Все буде Україна!

Звітність за II квартал 2015 року

Звітність за II квартал 2015 року

29-07-2015
Інформація про діяльність ПАТ "Укргідроенерго" за 6 місяців 2015 року

ПАТ «Укргідроенерго» (далі – Товариство) − головна гідрогенеруюча компанія України, що забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.

ПАТ «Укргідроенерго» є основним виробником пікової електроенергії та головним резервним джерелом потужності в енергосистемі України (висока маневреність експлуатації обладнання). Товариство виробляє електроенергію з найнижчою в галузі собівартістю 1 кВтг. Виробництво гідроелектроенергії є екологічно чистим та не потребує органічного палива.

Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» є виробником електричної енергії на території України відповідно до ліцензії НКРЕ від 18.08.2011 АГ                                  № 578495, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 18.08.2011 № 1462 (термін дії ліцензії з 18.08.2011 по 17.08.2021).

До складу Товариства входять гідроелектростанції Дніпровського Каскаду - Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція, Дністровська ГЕС та філія “Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС”.

Сумарна встановлена потужність гідроелектростанцій Товариства складає 5384,7 МВт  (102 гідроагрегата).  Загальна довжина напірного фронту досягає               100 км. Фактори, що впливають на обсяги виробництва електроенергії – це графіки навантажень гідроагрегатів Товариства, затверджені НЕК “Укренерго”, та приплаву річок Дніпра і Дністра.

Основні цілі та стратегічні завдання Товариства закріплені у контексті завдань Енергетичної стратегії на період до 2030 року. Основною метою Товариства є забезпечення розвитку та оновлення енергогенеруючих потужностей для забезпечення можливості виконання специфічних завдань ГЕС та ГАЕС в Об’єднаній енергетичній системі України в середньостроковій перспективі. Основними шляхами реалізації стратегії є збільшення потужностей ГЕС і ГАЕС та оптимізація графіку їх роботи, вдосконалення управління об'єктами гідроенергетики та підвищення рівня їх безпеки.

В реалізації проектів та перспективних заходів розбудови енергетичної галузі України Товариство співпрацює з такими основними вітчизняними виробниками енергогенеруючого обладнання ДП завод «Електроважмаш», ВАТ «Турбоатом» та ПАТ «Запоріжтрансформатор», залучаючи для фінансування, як власні кошти, так і кошти міжнародних фінансових організацій та донорську допомоги.

Основними енергетичними результатами реалізації розвитку                                   ПАТ «Укргідроенерго» будуть:

завершення другої черги реконструкції ГЕС Товариства з продовженням їх експлуатаційного ресурсу на 30-40 років, підвищенням потужності на 266,6 МВт та підвищенням рівня безпеки експлуатації;

введення високоманеврових потужностей Дністровської і Канівської ГАЕС для регулювання добового та тижневого графіків навантажень енергосистеми;

реалізація проекту Каховська ГЕС-ІІ.

Реалізація цих проектів дозволить досягти підвищення стійкості, надійності та ефективності роботи ОЕС України за рахунок збалансованої структури потужностей, забезпечення необхідний обсягів маневрових потужностей з наданням в повному обсязі системних послуг, створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на електроенергію.

Реалізація всіх перспективних проектів Товариства дозволить до 2030 р. довести частку маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%. Це створить оптимальний баланс між різними видами енергогенеруючих потужностей на ринку  електроенергії в Україні, що свою чергу дозволить стабілізувати ціни на електроенергію на економічно обґрунтованому рівні, підвищить якість електроенергії, зменшить викиди продуктів горіння від ТЕС на органічному паливі, зменшить аварійність на ТЕС у зв’язку із зменшенням непроектних маневрових режимів роботи, покращить соціально-економічні та екологічні умов життєдіяльності населення за рахунок залучення інвестицій в регіон при будівництві ГЕС і ГАЕС, в тому числі на соціально-екологічні потреби, збільшення робочих місць завдяки будівництву гідроенергетичних об'єктів.

За рахунок приросту виробітку електроенергії на ГЕС і роботи ГАЕС буде отримано значну економію органічного палива, в тому числі завдяки реконструкції та вводу нових потужностей, збільшення високоманеврових потужностей, які замінять блоки ТЕС, що здійснюють добове регулювання графіка навантажень.

Вже більше десяти років успішно реалізуються великомасштабні проекти реконструкції та модернізації всього обладнання та гідротехнічних споруд гідроелектростанцій Товариства. Так, і у І півріччі 2015 року Товариство продовжувало активний розвиток своїх потужностей. Основними напрямками проведення інвестиційної програми є реконструкція обладнання гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго», будівництво Дністровської ГАЕС, Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2.

ПАТ «Укргідроенерго» за І півріччя 2015 року освоєно капітальних вкладень на суму 939 266тис.грн. (без ПДВ). Капітальні інвестиції по Товариству  спрямовано на:

 - капітальне будівництво                      748 402 тис.грн.;

- придбання основних засобів                   1 119 тис.грн.;

- придбання інших необоротних активів                        87 тис.грн.;

- придбання нематеріальних активів                     362  тис.грн.;

- модернізація, модифікація (добудова,

  дообладнання, реконструкція) основних

  засобів, капітальний ремонт   189 296 тис.грн.

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 №899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» в Товаристві придбання обладнання без здійснення будівництва та інших необоротних матеріальних активів, закупівлі товарно-матеріальних цінностей не здійснювалися.

  У І півріччі 2015 року в Товаристві випадків виробничого травматизму, дорожньо-транспортних пригод з наслідками для людей, профзахворювань, травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства та пожеж не було.

 У ПАТ «Укргідроенерго» (управлінні та філіях) проводились заходи щодо недопущення відмов в роботі технологічного обладнання, запобігання виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, інших кризових явищ при експлуатації агрегатів та механізмів. Організація роботи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки відповідала вимогам нормативно – правових документів.

За звітний період було здійснено ряд заходів по удосконаленню готовності взаємодіючих сил та засобів до виконання завдань в умовах надзвичайних ситуацій. Проводились перевірки підготовки особового складу до виконання своїх обов’язків при виникненні надзвичайних ситуацій, їх матеріально-технічне забезпечення.

Продовжувалась робота з підготовки до облаштування гідротехнічних об’єктів філій автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення у разі їх виникнення (Київська ГЕС та ГАЕС, Дніпровська ГЕС-1 та ГЕС-2, Дністровська ГЕС).

Система оповіщення «Сигнал - Д» знаходиться у робочому стані, регулярно проводиться перевірка працездатності та технічне обслуговування системи.

У філіях переглядались та укладались договори на обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об’єктів гідроенергетики.

За окремими планами (наказ по Товариству від 19.01.2015 р. №8) для практичного відпрацювання дій персоналу в філіях проводились протиаварійні тренування позаштатних аварійно - рятувальних підрозділів. Станом на 30 червня 2015 року було проведено 16 загально станційних протиаварійних тренувань.

Підготовка керівного складу та персоналу Товариства з питань цивільного захисту проводилась відповідно до планів Товариства на 2015 рік.

Проводилась планова підготовка керівного складу на курсах підвищення кваліфікації (пройшли навчання сім чоловік).

У філіях ПАТ «Укргідроенерго» проведена робота з ідентифікації та отриманням свідоцтва про реєстрацію об’єктів гідроенергетики як потенційно небезпечних об’єктів.

 Здійснювався контроль та поновлення об’єктових матеріальних резервів відповідно до вимог наказу ПАТ «Укргідроенерго» №88 від 24.10. 2011р.

Проведені практичні тренування щодо оповіщення посадових осіб та служб при виникненні надзвичайної ситуації в зв’язку із загрозою вчинення терористичних актів на об’єктах Товариства. В цілому по Товариству тренування досягли своєї мети. Персонал оперативних служб та аварійно-рятувальних формувань філій отримав практичні навички щодо дій в умовах виникнення екстремальних ситуацій.

Фахівцями департаменту фізичного захисту, режиму та безпеки та Апарату управління Товариства здійснювались перевірки стану готовності об'єктів гідроенергетики до аварійного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (Дніпровська ГЕС, Київська ГЕС та ГАЕС Канівська ГЕС, Каховська ГЕС Дністровська ГАЕС).

Відповідно до ст. 75 Господарського кодексу України державні комерційні підприємства зобов’язані складати та виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік. ПАТ «Укргідроенерго» належить до державного сектору економіки, оскільки 100 % акцій Товариства належить державі.

Саме тому Товариство свою господарсько-фінансову діяльність здійснює відповідно до фінансового плану, який щорічно затверджує Кабінет Міністрів України. Основні показники фінансово-господарської діяльності за І півріччя            2015 року надано у таблиці.

 

Показники

І півріччя 2015 року

план

факт

%

Чистий дохід від реалізації електроенергії, тис. грн.

2 150 585

2 141 429

99,6%

Чистий фінансовий результат (прибуток,              - збиток), тис.грн.

223 774

403 376

180,3%

Виробництво електроенергії, млн.кВтг.

3 777 162

3 702 045

98,0%

Корисний відпуск електроенергії, млн.кВтг.

3 675 139

3 627 910

98,7%

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

3 450

2 915

84,5%

керівники

688

587

85,3%

професіонали

0

0

#ДЕЛ/0!

фахівці

685

578

84,4%

технічні службовці

20

15

75,0%

робітники

2 057

1 735

84,3%

інші категорії

0

0

#ДЕЛ/0!

