.
 2. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення, були зібрані зауваження і пропозиції від громадськості до планованої діяльності, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

У період з 23 листопада 2018 по 06 листопада 2019 був розроблений Звіт з ОВД, до написання якого були залучені п’ять незалежних експертів з оцінки ризиків, гідробіології, гідроекології, іхтіології, оселищ та вразливих екосистем, що узагальнили матеріали більше ніж 10 докторів наук та 30 кандидатів наук з наукових та проєктних інститутів, які були розроблені в межах ОВНС проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2» стадій «ТЕО» і «П» - проект, а саме:

 • Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена – тваринний світ наземних і біляводних екосистем;
 • Національний науково-природничий музей – наземна і біляводна флора;
 • Інститут рибного господарства – популяції риб;
 • Інститут гідробіології – водні екосистеми;
 • Херсонська гідробіологічна станція – водна флора і фауна (окрім іхтіофауни);
 • Український науково-дослідний інститут екологічних проблем – якість води, охорона водних ресурсів;
 • Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва – здоров’я населення;
 • Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України – сейсмічна характеристика;
 • ПрАТ «Укргідропроект» – повітря, геологічне середовище, ґрунти, підземні води;
 • ТОВ «Проектний центр» – культурна спадщина, історичні пам’ятки.
 1. 20 листопада 2019 в ЗМІ (газети «Нова Каховка», «Маяк», «Новий день») розміщено Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД проєкту та розпочата процедура обговорення.
 2. 18 - 19 грудня 2019 проведено громадські слухання звіту ОВД за місцем впровадження планованої діяльності, а саме в с. Веселе, смт. Козацьке та містах Нова Каховка та Херсон.
 3. Зібрані пропозиції та зауваження від громадськості та надані відповіді на поставлені громадськістю питання щодо планованої діяльності в межах процедури громадського обговорення, яка тривала до 16 січня 2020.

В рішенні уповноваженим органом не наведено й не обґрунтовано факту подання Укргідроенерго або: неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком, або факту виявлення в документах, поданих Суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей, або отримання негативного висновку за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру (ч. 5 ст.41 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»).

Зміст рішення містить суперечливі висновки, оскільки перша частина рішення складається з висновків щодо неповного обґрунтування відомостей впливу на довкілля, однак застосовано ч. 5 ст.41 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», яка свідчить про недостовірну інформацію.

Крім того, прийняте рішення спричинило поширення масово недостовірної інформації, яка дискредитує та завдає шкоду іміджу Товариства.

Таким чином, відмова в наданні суб`єкту господарювання необхідного документа дозвільного характеру не ґрунтується на нормі закону, позаяк Департаментом енергетики та екології Херсонської обласної державної адміністрації не доведено існування вичерпних підстав для такої відмови й не обґрунтовано її належними та допустимими доказами.

Відтак, таке рішення суб`єкта владних повноважень, свідчить про безпідставне застосування ним норм права, без належного регламентування свого розсуду приписами закону.

З урахуванням вищевикладеного, Укргідроенерго наголошує на незаконному прийнятті рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом та вважає безпідставним закриття справи в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 2018411524.

Про подальші дії Компанії у цій справі громадськість буде поінформовано.

Довідково

ПрАТ «Укргідроенерго», як компанія, що здійснює свою діяльність у межах державної політики та екологічного національного законодавства, на вимогу Закону України  «Про оцінку впливу на довкілля» та відповідно до ст. 6 цього закону розробило Звіт з оцінки впливу на довкілля «Будівництво та експлуатація ПрАТ «Укргідроенерго» гідроелектростанції «Каховська ГЕС-2» в Бериславському районі Херсонської області» (далі – Звіт з ОВД), що був оприлюднений для розгляду громадськості в межах встановленої процедури громадського обговорення визначеної законом.

Процедура Оцінки впливу на довкілля передбачає:

 1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 2. Проведення громадського обговорення;
 3. Аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
 4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;
 5. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності.

Проект «Будівництво Каховської ГЕС-2», як технічно складний проект, об’єкт енергетики, що належить до категорії СС2-СС3 і класифікується як нове будівництво, виконується у три стадії   проектування: «ТЕО» – техніко-економічне обґрунтування; «П» – проект; «РД» – робоча документація.

ТЕО проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2» пройшло державну комплексну експертизу проєктної документації та 23 серпня 2016 року отримало позитивний Експертний звіт від ДП «Укрдержбудекспертиза», в тому числі з питань екології. ТЕО схвалене Розпорядженням КМУ № 156-р від 10.03.2017.

Пресслужба Укргідроенерго

 

 

Поділитися: