Все буде Україна!

Міжнародні Торги

Актуальний перелік запланованих міжнародних закупівель у межах проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій»,  який фінансується ЄБРР, ЄІБ та очікувані терміни їх оголошення 

 

    

Закупівлі

Очікувані терміни оголошення

 1.  

Пакет “HMEC”: Гідромеханічне обладнання для Кременчуцької ГЕС та Дніпровської ГЕС 

Призупинено до закінчення воєнного стану в Україні

 1.  

Пакет WMS”: Система управління водними ресурсами

Призупинено до закінчення воєнного стану в Україні

 1.  

ПакетGCB”: Генераторні вимикачі для Київської ГЕС та Київської ГАЕС

Скасовано у зв'язку з веденням воєнних дій в Україні

 1.  

ПакетHVD”: Високовольтне обладнання для Кременчуцької ГЕС та Каховської ГЕС

Скасовано у зв'язку з веденням воєнних дій в Україні

 1.  

ПакетSG”: Регулятори швидкості для Київської, Кременчуцької, Середньодніпровської та Каховської ГЕС

Скасовано у зв'язку з веденням воєнних дій в Україні

 1.  

ПакетHMEG”: Гідромеханічне обладнання (Затвори / Сміттєутримуючі решітки)

Скасовано у зв'язку з веденням воєнних дій в Україні

 

Зацікавленим постачальникам і підрядникам прохання зв’язуватись із зазначеною особою:

Пан Віктор Шевченко,

Директор департаменту з реалізації проекту «Реконструкція ІІ черга»  

ПрАТ «Укргідроенерго»

ел. пошта: [email protected] 

 

 

Updated list of scheduled international procurements under the Hydro Power Plants Rehabilitation Project, financed by the EBRD, EIB and the estimated dates of their announcement 

 

    

Procurements

Estimated announcement dates

 1.  

Package “HMEC”: hydro-mechanical equipment for at Kremenchuk HPP and Dnipro HPP

Suspended until martial law in Ukraine is over 

 1.  

Package “WMS”: Water management system

Suspended until martial law in Ukraine is over 

 1.  

Package “GCB”: Generator circuit breakers for Kyiv HPP and PSPP

Cancelled due to military activities in Ukraine

 1.  

Package “HVD”: high-voltage devices for Kremenchuk HPP and Kakhovka HPP

Cancelled due to military activities in Ukraine

 1.  

Package “SG”: speed governors (electric and hydraulic parts) for Kyiv HPP, Kremenchuk HPP, Seredniodniprovska HPP and Kakhovka HPP

Cancelled due to military activities in Ukraine

 1.  

Package “HMEG”: hydro-mechanical equipment (Gates / Trash racks)

Cancelled due to military activities in Ukraine

 

Interested suppliers and contractors should contact:

Mr. Victor SHEVCHENKO,

Director of the II stage of Rehabilitaion Project Implementation Departement

PJSC “Ukrhydroenergo”

e-mail: [email protected]  
 

 

 

 

 

Україна

Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»

 

Запрошення до участі в тендері

 

UHE/HVD/T/14-22 Закупівля високовольтного обладнання для Кременчуцької ГЕС та Каховської ГЕС

Це Запрошення до участі в тендері підготовлено відповідно до оголошення про закупівлю, що  розміщено на сайті TED (TED (Tender Electronic Daily – Електронний щоденник тендерів - Додаток до Офіційного журналу ЄС)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86303-2022:TEXT:EN:HTML

Закупівлі будуть здійснюватися відповідно до «Керівництва із проведення закупівель» (КПЗ) ЄІБ, опублікованого на сайті Банку .

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» (далі іменоване «Замовник») отримало кредит № 31.177 від Європейського Інвестиційного Банку (далі - «Банк») з наміром використати частину цих коштів для фінансування Проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій» (далі - «Проєкт»).

Цим Замовник запрошує до подачі заявок для участі в тендері на наступний контракт (далі - «Контракт»), фінансування якого здійснюватиметься з частини вищевказаних коштів:

UHE/HVD/T/14-22 Закупівля високовольтного обладнання для Кременчуцької ГЕС та Каховської ГЕС

Обсяг Контракту має включати поставку високовольтного обладнання для:

 • Кременчуцька ГЕС – 1 од 3-ф роз’єднувач на 330 кВ;
 • Каховська ГЕС – 51 од вертикальних прохідних ізоляторів з вмонтованими трансформаторами струму;
 • Каховська ГЕС – 537 од опорних ізоляторів.

Найпізніша дата поставки товарів:  червень 2023р.

