Все буде Україна!

Програма страхового захисту

Основними завданнями Програми страхового захисту є:

 • стратегічне та середньострокове планування передачі ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, захистом майнових інтересів;
 • підвищення рівня соціального (страхового) захисту персоналу;
 • контроль та підвищення якості умов страхування договорів (полісів) з метою отримання реальної компенсації збитків (шкоди, наслідків аварій) у разі настання непередбачуваних природних явищ, подій, аварій.

На сьогоднішній день в ПрАТ «Укргідроенерго» успішно реалізується Програма страхового захисту Товариства, яка включає:

1. Обов’язкове страхування:

 • страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
 • страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті;
 • страхування гідроспоруд;
 • страхування власників зброї, пожежних дружин.

  2. Добровільне страхування:

  • медичне страхування працівників;
  • страхування наземного автотранспорту (КАСКО);
  • інше страхування майна (вантажоперевезення, страхування будівельно-монтажних робіт, відповідальності перед третіми особами тощо).

  В 2018 році була розроблена та впроваджена програма медичного страхування працівників Товариства, як важлива складова Програми страхового захисту ПрАТ «Укргідроенерго». За участю профспілкового комітету компанії, майже дві тисячі співробітників приєдналися до корпоративного договору добровільного медичного страхування та успішно користуються страховим полісом у разі потреби отримання медичних послуг. Страховий поліс охоплює всі види медичної допомоги (амбулаторно-поліклінічну, невідкладну, стоматологічну, діагностику, забезпечення медикаментами) на всій території України та надає можливість застрахувати рідних (чоловік, дружина, батьки, діти).

  В рамках програми «Страховий захист» у 2020 році здійснювалися такі заходи:

  • обов’язкові види страхування (ОСЦПВВНТЗ, водіїв від нещасних випадків на транспорті, гідроспоруд, власників зброї, пожежних дружин);
  • добровільне страхування (страхування наземного автотранспорту КАСКО і медичне страхування працівників - членів профспілкових комітетів);
  • в рамках забезпечення міжнародних проектів (міжнародних договорів) реабілітації гідроелектростанцій, що реалізуються спільно з ЄБРР/ЄІБ: страхування вантажоперевезень, страхування будівельно монтажних робіт, страхування відповідальності, страхування від нещасних випадків.

  По напрямку страхування наземного автотранспорту за результатом проведеної щорічної ревізії стану автомобільного парку підприємства був додатково визначений перелік транспорту (легкові, автобуси, вантажні та спецтехніка) та укладено договори добровільного страхування автотранспорту (КАСКО). Це дозволяє своєчасно та якісно здійснювати відновлення (ремонт) пошкоджених автомобілів та тримати автопарк ПрАТ «Укргідроенерго» у належному технічному стані.

  По напрямку добровільного медичного страхування, що здійснюється  профспілковими комітетами філій ПрАТ «Укргідроенерго», в 2020 році до корпоративного договору добровільного медичного страхування залучилося близько 80% співробітників (включаючи членів родини), які активно користувалися страховим полісом і отримували медичні послуги і якісне лікування, а саме: амбулаторно-поліклінічне лікування, швидку допомогу, забезпечення медикаментами, стаціонар у разі необхідності, а також стоматологію. Поліс добровільного медичного страхування в ситуації розповсюдження епідемії COVID – 19 став важливим, а інколи єдиним інструментом отримання своєчасної (термінової) допомоги працівникам, що захворіли. Адже у моменти пікових навантажень на медичну систему країни, в рамках карантинних обмежень, суттєво ускладнилося звернення до перевантажених хворими перепрофільованих лікарень, у зв’язку із чим  своєчасне отримання індивідуальної медичної допомоги в необхідних обсягах було практично неможливим.  Процес організації та надання медичної допомоги включав зв'язок з лікарем 24/7, консультації (у разі потреби онлайн), тестування, організацію медикаментів (до місцезнаходження хворого), виклик швидкої допомоги при необхідності, розміщення у стаціонарі, реанімації тощо. Організація будь-яких видів медичних послуг на всій території країни 24/7 допомогло зберегти здоров’я колективу ПрАТ «Укргідроенерго» в цілому, а в окремих випадках - врятувати людське життя.

  За окремою програмою співробітники ПрАТ «Укргідроенерго» проходили обстеження та лікування  у профільному медичному закладі країни з лікування серцево-судинних захворювань -  Інституті Серця МОЗ України.  За 3 роки співпраці, з 2020 роком включно, більше третини працюючих співробітників пройшли комплексне обстеження, були успішно проведені складні операції серцево – судинних захворювань.