Інформація щодо впливу на довкілля

ПрАТ «Укргідроенерго» та його філії не взято на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря та не охоплено державною статистичною звітністю за формами 2тп (повітря) через відсутність відповідних стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Забруднених стоків ПрАТ «Укргідроенерго» не має.

Обсяг збору за забруднення довкілля (за викиди, скиди, розміщення відходів) в 2018 році склав 173,8 тис грн., фактично сплачено 256,5 тис. грн. (форма №1 – екологічні витрати, код 1500).

 

Обсяги водокористування

 

Сумарні обсяги використання води згідно з даними державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп)-річна

ПрАТ «Укргідроенерго»

Фактично використано води, тис .куб. м

 

Попередній рік

Звітний рік

(крім Дністровської ГЕС та ГАЕС)

Усього,

75,3

67,2

 

У тому числі

 

 

-поверхневої, всього

19,9

13,8

- підземної

2,6

2,4

У т.ч. на технологічні потреби (охолодження, змащення, т.п.)

 

 

- водопровідної

52,8

51

 

 

Сумарні обсяги відведених забруднених стоків згідно з даними державної статистичної звітності за формою №2-ТП(водгосп)-річна

ПрАТ «Укргідроенерго»

Обсяги відведених забруднених стоків, тис .куб. м

усього

У т.ч.

Попередній

рік

Звітний рік

Без очистки

Недостатньо очищених

Попередн. рік

Звітний рік

Попередн. рік

Звітний рік

 

-

-

-

-

-

-

 

Сумарні обсяги використання води згідно з даними статистичної звітності за формою №2 -ТП (водгосп) - річна

Підприємство

Фактично використано води, ( тис. куб. м.)

 

Попередній рік

Звітний рік

Дністровська ГЕС

Дністровська ГАЕС

Усього

13375,9

13275,8

- поверхневої

13364,0

13262,2

У т.ч. на технологічні потреби (охолодження, т. п.)

13356,5

13253,6

- підземної

10,9

12,7

 

- водопровідної

1,0

0,9

 

 

Сумарні обсяги відведених забруднених стоків згідно з даними державної статистичної звітності за формою №2-ТП (водгосп) - річна

 

Обсяги відведених забруднених стоків, тис.куб.м

Усього

У тому числі

 

 

 

Попередній рік

Звітний

рік

Без очистки

Недостатньо очищених

Попередній рік

Звітний рік

Попередній рік

Звітний рік

Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

Обсяги збору за забруднення навколишнього природного середовища

 

ПрАТ «Укргідроенерго»

Обсяги нарахованого збору за звітний рік згідно з даними державної статистичної звітності за формою №1-екологічні витрати, тис.грн.

усього

У т.ч.

викиди

скиди

Розміщення відходів

Перевищення лімітів

 

256,5

3,1

26,6

226,8

-

 

Перевищення лімітів по утриманню відходів по гідроелектростанціям Компанії не було.

На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго» є джерела викидів (незначні) забруднюючих речовин в атмосферне повітря: від пересувних джерел (автотранспорт) та стаціонарних джерел: деревообробні майстерні, зварювальні пости, токарні станки, холодильні установки. На всіх ГЕС є дозволи регіональних екологічних інспекцій на викиди в атмосферне повітря. Періодично раз в 5 років проводиться інвентаризація джерел викидів, відповідно проводиться оплата за викиди (ф.1 – екологічні витрати).

 

ПЕРЕЛІК впроваджених у 2018 р. заходів,

спрямованих на зменшення шкідливого впливу на довкілля, в тому числі на припинення забруднення стоків

п/п

Гідроелектростанції,

найменування заходів

Ефект від впровадження

Обсяги

витрат

(тис.грн.)