 

Юридичні і фізичні особи з усіх країн можуть пропонувати товари, роботи та послуги для проєктів, що фінансуються Банком, незалежно від того, чи є ця країна членом Банку, крім випадків, коли в межах дії закону чи офіційного розпорядження країна Замовника забороняє ведення комерційної діяльності з країною Учасника.

 

Щоб претендувати на присудження Контракту, учасники тендеру повинні відповідати критеріям, зазначеним у Тендерному Документі.

 

За окремим запитом Тендерний Документ буде безкоштовно висланий в електронному вигляді.

 

Заповнена тендерна документація повинна бути відповідним чином оформлена та надана Замовнику не пізніше зазначеного терміну:

19 квітня 2022, 11:00 (Київський час).

 

Зацікавлені компанії або особи можуть отримати додаткову інформацію за окремим запитом на адресу:

 

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»

До уваги: пані Ольги Грищенко

ПрАТ «Укргідроенерго»

07300, Вишгород, Київська обл., Україна

Телефон: +38 04596 582 71

Факс: +38 04596 220 07

E-mail:  o.hryshchenko@uhe.gov.ua

 

 

Ukraine

Hydro Power Plants Rehabilitation Project

 

Invitation for Tenders

 

UHE/HVD/T/14-22 Procurement of high-voltage devices for Kremenchuk HPP and Kakhovka HPP

This Invitation for Tenderers follows the  Procurement Notice for this project, which is published on the  TED (Tender Electronic Daily – Supplement to the Official Journal of the EU)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86303-2022:TEXT:EN:HTML

Procurements will be carried out in accordance with the EIB’s Guide to Procurement, which is published on the Bank’s website.

Private Joint Stock Company "Ukrhydroenergo", hereinafter referred to as the "Client", has received a loan No. 31.177 from the European Investment Bank, hereinafter referred to as "the Bank" and intends using part of the proceeds towards the cost of Hydro Power Plants Rehabilitation Project”, hereinafter referred to as "the Project".

The Client now invites tenders for the following contract, hereinafter referred to as "the Contract", to be funded from part of the above proceeds:

UHE/HVD/T/14-22 Procurement of high-voltage devices for Kremenchuk HPP and Kakhovka HPP

The Scope of the Contract shall include the supply of high-voltage devices (HVD) for:

 • Kremenchuk HPP –1 pcs 3- phase 330 kV disconnector;
 • Kakhovka HPP – 51 pcs vertical insulating bushing with built-in current transformers;
 • Kakhovka HPP – 537 pcs support insulator.

Deadline for supply of goods:   June 2023

 

Firms and individuals from all countries are permitted to offer goods, works and services for Bank-financed projects, regardless of whether the country is a member of the Bank, unless, as a matter of law or official regulation, the Client’s country prohibits commercial relations with the firm’s country.

 

To be qualified for the award of a Contract, tenderers must satisfy the criteria stated in the Tender Document.

 

The Tender Document, upon request, will be dispatched electronically free of charge.

 

Tenders must be duly completed and submitted to the Client on or before:

19th of April, 2022, 11:00 a.m. (Kyiv time).

 

Interested firms or individuals may obtain further information from the following office:

 

Public Joint-Stock Company “Ukrhydroenergo”

Attn: Ms. Olga Hryshchenko

PJSC “Ukrhydroenergo”

07300, Vyshgorod, Kyiv region, Ukraine

Tel: +38 04596 582 71

Fax: +38 04596 220 07

E-mail: [email protected]

 

 

Україна

Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»

 

Запрошення до участі в тендері

UHE/GCB/T/13-21 «Закупівля генераторних вимикачів для Київської ГЕС та Київської ГАЕС»

Це Запрошення до участі в тендері підготовлено відповідно до оголошення про закупівлю, що розміщено на сайті TED (Tender Electronic Daily – Електронний щоденник тендерів - Додаток до Офіційного журналу ЄС):

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65029-2022:TEXT:EN:HTML

Закупівлі будуть здійснюватися відповідно до «Керівництва із проведення закупівель» (КПЗ) ЄІБ, опублікованого на сайті Банку.

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» (далі іменоване «Замовник») отримало кредит № 31.177 від Європейського Інвестиційного Банку (далі - «Банк») з наміром використати частину цих коштів для фінансування Проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій» (далі - «Проєкт»).

Цим Замовник запрошує до подачі пропозицій для участі в тендері на наступний контракт (далі - «Контракт»), фінансування якого здійснюватиметься з частини вищевказаних коштів:

UHE/GCB/T/13-21 «Закупівля генераторних вимикачів для Київської ГЕС та Київської ГАЕС»

Обсяг Контракту має включати поставку генераторних вимикачів (ГВ) для:

 • Київської ГЕС – 8 одиниць;
 • Київської ГАЕС – 3 одиниці.