Фонд оплати праці, тис. гривень,  у тому числі:

94 708

127 907

135,1%

директор

224

226

100,9%

адміністративно-управлінський персонал

23 592

33 517

142,1%

працівники

70 892

94 164

132,8%

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

4 575

7 313

159,8%

директор

37 330

37 667

100,9%

адміністративно-управлінський персонал

7 943

10 346

130,3%

працівники

4 000

6 630

165,8%

 

 

Звіт ПАТ «Укргідроенерго» за І півріччя 2015 року складений з урахуванням фінансової звітності Товариства за міжнародними стандартами фінансової звітності (додаються форма №1, №2, №3, №4) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності».

Фінансовим планом ПАТ “Укргідроенерго” на І півріччя 2015 року передбачено отримання чистого доходу  від реалізації продукції в обсязі                     2 150 585 тис. грн., фактично за цей період чистий дохід склав 2 141 429 тис.грн. (виконання складає 99,6% від планового завдання). Зменшення чистого доходу відносно плану обумовлено зниженням об’єму корисного відпуску електроенергії на 47,229 млн. кВтг. (план – 3 675,139 млн. кВтг., факт – 3 627,910 млн. кВтг.).

Аналіз останніх 10 років виробництва електроенергії, що здійснюється гідроелектростанціями ПАТ «Укргідроенерго», свідчить про найнижчий його рівень у 2015 році. У зв’язку зі зниженням водності річок у поточному році очікується значне невиконання річного плану корисного відпуску електроенергії.

Постановою НКРЕКП від 23.12.2014 №909 було затверджено двоставочний тариф на відпуск електричної енергії ПАТ “Укргідроенерго” на 2015 рік, у тому числі:

-       ставку плати за електричну енергію –  11,05 коп. за 1 кВтгод.,

-       ставку плати за робочу потужність на І квартал 2015 року –                                              126 873,00  грн.  за 1 МВт.

Постановою НКРЕКП від 31.03.2015 №978 з 01.04.2015 року встановлено двоставочний тариф на відпуск електричної енергії ПАТ “Укргідроенерго” на 2015 рік, у тому числі:

-       ставку плати за електричну енергію –  23,97 коп. за 1 кВтгод.,

-       ставку плати за робочу потужність на ІІ квартал 2015 року –                        226 553,60 грн. за 1 МВт.

У звітному періоді Товариство отримало прибуток від операційної діяльності у розмірі  1 009 166 тис. грн. при плані 1 017 005 тис.грн., відхилення складає 7 839 тис.грн.

         Складові результату операційної діяльності за І півріччя 2015 року:                                                               

тис.грн.

Показник

План

Факт

Відхилення

Валовий прибуток з основної діяльності

1 060 777

1 061 385

608

Адміністративні витрати (вираховуються)

43 077

52 522

9 445

Результат іншої операційної діяльності

-965

303

998

Результат операційної діяльності

1 017 005

1 009 166

-7 839

 

         Прибуток (результат) операційної діяльності Товариства за І півріччя                      2015 року зменшився на 7 839 тис.грн., у зв’язку зі зменшенням чистого доходу від реалізації продукції на 9 156 тис.грн. (план – 2 150 585 тис.грн., факт – 2 141 429 тис.грн.) за рахунок зменшення корисного відпуску електроенергії, зменшенням собівартості реалізованої продукції на 9 764 тис.грн. (план –                      1 089 808 тис.грн., факт – 1 080 044 тис.грн.) та збільшенням адміністративних витрат на 9 445 тис.грн. (план – 43 077 тис.грн., факт – 52 522 тис.грн.) за рахунок збільшення витрат на оплату праці на 9 441 тис.грн. (план – 23 393 тис.грн., факт – 32 834 тис.грн.).

 

За І півріччя 2015 року по Товариству відбулось збільшення прибутку від фінансової діяльності на 800 тис.грн. у зв’язку зі збільшенням доходів за процентами та дисконтування довгострокової заборгованості.

тис. грн.

Показник

План

Факт

Відхилення

Доходи

7 458

8 319

861

Проценти

4 256

4 727

471

Дисконтування довгострокової  заборгованості

3 202

3 592

390

Витрати

3 227

3 288

61

Конвертація валюти

49

88

39

Дисконтування довгострокової  заборгованості

3 178

3 200

22

Прибуток (збиток)

4 231

5 031

800

 

По Товариству за І півріччя 2015 року за статтею “Інша діяльність” є збиток  у сумі 518 049 тис.грн., що на 228 279 тис.грн. менше планового.

Складові результатів іншої діяльності:                                       

тис. грн.