Джерело фінансування

1

2

3

4

5

 

Київська ГЕС, ГАЕС

 

1

Проводиться контроль герметичності маслонаповненого обладнання

Запобігання протікання масла

Експлуат.витрати

Власні кошти

 

2

Контролюється та підтримується в робочому стані система аварійного зливу масла з трансформаторів блоків

Запобігання протікання масла

Експлуат.витрати

Власні кошти

 

3

Контролюється система збору конденсату компресорних установок

Запобігання протікання масла

Експлуат.витрати

Власні кошти

 

4

Протягом року виконувалося озеленення території

Дотримання території в належному стані

Експлуат.витрати

Власні кошти

Канівська ГЕС

1

Контроль і своєчасна заміна ущільнень лопатей робочих коліс гідротурбін

Запобігання потрапляння масла

в р. Дніпро

19,4

Власні кошти

2

Проведення хімічного аналізу дренажних вод, що скидаються в р. Дніпро

Контроль якості дренажних вод

19,6

Власні кошти

3

Вивіз сміття на міське сміттєзвалище

Згідно Закону України «Про відходи»

21,6

Власні кошти

4

Передача відходів виробництва, які мають клас небезпеки І-ІУ, іншим організаціям, маючим ліцензію на поводження з небезпечними відходами, для подальшої утилізації.

Згідно Закону України «Про відходи»

68

Власні кошти

5

Проведення лабораторного аналізу шкідливих викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Контроль за шкідливими викидами в атм. повітря стаціонарн. джерелами

8,5

Власні кошти

6

Земляні греблі, розчистка правобережного дренажного каналу

Захист і реабілітація грунту, підземних і поверхневих вод

360

Капіт. інвест.

7

Реконструкція дренажних систем правобережної греблі

Захист і реабілітація грунту, підземних і поверхневих вод

303

Капіт. інвест.

8

Реконструкція водовипуску на пікеті 23 ПБ греблі

Захист і реабілітація грунту, підземних і поверхневих вод

7,2

Капіт. інвест.

Кременчуцька ГЕС

 

1

Розчищення зливостоків, відкритого дре-нажного колектору і водовідвідних каналів лівобережної греблі. Ремонт колодязів дре-нажу (поточні витрати).

Контроль функціонування дренажної

системи

12,00

Власні кошти

 

2

Контроль герметичності маслонаповненого електротехнічного обладнання; не допуска-ти протікання та розлив масла з трансфор-маторів (поточні витрати).

Запобігання

протікання олив

Експлуат

витрати

Власні кошти

 

3

Збирання, зберігання та здавання відходів виробництва згідно вимог природоохорон-ного законодавства (поточні витрати).

Контроль за ток-сичними відхо-дами

14

Власні кошти

 

4

З залученням спеціалізованих організацій виконувались:

- очищення стічних вод (поточні витрати)

- аналізи стічних вод (поточні витрати) .

Дотримання нормативів граничнодопустимих

викидів та скидів

 

 

52,0

3,0

Власні кошти

Середньодніпровська ГЕС

1

Збирання та здача на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних та ДРЛ ламп (п.101.6 кошторису витрат)

усунення

забруднення навколишнього середовища

6,6

 

Власні кошти

2

Очищення аванкамер від сміття на г/а №1¸8 і вивезення на міське звалище

усунення забруднення водного середовища

Експлуат витрати

власні

кошти

3

Вивезення будівельних та побутових відходів на міське звалище

усунення

забруднення навколишнього середовища

23

 

Власні кошти

4

Проведення чистки сміттєутримуючих ґрат

усунення забруднення водного середовища

Експлуат витрати

Власні

кошти

5

Збирання та здача на утилізацію відходів виробництва

усунення забруднення навколишнього середовища

21,5

 

Власні кошти

6

Проведення аналізу вмісту СО у відпрацьованих газах автотранспорту

контроль забруднення повітря

7,7

 

Власні кошти

7

Ревізія лекажних агрегатів на г/а №1¸8

усунення забруднення водного середовища

Експлуат витрати

власні

кошти

8

Визначення рівня токсичності води з водовипусків

контроль забруднення води

8,0

 

Власні кошти

9

Проведення аналізу якості та радіоактивного стану води з водовипусків

контроль забруднення води

1

 

Власні кошти

10

Видалення мулу та очищення каналізаційної насосної станції філії

усунення забруд-нення водного сере-довища

9,8

Власні кошти

11

Проведення аналізу вмісту шкідливих речовин водовипусків, за ГДС

контроль забруднення води

14,8

 

Власні кошти

12

Визначення відповідності фактичних параметрів роботи вентиляційних систем філії «Середньодніпровська ГЕС» до проектних показників

контроль забруднення повітря

12,9

 

Власні кошти

Дніпровська ГЕС

1

Щоквартально виконувати чистку фільтра бака аварійного зливу мастил

Зменшення протікання мастил

7,0

Поточні витрати

2

Виконувати регулярну чистку пройомів СУР від сміття

Дотримування санітарних норм

25,0

Поточні витрати

3

Прибирання відсіву та бруду з проїзної частини автодорожнього переїзду та тротуарів

Покращення стану навколишнього середовища

20,0

Поточні витрати

4

Своєчасно чистити водоприймальні решітки на проїзній частині АДП

Покращення стану навколишнього середовища

2,0

Поточні витрати

5

Очистка від бруду колесо відбійного брусу та перильного огородження

Скорочення шкідливих викидів

2,0

Поточні витрати

6

Очистка аванкамери в районі накопичення плавучого сміття біля Г-10

Дотримання водного законодавства

1,5

Поточні витрати

7

Заміна ділянок пожежно-питного трубопроводу з металевого на пластиковий

Зменшення витрат води

5,0

Поточні витрати

8

Запобігання протіків мастил з автомобілів та спецтехніки

Скорочення шкідливих викидів

0,8

Поточні витрати

9

Утримання автотранспорту в належному стані, дотримування норм викидів СО2

Дотримання санітарних норм

1,2

Поточні витрати

10

Проведення прибирання закріпленої території

Дотримання санітарних норм

25,0

Поточні витрати

11

Своєчасний покіс карантинних трав

Дотримання санітарних норм

1,5

Поточні витрати

12

Висаджування квітів на клумбах та рабатках

Зменшення змиву ґрунту

1,3

Поточні витрати

13

Висадка хвойних рослин

Запобігання розмиву ґрунту

5,0

Поточні витрати

14

Висадка чагарників троянд та інших рослин

Зменшення розмиву ґрунту

5,0

Поточні витрати

15

Запобігання протіків мастил на підшипниках гідроагрегату ГЕС-2

Виключення протікання мастил

5,0

Поточні витрати

16

Підготовка до роботи рибозахисних пристроїв на водозаборі

Запобігання всмоктування молодої риби на водозаборі

7,0

Поточні витрати

17

Своєчасне прибирання території та вивіз сміття

Дотримання санітарних норм

0,5

Поточні витрати

18

Для обробки дорожнього покриття взимку не використовувати хімічні реагенти

Покращення стану навколишн. середовища

1,0

Поточні витрати

Каховська ГЕС

1

 

Реконструкція ГА № 1

 

Заміна ущільнень РК та НА. Підвищена надійність роботи обладнання.

84 508,0

 

Власні кошти

2

Заміна трансформатору власних потреб

ТВП-1, Т-19, Т-26 разом з агрегатним щитом власних потреб 1С та щитом власних потреб 9С.

Маслонаповнобладнання замінено на сухе.

38 231,0

Власні кошти

3

Перевірка СО в транспортних засобах

Зменшення викидів СО у повітря. Покращення

екології довкілля

2,0

Власні кошти

4

Висадка зелених насаджень та квітів

Покращення

екології довкілля

12,5

Власні кошти

5

Ремонт та чищення нагорних канав та зливостічних лотків

Покращення

екології

довкілля

Експл. витрати

Власні кошти

6

Вирубка дикорослих дерев і очищення від сміття верху лівобережної греблі та скошування бур’янів

Покращення

екології

довкілля

Експл. витрати

Власні кошти

7

Утилізація відходів, які утворились в процесі виробничої діяльності

Зменшення впливу забруднююч. речовин на навколишнє середовище

42,0

Власні кошти

8

Заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні

Збільшення терміну експлуатації ламп, зменшення енергоспож., відсутність небезпечних хімічних речовин, зменшення витрат на утилізацію

25,0

Власні кошти

9

Контроль за складом та властивостями зворотних вод, згідно графіку відбору проб води і плану заходів по стабілізації нормативів ГДС речовин, які відводяться у р. Дніпро

Контроль дотримання нормативів ГДС

50,0

Власні кошти

10

Перегляд документів та отримання дозволу на спеціальне водокористування

Дотримання вимог природоохоронного законодавства

60,0

Власні кошти

11

Організація роздільного збирання відходів, які утворились в результаті виробничої діяльності у т.ч. комунальні

Зменшення впливу забруднююч. речовин на навколишнє середовище

20,0

Власні кошти

Дністровська ГЕС

1

Забезпечення контролю і проведення екологічних попусків крізь споруди ДсГЕС-1 і ГЕС-2.

Дотримання та окращення природоохоронних вимог в

басейні Дністра

Експл. витрати

Власні кошти

2

Забезпечення проведення і контроль санітарних попус-ків крізь гідроспоруди Дністровської ГЕС.

Дотримання та окращення природоохоронних вимог в басейні Дністра

Експл. витрати

Власні кошти

3

Забезпечення пропуску паводків через споруди ГЕС

Запобігання підтопленню в пониззі Дністра

Експл. витрати

Власні кошти

4

Здійснюється нагляд і контроль стану маслонаповненого обладнання та справність пристроїв аварійного зливу масла

Запобігання протіканню оливи

Експл. витрати

Власні кошти

5

Щоквартально проводиться хімічний аналіз стічних вод, що скидаються в р.Дністер та щомісячно - аналізи питної води

Контроль за водопостачан. і стоками

36, 831

Власні кошти

6

Зібрано і здано на утилізацію 1000 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп

Контроль за токсичними відходами

7,2

Власні кошти

8

Згідно графіка виконується

чистка системи дренажу від мулу та сміття.

Створення умов для нормального функціонування дренажної системи

Експл. витрати

Власні кошти

Дністровська ГАЕС

1

Здійснюється нагляд і контроль стану маслонаповненого обладнання та справність пристроїв аварійного зливу масла

Запобігання протікам оливи

Експл. витрати

Власні кошти

2

Дослідження питної води та нормативно очищених стічних вод, що скидаються в р.Дністер

Контроль за водопостачан. і стоками

26,393

Власні кошти

3

Дослідження поверхневих вод

у верхній та нижній водоймах ГАЕС

Контроль за якістю води

28,330

Власні кошти

5

Згідно графіка виконується

чистка системи дренажу від мулу та сміття.

Створення умов для нормального функціонування дренажної системи

Експл. витрати

Власні кошти

 

    Протягом року на всіх ГЕС дотримувався режим роботи водосховищ, в т.ч. по коливанням рівнів ВБ та НБ, встановлених Міжвідомчою комісією, дотримувались умови водокористування на ГЕС та ГАЕС та встановлений ліміт водокористування, трубопроводи, сантехнічна апаратура, лічильники води підтримуються в справному стані і при необхідності замінюються на нові. Ведеться облік та економія витрат води

  Збирання, тимчасове зберігання та здавання відходів виробництва виконувалось згідно вимог природоохоронного законодавства На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго» проводився день довкілля, посадка зелених насаджень та квітів. Зелені насадження очищались від сухостою, схили територій ГЕС засіювались травою, що виключає їх розмивання. Регулярно виконувався покіс трави.

  Всього витрати на охорону навколишнього середовища по ПрАТ «Укргідроенерго» в 2018 р. 339 759,78 тис.грн., в тому числі поточні витрати на охорону природи склали 901,3 тис.грн (форма №1 – екологічні витрати, код 1300 + код 4000) і плата за природні ресурси 338 858,477 тис. грн.

     (287 378,856 тис. грн. - плата за використання водних ресурсів,

     51 479,621 тис. грн. - сплата земельного податку).

 

      Висновки:

  Плани заходів по відверненню забруднення водоймищ, охороні довкілля та раціональному використанню природних ресурсів по ПрАТ «Укргідроенерго» в цілому виконані.