Найпізніша дата поставки товарів для:

 • Київської ГЕС – ГА № 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16:          червень 2023 року;
 • Київської ГАЕС – ГА № 2, 4 та 6:                                    червень 2023 року.

 

Юридичні і фізичні особи з усіх країн можуть пропонувати товари, роботи та послуги для проєктів, що фінансуються Банком, незалежно від того, чи є ця країна членом Банку, крім випадків, коли в межах дії закону чи офіційного розпорядження країна Замовника забороняє ведення комерційної діяльності з країною Учасника.

 

Щоб претендувати на присудження Контракту, учасники тендера повинні відповідати критеріям, зазначеним у Тендерному Документі.

 

За окремим запитом Тендерний Документ буде безкоштовно висланий в електронному вигляді.

 

Заповнена тендерна документація повинна бути відповідним чином оформлена та надана Замовнику не пізніше зазначеного терміну:

22.03.2022, 11:00 (за київським часом).

 

Зацікавлені компанії або особи можуть отримати додаткову інформацію за окремим запитом на адресу:

 

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»

До уваги: пані Ольги Грищенко

07300, Вишгород, Київська обл., Україна

Телефон: +38 04596 582 71

Факс: +38 04596 220 07

E-mail:   [email protected]

 

 

 

Ukraine

Hydro Power Plants Rehabilitation Project

 

Invitation for Tenders

UHE/GCB/T/13-21 Procurement of generator circuit breakers for Kyiv HPP and PSPP

This Invitation for Tenderers follows the Procurement Notice for this project, which is published on the TED (Tender Electronic Daily – Supplement to the Official Journal of the EU)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65029-2022:TEXT:EN:HTML

Procurements will be carried out in accordance with the EIBs Guide to Procurement, which is published on the Bank’s website.

Private Joint Stock Company "Ukrhydroenergo", hereinafter referred to as the "Client", has received a loan No. 31.177 from the European Investment Bank, hereinafter referred to as "the Bank" and intends using part of the proceeds towards the cost of Hydro Power Plants Rehabilitation Project”, hereinafter referred to as "the Project".

The Client now invites tenders for the following contract, hereinafter referred to as "the Contract", to be funded from part of the above proceeds:

UHE/GCB/T/13-21 Procurement of generator circuit breakers for Kyiv HPP and Kyiv PSPP

The Scope of the Contract shall include the supply of generator circuit breakers (GCB) for:

 • Kyiv HPP – 8 pcs;
 • Kyiv PSPP – 3 pcs;

Deadline for supply of goods:

 • Kyiv HPP h/u No. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16                              June 2023
 • Kyiv PSPP h/u No. 2, 4 and 6                                                     June  2023

 

Firms and individuals from all countries are permitted to offer goods, works and services for Bank-financed projects, regardless of whether the country is a member of the Bank, unless, as a matter of law or official regulation, the Client’s country prohibits commercial relations with the firm’s country.

 

To be qualified for the award of a Contract, tenderers must satisfy the criteria stated in the Tender Document.

 

The Tender Document, upon request, will be dispatched electronically free of charge.

 

Tenders must be duly completed and submitted to the Client on or before:

22.03.2022, 11:00 a.m. (Kyiv time).

 

Interested firms or individuals may obtain further information from the following office:

 

Public Joint-Stock Company “Ukrhydroenergo”

Attn: Ms. Olga Hryshchenko

07300, Vyshgorod, Kyiv region, Ukraine

Tel: +38 04596 582 71

Fax: +38 04596 220 07

E-mail: [email protected]

 

 

 

ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Відбір індивідуального консультанта із закупівель

Проєкт Р176114 «Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)» в межах Угод про Позику МБРР № 9284-UА від 13.09.2021 та ФЧТ № TF0B5994 від 13.09.2021.

Шановні панове!

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» (далі – ПрАТ «Укргідроенерго», Товариство) – провідний виробник електроенергії в Україні з відновлювальних                      джерел, який забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності мережі, мобільний аварійний резерв в Об'єднаній енергетичній системі України, 100 % акцій Товариства належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

Це Запрошення до участі у закупівлі послуг індивідуального консультанта слідує за Загальним оголошенням про закупівлі для цього проєкту, яке було опубліковане на вебсайті МБРР у розділі повідомлення:

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-procurement/P176114.

1. Цим Вам пропонується представити резюме, а на етапі контрактних переговорів – свою цінову пропозицію на надання консультаційних послуг індивідуального консультанта із закупівель.

2. У разі відбору в якості Консультанта із закупівель Ви повинні надавати допомогу
ПрАТ «Укргідроенерго» (далі – Замовник) та будете працювати в тісному співробітництві з Групою управління інноваційними проєктами (далі – ГУП) для проведення закупівлі послуг Консультанта з технічної підтримки, а також в подальшому надавати підтримку ГУП в процесах проведення закупівель за стандартними процедурами на майданчику електронних торгів STEP, забезпечуючи суворе дотримання правил та процедур закупівлі Світового банку   (детальний опис послуг  дивитись у доданому Технічному завданні).

3.  Опис досвіду і кваліфікації має відповідати вимогам, перерахованим у Технічному завданні. Оцінка резюме проводиться з урахуванням кваліфікації та досвіду кандидатів відповідно до таких критеріїв:

(і) конкретний досвід, який має безпосереднє відношення до завдання, в тому числі вільне володіння англійською та українською мовами – 20 балів;

(іi) кваліфікація та компетентність для завдання – 60 балів;

(ііi) здатність виконувати роботу і передавати знання і навички місцевим                       співробітникам – 20 балів.

Загальна кількість балів: 100.

4. Після оцінки резюме індивідуальних консультантів кандидат, який отримав найбільшу кількість балів, запрошується для проведення переговорів, обговорення ціни і підписання контракту. Переговори за контрактом проводяться по телефону або  електронною поштою. У разі затримки Замовник має право відкликати лист-запрошення. У разі неможливості досягнення домовленості за контрактом, переговори з індивідуальним консультантом перериваються, і пропонується провести нові переговори з кандидатом, який посів друге місце за кількістю балів.

5. Початок виконання завдання – після набуття чинності Угод про позику МБРР № 9284-UА від 13.09.2021 та   ФЧТ № TF0B5994 від 13.09.2021, (приблизно січень 2022 року). Замовник здійснить всі необхідні заходи для завершення відбору консультанта та укладання контракту протягом цього періоду.

6. Очікувана тривалість: 12 місяців, з можливістю подовження у разі задовільного виконання завдання Консультантом.

7. Витрати на підготовку резюме і ведення переговорів за контрактом не підлягають компенсації, як прямі витрати за завданням.

8. До листа-запрошення додаються такі документи:

I.     Зразок форми резюме.

II.   Технічне завдання.

9. За додатковою інформацією про завдання і місцеві умови просимо звертатися до

пані Марії Бішко: 

тел.:  +380 4596 58 829

E-mail:  [email protected]

та

пані Жанни Гутіної:

тел.:  +380 4596 58 227

E-mail:  [email protected].

10. Резюме українською та англійською мовами надсилати електронною поштою до 09 грудня 2021 року до 17:00 год., київський час.

11. Замовник не пов'язаний жодними юридичними зобов'язаннями і не зобов'язаний приймати всі представлені йому резюме.

 

І. ЗРАЗОК ФОРМИ РЕЗЮМЕ

Назва завдання:                                                                                                                    

П.І.П Консультанта:_______________________________                                                                                                           

Професія: ______________________________________                                                  

Дата народження:   _______________________________                                                

Громадянство:   __________________________________           

Членство в професійних товариствах:  _______________                                               

Детальний опис завдань, що виконувались:___________                                                                                                                                                                                             

Основні кваліфікації

(Перерахувати досвід і освіту Консультанта, що безпосередньо відноситься до данного завдання. Описати обов'язки, покладені на Консультанта в зв'язку з раніше виконуваними завданнями із зазначенням дат і місць їх виконання. Викласти інформацію на півсторінки.)

Освіта:

(Вказати: вищу (університет / інститут) і спеціальну освіту,  назву навчальних закладів, дати навчання і отримані дипломи. Інформацію представити на одній чверті сторінки).

______________________________________________

Раніше займані посади:

(Починаючи з займаної в даний час посади, перерахувати в зворотному хронометричних порядку всі раніше займані посади. Перерахувати всі посади, які займає Консультант з часу закінчення навчального закладу із зазначенням дат, назв організацій, посад і місць  роботи. При зазначені досвіду, набутого за останні десять років, також вказати вид виконуваних завдань, імена клієнтів, які можуть дати рекомендації. Інформацію викласти на двох сторінках)

_____________________________________________

Знання мов:

(При перерахуванні мов вказати ступінь володіння мовою: вільно, добре, задовільно, слабо - кажу, читаю, пишу.)

_____________________________________________

 Підтвердження:

Я, що підписався нижче, засвідчую, що, вищевказана інформація про мене вірна і правильно відображає мій досвід і кваліфікацію.   

 ___________________________________________________________  дата:  _______

[Підпис консультанта] день / місяць / рік]                                                                      

ПІП Консультанта:______________________________

 

ІІ. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для

Консультанта із закупівель

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМОРЦІЯ

Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку ("Світовий банк") за Угодами про Позику МБРР № 9284-UА (177 млн дол США), про Позику ФЧТ № TF0B5994 (34 млн дол США) та Угодою про грант ФЧТ № TF0B5724 (1 млн. дол. США) у розмірі сукупно 212 млн доларів США для витрат на впровадження Проєкту «Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)» (далі – Проєкт).

Проєкт буде реалізовуватися ПрАТ «Укргідроенерго» (далі – УГЕ, Замовник). В УГЕ  створено Групу Управління Інноваційними Проєктами (ГУП), яка має функції та достатні ресурси, компетентний персонал в достатній кількості та відповідальності, що є прийнятним для Світового банку.

Завданнями Проєкту є:

 1. Встановлення: (і) Систем накопичення електроенергії (BESS) на обраних гідроелектростанціях для надання допоміжних послуг в електромережі; (ii) сонячних фотоелектричних установок для постачання електроенергії до акумуляторних систем накопичення енергії та забезпечення додаткового живлення; і (iii) системи енергоменеджменту; (іv) на Дністровській ГЕС систем накопичення енергії тривалої дії для зарядки електромобілів, включаючи електричні автобуси.

1.2. Проведення обміну знаннями для зміцнення спроможності Позичальника щодо прогресивного енергоменеджменту, включаючи наймання консультанта з нагляду.

1.3 Надання технічної допомоги для: (i) розробки технічних процедур виведення з експлуатації та переробки акумуляторів; (ii) проведення ґендерної оцінки політики та практик УГЕ в сфері людських ресурсів для виявлення факторів, що впливають на ґендерне різноманіття та інклюзію, включаючи конкретні рекомендації; (iii) здійснення нагляду, моніторингу та виконання завдань екологічного та соціального управління в рамках Проєкту, включаючи, створення механізму розгляду скарг та діяльність із залучення громадян; та (iv) посилення спроможності УГЕ щодо передового досвіду експлуатації та технічного обслуговування, заходів безпеки, і переробки акумуляторів шляхом проведення навчальних занять, семінарів і навчальних поїздок.

Впровадження Проєкту регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021р. №550 «Деякі питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Фондом чистих технологій інвестиційного проєкту “Україна — Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ “Укргідроенерго”)» та іншими законодавчими та нормативними документами в сфері електроенергетики та електропередачі.

Усі роботи, товари, неконсалтингові та консалтингові послуги, що фінансуються за рахунок Позик та/або Гранту, повинні закуповуватися у відповідності з вимогами, викладеними або зазначеними в "Правилах закупівлі Світового банку для позичальників ФІП" від 14 грудня 2018 року (переглянутий 01 серпня 2020 та 21 грудня 2020 року). від липня 2016 р., який був переглянутий у листопаді 2017р. та серпні 2018р. ("Правила закупівлі"), а також в Плані закупівлі Позичальника ("План закупівлі"), що передбачено Розділом IV Правил закупівлі, який може час від часу оновлюватися за погодженням зі Світовим банком.

 1. МЕТА

Консультант із закупівель буде працювати в тісному співробітництві з ГУП та відповідними спеціалістами УГЕ, для проведення закупівлі послуг Консультанта з технічної підтримки, а також в подальшому надавати підтримку ГУП в проведенні закупівель за стандартними процедурами на майданчику електронних торгів STEP, забезпечуючи суворе дотримання правил та процедур закупівлі Світового банку.

 1. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Консультант із закупівель має виконувати наступні завдання:

 • Підготувати проєкт тендерної документації щодо закупівлі послуг незалежного Консультанта з технічної підтримки відповідно до стандартних процедур Світового банку (ТЗ, Запити на вираз зацікавленості, Оціночні звіти, Запити на цінову пропозицію тощо), для подальшого схвалення ГУП та погодження Банку;
 • Надавати допомогу в проведенні процедури закупівлі консультаційних послуг по Проєкту, яка буде проводиться в системі STEP (за необхідності організовувати та складати протокол зустрічей, що передують проведенню торгів, надавати відповіді на запити щодо уточнень до змісту тендерної документації та внесення змін у разі необхідності, проводити оцінку пропозицій Учасників, організовувати та складати протокол публічного відкриття торгів тощо);
 • Готувати повідомлення відповідно до закупівельних процедур з дотриманням всіх процедурних кроків;
 • Готувати оціночний звіт по результатах проведеної закупівлі для затвердження в прийнятному для Світового банку форматі;
 • Готувати повідомлення про визначення переможця процедури закупівлі консультаційних послуг;
 • Надавати необхідні рекомендації щодо управління контрактом на консультаційні послуги;
 • Надавати підтримку ГУП та Тендерному комітету щодо політики та процедур закупівель Банку; за необхідністю брати участь у засіданнях ГУП та Тендерного комітету щодо питань закупівель у рамках Проєкту;
 • Надавати допомогу у створенні інституційних засад, необхідних для проведення закупівель та координації Проєкту (підтримка Керівника Проєкту, ГУП, Тендерного комітету з міжнародних торгів);
 • Надавати допомогу в плануванні, нагляді та звітуванні щодо закупівельних заходів за Проєктом;
 • Надавати підтримку в впровадженні Операційного посібника у частині впровадження та координації Проєкту, управління закупівельною діяльністю тощо, за необхідністю;
 • Вести базу даних та архівувати всі документи, що стосуються закупівлі Консультанта з технічної підтримки в рамках Проєкту;
 • Організація навчання, обміну найкращими практиками для персоналу УГЕ;
 • Виконувати інші завдання, як того вимагає відповідна діяльність по Проєкту, пов’язана із закупівлями, консультаціями та передачею знань та навичок з управління закупівлями та контрактами.
 1. ЗВІТНІСТЬ