Показник

План

Факт

Відхилення

Доходи

7 349

5 270

-2 079

оприбуткування ТМЦ від ліквідованих необоротних активів

 

7 288

 

5 052

           -2 236

інші доходи

61

218

157

Витрати

753 677

523 319

-230 358

курсові різниці

741 957

515 703

-226 254

списання необоротних активів (балансова вартість)

11 607

7 506

-4 101

інші витрати від списання необоротних активів

3

4

1

інші витрати

110

106

-4

Прибуток (збиток)

-746 328

-518 049

228 279

 

Зменшення збитку від іншої діяльності відбулось за рахунок зменшення неопераційної курсової різниці, у зв’язку зі зменшенням курсів іноземних валют в ІІ кварталі поточного року.

         В результаті за І півріччя 2015 року Товариством було передбачено отримання чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності в обсязі               223 774 тис.грн., фактично за цей період чистий фінансовий результат склав      403 376 тис.грн. (виконання складає 180,3% від планового завдання).

 

      тис.грн.

Показник

План

Факт

Відхилення

Валовий прибуток з основної діяльності

1 060 777

1 061 385

608

Адміністративні витрати (вираховуються)

43 077

52 522

9 445

Інша операційна діяльность

-965

303

998

Фінансова  діяльность

4 231

5 031

800

Інша  діяльность

-746 328

-518 049

228 279

Податок на прибуток від звичайної діяльності (вираховується)

51 134

92 772

41 638

Чистий прибуток (збиток)

223 774

403 376

179 602

 

Збільшення чистого прибутку повязано, головним чином, зі зменшенням неопераційної курсової різниці, у звязку зі зменшенням курсів іноземних валют в ІІ кварталі поточного року.

Фонд оплати праці штатних працівників ПАТ «Укргідроенерго» за                           І півріччя 2015 рік склав 127 907 тис.грн. при плані 94 708 тис. грн. (виконання складає 135,1% від планового завдання), середньооблікова кількість штатних працівників - 2 915 чол., а  середньомісячна зарплата  - 7 313 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам Товариства в І півріччі 2015 році відсутня. Основним чинником перевищення фактичних витрат на оплату праці у                       І півріччі 2015 року є неврахування НКРЕКП під час формування тарифу фактичних витрат Товариства на оплату праці, що склалися у попередніх роках (2011-2014) та  проведення індексації доходів працівників відповідно до чинного законодавства, що за І півріччя 2015 року склала 6 472 тис.грн.

Аналіз фінансових показників за результатами діяльності Товариства за 2013-2014 роки  та І півріччя 2015 року наведено в таблиці. 

Назва коефіцієнту

Нормативне значення

на 01.01.2014

на 01.01.2015

 

на

01.07.2015

Примітки

Рентабельность активів (чистий фінансовий результат / вартість активів), %

збільшення

6,6

2,2

 

 

 

 

1,8

Показує розмір чистого фінансового результату на одну гривню активів та характеризує ефективність використання активів

Рентабельность діяльності,%

>0

48,2

18,4

 

18,8

характеризує ефективність господ-дарської діяльності підприємства

Поточна ліквідность (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)   

> 1-1,5

1,9

1,1

 

 

 

 

0,9

показує достатність ресурсів підприємствва, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. 

Фінансова стійкость (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)

> 1

5,9

4,2

 

 

 

 

 

3,65

показує  не залежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

Коефіцієнти ліквідності надають інформацію про здатність Товариства сплачувати вчасно та в повному обсязі власні короткострокові борги.

Так, значення коефіцієнтів поточної ліквідності знаходяться  менше мінімально допустимих оптимальних значень. Коефіцієнт показує про незначне перевищення поточних зобов′язань над оборотними активами, але наявну спроможність Товариства негайно погасити свою короткотермінову кредиторську заборгованість за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів).

В І півріччі 2015 року Товариство отримало 1,8 копійки прибутку на кожну гривню активів, проте по відношенню до 2013-214 років показник рентабельності  свідчить про зменшення ефективності діяльності Товариства.

Значення коефіцієнту фінансової стійкості  характеризує перевищення власних коштів на позиковими в 3,65 рази та вказує, що Товариство має достатній рівень фінансової стійкості та може бути відносно незалежним від зовнішніх запозичень.

Сьогодні гідроелектростанції ПАТ "Укргідроенерго" – сучасні електроенергетичні об’єкти, які є не лише візитною карткою міст, поряд з якими вони розташовані, мальовничої річки Дніпро, яка дає українцям світло та тепло завдяки енергії води на наших станціях, але й без перебільшення – інфраструктурною гордістю української енергетики.

ПАТ "Укргідроенерго" – лауреат численних державних, громадських українських та міжнародних нагород та премій, неодноразово визнавалась кращим підприємством та роботодавцем. У 2007 році на всесвітньому форумі керівників у м. Нью-Йорк ПАТ "Укргідроенерго" увійшла до списку сотні кращих компаній світу, які проводять реконструкцію обладнання та споруд.

Поділитися: