Все буде Україна!

ПрАТ “Укргідроенерго” є одним з основних водокористувачів в системі водогосподарського комплексу України і здійснює свою діяльність на головних річках країни - Дніпро та Дністер. Це накладає на Товариство велику відповідальність у використанні водних ресурсів та зобов’язання приділяти значну увагу питанням охорони довкілля.

Після отримання Україною незалежності, гідроенергетика отримала у спадок не тільки електростанції, що є стратегічно важливими для Об’єднаної енергетичної системи, але й екологічні наслідки радянського управління природою. На сьогодні Товариство виходить з того, що кожен об’єкт гідроенергетики стане, або вже став, частиною дуже складного комплексу гармонійної взаємодії між людиною та природою. Нашим завданням є те, щоб останнє відбувалося в контексті сталого розвитку і цінні види флори та фауни могли природно існувати і відтворюватися.

Керівництво підтримує необхідність збереження та відтворення природних екосистем і спрямовує свої зусилля на досягнення наступних цілей:

  1. екологізація сучасного виробництва електроенергії, включаючи впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, а також модернізація та реконструкція застарілого обладнання;

  2. покращення якості води;

  3. підвищення ефективності управління водними ресурсами та розподілу річкового стоку;

  4. удосконалення нормативно-правової бази з охорони довкілля;

  5. організація належного наукового супроводу діяльності.

Слід зазначити, що ПрАТ «Укргідроенерго» здійснює свою діяльність в рамках державної політики та екологічного національного законодавства. Наразі ми працюємо над розробкою документу щодо екологічної політики компанії, яка перш за все передбачатиме інформаційну відкритість, а також відповідальність перед зацікавленими сторонами та суспільством.