Консультант із закупівель звітуватиме перед Керівником Проєкту з боку УГЕ за кожним завданням. Перелік узгоджених завдань та формат звітності визначенено Додаток B. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОНСУЛЬТАНТА ЩОДО ЗВІТНОСТІ

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСАМИ

• Робоче місце, обладнане ПК та телефоном;

• Доступ до мережі Інтернет, ксероксу, принтеру та сканеру;

• Документація, що стосується Проєкту;

• Відповідні документи МБРР.

 1. ВИМОГИ ЩОДО ОСВІТИ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ

• Вища освіта з економіки / менеджменту, адміністрування / фінансів / бізнесу чи подібна;

• Досвіду у сфері закупівлі в рамках проєктів, що фінансуються Світовим банком (не менше 3 років);

• Досвід проведення закупівлі за правилами Світового банку у галузі енергетики та/або інфраструктурних проєктах забезпечить перевагу;

• Практичне знання Правил закупівель Світового банку для позичальників ФІП та досвід роботи в системі STEP забезпечать перевагу;

• Знання про Проєкти МБРР в Україні та процедури фінансового управління забезпечать перевагу;

• Вільне володіння англійською та українською мовами, включаючи знання економічної, юридичної, фінансової та технічної термінології, пов'язаної з Проєктом;

• Розширений рівень навичок ПК, знань та практичних навичок використання стандартних пакетів MS (MS Word, Excel, Power Point), електронної пошти та баз даних.

     7.    МІСЦЕ, ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ЗВІТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Послуги можуть надаватися як у офісі ПрАТ «Укргідроенерго» так і за межами, охоплюючи період реалізації Проєкту, або протягом іншого, погодженого з Замовником періоду.  Деталі контракту будуть остаточно узгоджуватися під час контрактних переговорів.

INVITATION LETTER

Selection of Individual Procurement Consultant

Ukraine – Improving Power System Resilience for European Power Grid Integration (Installation of Hybrid Systems for Electricity Production in Ukrhydroenergo) Project Р176114 financed by the Loan Agreements with the IBRD No. 9284-UА dd. 13.09.2021 and with the CTF No. TF0B5994 dd. 13.09.2021.

Dear Sirs!

Private Joint Stock Company “Ukrhydroenergo” (hereinafter called PJSC “Ukrhydroenergo”, the Company) is Ukraine’s leading power generating company using renewable sources, which provides balancing of peaking loads, grid power and frequency control, flexible emergency reserve in the United Energy System of Ukraine, and 100 % of the Company’s shares belong to the State represented by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

This Invitation to participate in procurement of individual Consultant Services follows the General Procurement Notice for this Project published on the IBRD’s website in notifications section:

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-procurement/P176114.

1. You are hereby invited to submit Curriculum Vitae and, at the stage of contract negotiations, your price proposal for the provision of consulting services of an individual procurement consultant.

2. In case of being selected as a Procurement Consultant you shall assist PJSC “Ukrhydroenergo” (hereinafter the “Client”) and you will closely cooperate with the Innovation Projects Implementation Unit (hereinafter the “PIU”) for procurement of the services of a Technical Support Consultant, and for further supporting PIU in procurements processes under standard procedures on e-procurement platform STEP, ensuring strict compliance with the World Bank’s procurement rules and procedures (see a detailed description of services in the Terms of Reference attached).

3.  The description of experience and qualification shall meet the requirements listed in the Terms of Reference. The evaluation of the Curricula Vitae shall be carried out taking into account the qualifications and experience of the candidates in accordance with the following criteria:

(i) specific experience directly relevant to the task, including fluency in English and Ukrainian - 20 points;

(ii) qualification and competence for the task - 60 points;

(iii) ability to perform work and transfer knowledge and skills to local employees - 20 points  

Total score: 100.

