Інформація щодо впливу на довкілля

Компанія здійснює свою операційну діяльність в рамках національного екологічного законодавства, тобто дотримується нормативів гранично допустимих викидів і скидів, займається контролем якості атмосферного повітря та води, докладає зусиль щодо зменшення обсягів відходів виробництва.

Сьогодні підтримка та вдосконалення експлуатації ГЕС відбувається в наступних напрямках:

  1. екологізації процесу виробництва електроенергії - модернізація та реконструкції застарілого обладнання на сучасне екологічно безпечніше. Під час реконструкції в гідроагрегатах впроваджуються технічні рішення з підвищення герметичності оливонаповненого обладнання для запобігання потрапляння оливи в річку;
  2. підвищення ефективності управління водними ресурсами, чітке виконання регламентів екологічних попусків. Компанія завжди витримує спеціальні режими пропуску води, що встановлюються влітку для окремих водосховищ.

Мінімізація впливу від наших ГЕС та ГАЕС закладається вже на етапі підготовки проєктної документації на нове будівництво або реконструкцію – за рахунок залучення спеціалізованих провідних наукових організацій, в основному інститутів НАН України. Слід додати, що практично в усіх останніх проєктах ПрАТ «Укргідроенерго» приймають участь  іноземні  фахівці та експерти, або по лінії банків, но надають міжнародні кредити, або по лінії глобальних природоохоронних проєктів.

Екологічний моніторинг

еко моніторинг

Управління впливами

управління впливами

Заходи

заходи

Звітність

Річна звітність в Державне статистичне спостереження по формах:  №1-екологічні витрати («Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»), №  2-тп водгосп «Звіт про використання води», форма №1 – відходи «Утворення та поводження з відходами».

Обсяги нарахованого збору за звітний рік, №1-екологічні витрати

ПрАТ «Укргідроенерго»

Обсяги нарахованого збору за звітний рік згідно з даними державної статистичної звітності за формою №1-екологічні витрати, тис. грн

усього

У т. ч.

Викиди

скиди

розміщення відходів

Перевищення лімітів

126,3

4,6

29,3

92,3

-

Вода. №  2-тп водгосп «Звіт про використання води».

ПрАТ «Укргідроенерго

Сумарні обсяги використання води згідно з даними державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп)-річна

(крім Дністровської ГЕС та ГАЕС)»

Фактично використано води, тис. куб. м

Усього

Попередній рік

Звітний рік

67,2

75,1

У тому числі

 

 

-поверхневої, всього

13,8

23,5

- підземної

2,4

2,7

У т. ч. на технологічні потреби (охолодження, змащення, т. п.)

 

 

- водопровідної

51

48,9

         

Сумарні обсяги використання води згідно з даними статистичної звітності

ПрАТ «Укргідроенерго

Сумарні обсяги використання води згідно з даними державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп)-річна

Дністровська ГЕС

Дністровська ГАЕС

Фактично використано води, тис. куб. м

Усього

Попередній рік

Звітний рік

13275,8

10560,4

У тому числі

 

 

-поверхневої, всього

13262,2

10546,8

- підземної

12,7

9,1

У т. ч. на технологічні потреби (охолодження, змащення, т. п.)

13253,6

10538,1

         

Загальна кількість відведених зворотних стічних вод у водойми підрозділами «Укргідроенерго» у 2019 році склала  13 678,500 тис.куб.м.

Відходи «Утворення та поводження з відходами»

При здійсненні діяльності компанії утворювались наступні відходи: ртуть, свинець/нікель, нафта, масла відпрацьовані, чорні метали, кольорові метали, інші відходи (IIIIIкл.), інші відходи (IVкл.).

ПрАТ «Укргідроенерго»

Утворилось відходів, тис. т

Попередній рік

Звітний рік

6015,145

4542,341

Перевищення лімітів по утриманню відходів по гідроелектростанціям Товариства не було.

Штрафних санкцій за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища не було.

Всього витрати на охорону навколишнього середовища по ПрАТ «Укргідроенерго» в 2019 р. становили 227239,72тис. грн., в тому числі поточні витрати на охорону природи склали – 1 478,7 тис. грн. (форма №1 – екологічні витрати, код 1300 + код 4000) і плата за природні ресурси 225 761,02 тис. грн. (155 617,59  тис. грн.    - плата за використання водних ресурсів, 70 143,43 тис. грн.   - сплата земельного податку).