4. After evaluating the Curricula Vitae of individual consultants, the candidate who received the highest score shall be invited to negotiate the price and sign a contract. Contract negotiations are conducted by phone or e-mail. In case of delay, the Client shall have the right to withdraw the invitation letter. If it is impossible to reach an agreement on the contract, negotiations with the individual consultant shall be interrupted, and it is proposed to hold new negotiations with the candidate who took the second place by the number of points.

5. Commencement of the task performance shall be after the effectiveness of the Loan Agreements with the IBRD No. 9284-UА dated 13.09.2021 and with the CTF TF0B5994 dated 13.09.2021, (tentatively January 2022). The Client will take all necessary measures to complete the selection of the consultant and to sign the contract during this period.

6. Estimated duration: 12 months, with a possibility of prolongation subject to satisfactory performance of the assignment by the Consultant.

7. The expenses on preparing Curriculum Vitae and negotiating the contract are not reimbursable, as direct expenses under the task.

8. The following documents are attached to the Invitation Letter:

I.     Sample form of Curriculum Vitae.

II.    Terms of Reference.

9. For more information on the tasks and local conditions, please contact Ms Mariia Bishko: 

tel.:  +380 4596 58 829

E-mail:  [email protected]

and

Ms. Zhanna Gutina:

tel.:  +380 4596 58 227

E-mail:  [email protected].

10. Curricula Vitae are to be sent in Ukrainian and English languages by e-mail by December 09, 2021 by 17:00 Kyiv time.

11. The Client is not bound by any legal obligations and is not obliged to accept all the Curricula Vitae submitted.

 

І. CURRICULUM VITAE (CV)

Assignment Title:                                                                                                                  

                                                                                                                                               

Name of Consultant:                                                                                                              

Profession:                                                                                                                             

Date of Birth:                                                                                                                         

Nationality:                                                                                        

Membership in Professional Societies:                                                                                 

                                                                                                                                               

Detailed Tasks Assigned:                                                                                                      

                                                                                                                                               

Key Qualifications:

(Give an outline of the Consultant’s experience most pertinent to tasks on assignment.  Describe degree of responsibility held by the Consultant on relevant previous assignments and give dates and locations.  Use about half a page.)

                                                                                                                                               

Education:

(List higher (university / institute) and other specialized education, giving names of educational institutions, dates attended, degree(s)/diploma(s) obtained.  Use about one quarter of a page).

                                                                                                                                               

Employment Record:

(Starting with present position, list in reverse order every employment held. List all positions held by the Consultant since graduation, giving dates, names of employing organizations, titles of positions held, and locations of assignments.  For experience in last ten years, also give types of activities performed and client references, where appropriate.  Use about two pages)

                                                                           

(For each language, indicate proficiency: excellent, good, fair, or poor in speaking, reading, and writing.)

                                                                                                                                               

Certification:

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, these data correctly describe me, my qualifications, and my experience.

                                                                                                                 Date:                      

[Signature of the Consultant]                                                                      Day/Month/Year

 

Full name of the Consultant: ______________

 

ІІ. TERMS OF REFERENCE

for

Procurement Consultant

 1. BACKGROUND

Ukraine received financing from the International Bank for Reconstruction and Development (“World Bank”) under the IBRD Loan Agreement No. 9284-UA (USD 177 million), the CTF Loan Agreement No. TF0B5994 (USD 34 million) and the CTF Grant Agreement No. TF0B5724 in total USD 212 million for implementation costs for Ukraine - Improving Power System Resilience for European Power Grid Integration (Installation of Hybrid Systems for Electricity Production in Ukrhydroenergo) Project (hereinafter - “the Project”).

The Project will be implemented by PJSC “Ukrhydroenergo” (hereinafter – “UHE”, “the Client”). UHE established Innovation Projects Implementation Unit (PIU), which has functions and sufficient resources, sufficient competent staff with assigned responsibilities, which is acceptable to the World Bank.

Project assignments are as follows:

 1. Installation: (і) Battery Energy Storage System (BESS) in Selected HPPs to provide ancillary services to the electricity grid; (ii) solar PV plants to supply electricity to the battery storage facilities and provide auxiliary consumption; and (iii) an energy management system; (іv) at Dniester HPP - long duration battery energy storage systems to charge electric vehicles, including electric buses.

1.2. The carrying out of knowledge sharing activities to strengthen the Borrower’s capacity in advanced energy management, including the engagement of the supervisory consultant.

1.3 Provision of technical assistance for: (i) the development of battery storage decommissioning and recycling technical procedures; (ii) the carrying out of a gender assessment of the Recipient's human resources policies and practices to identify factors influencing gender diversity and inclusion, including specific recommendations; (iii) the implementation, supervision and monitoring of environmental and social tasks under the Project, including, inter alia, the establishment and maintenance of a grievance redress mechanism and the carrying out of citizen engagement activities; and (iv) the strengthening of the Recipient’s capacity on operation and maintenance best practices, safety measures, and battery recycling through the carrying out of training, workshops and study tours.

The implementation of the Project is regulated by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 550 dated 02.06.2021 "Some issues of implementation of “Ukraine - Improving Power System Resilience for European Power Grid Integration (Installation of Hybrid Systems for Electricity Production in Ukrhydroenergo) Investment Project” joint with the International Bank for Reconstruction and Development and the Clean Technology Fund" and other laws and regulations in the field of electricity and power transmission.

All works, goods, non-consulting and consulting services financed by Loans and/or Grants shall be purchased in accordance with the requirements indicated or specified in the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" dated December 14, 2018 (revised on August 1, 2020 and December 21, 2020) ("Procurement Rules"), as well as in the Borrower's Procurement Plan ("Procurement Plan"), as stipulated by Section IV of the Procurement Rules, which may be updated from time to time upon the World Bank approval.

 1. OBJECTIVE

The Procurement Consultant will work in close cooperation with PIU and relevant UHE specialists to carry out the procurement of Technical Support Consultant services, and will support PIU in future in conducting procurement according to standard procedures through STEP electronic bidding platform, ensuring strict compliance with the World Bank Procurement Policies and Rules.

 1. SCOPE OF SERVICES

The Procurement Consultant shall perform the following tasks:

 • Preparation of draft tender documents for the procurement of services of an independent Technical Support Consultant in accordance with standard World Bank procedures (TOR, Expressions of Interest, Evaluation Reports, RFPs, etc.), for further approval by PIU and approval of the Bank;
 • Providing assistance in the procedure of procurement of consultancy services under the Project which to be conducted on STEP system (if necessary, arrangement of meetings and drawing up of minutes of pre-bid meetings, providing answers to requests for clarifications on the content of tender documents and making amendments, if necessary, evaluation of bids, arrangement and drawing up MoM of public opening of tenders, etc.);
 • Preparation of notices in accordance with procurement rules and procedures;
 • Preparation of evaluation report based on the results of the procurement procedure in an acceptable format for approval by the World Bank;
 • Preparation of a notification of award for the successful consultant of the consultancy services procurement procedure;
 • Providing required recommendations regarding the consultancy contracts management;
 • Assistance to PIU and the Tender Committee as regards the Bank's procurement policies and procedures; if necessary, participation in the meetings of PIU and Tender Committee on procurement issues under the Project;
 • Assistance in establishment of institutional arrangements necessary for procurement and project coordination (assistance to Project Coordinator, PIU, Tender Committee on international procurements);•
 • Assistance in planning, supervision and reporting regarding procurement activities under the Project;
 • Providing assistance in implementation of the Operational Manual to describe the Project implementation and coordination, management of procurement activities etc., if requested;
 • Keeping the database and archiving of all the documents relating to the Technical Support Consultant’s services procurement under the Project;
 • Training, exchange of best practices for UHE staff;
 • Performance of other assignments as per the relevant activity under the Project related to procurement, consultations and transfer of knowledge and skills in procurement and contract management.
 1. REPORTING

The Procurement Consultant shall report to UHE Project Coordinator on each assignment. The list of approved assignments and the format of the reports is provided in Annex B Consultant's Reporting Obligations.

 1. PROVIDED RESOURCES

• Workplace equipped with PC and telephone;

• Access to Internet, photocopier, printer and scanner;

• Documentation related to the Project;

• Relevant documents of the IBRD.

 1. REQUIRED EDUCATION AND QUALIFICATIONS

• University degree in economics / management, administration / finance / business or similar;

• Procurement experience under the World Bank financed projects (at least 3 years);

• Procurement experience under the World Bank rules in energy sector and / or infrastructure projects will provide an advantage;

• Practical knowledge of the World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers and experience with STEP system will provide an advantage;

• Knowledge of the IBRD Projects in Ukraine and Financial management procedures will provide an advantage;

• Fluent English and Ukrainian, including knowledge of economic, legal, financial and technical terminology relating to the Project;

• Advanced level of PC skills, knowledge and practical skills of using standard MS packages (MS Word, Excel, Power Point), e-mail and databases.

 1. PLACE, DURATION AND REPORTING OBLIGATIONS

Services may be provided in either head office of PJSC “Ukrhydroenergo” or elsewhere, covering the period of the Project implementation, or other period approved by the Client. The details of the Contract will be finalized during the contract negotiations.