Канівська ГАЕС (в процесі підготовки до будівництва)

Блоки
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТА РОЗТАШУВАННЯ

Підготовка будівництва та розробка проектної документації почалися ще у 1984 році. В 1987 році затверджено проект будівництва Канівської ГАЕС потужністю 3600 МВт. У 1991 році, у зв’язку із відсутністю фінансування та загальним економічним станом країни, на будівництво було накладено мораторій. В 1999 році мораторій було знято. В період з 2006 по 2007 роки було розроблене та затверджене оновлене техніко-економічне обґрунтування будівництва Канівської ГАЕС, адаптоване до нових умов та потреб Об’єднаної енергетичної системи України, зі встановленою потужністю станції 1000 МВт.

test

Майданчик будівництва Канівської ГАЕС знаходиться в Канівському районі Черкаської області та розміщений на правобережному плато Канівського водосховища на відстані десяти кілометрів від створу діючої Канівської ГЕС.

 
test

Майданчик будівництва Канівської ГАЕС знаходиться в Канівському районі Черкаської області та розміщений на правобережному плато Канівського водосховища на відстані десяти кілометрів від створу діючої Канівської ГЕС.

До складу основних об'єктів ГАЕС входять: 

- верхня акумулююча водойма;

- реверсивний водоприймач з підвідним каналом та стоянами;

- чотири нитки напірних сталезалізобетонних засипаних водоводів, з внутрішнім діаметром 8,00 м;

- будівля ГАЕС з 4-ма оборотними гідроагрегатами та монтажним майданчиком;

- відвідний канал з стоянами;

- пристанційний майданчик із службово-лабораторним та адміністративно-виробничим корпусами, спорудою центрального масляного господарства (ЦМГ), будів-лею КПП, ВОХОР та ЦО, відкритим складом масла, баком аварійного зливу масла із трансформаторів;

- комплектна розподільча установка елегазова КРУЕ-330 кВ. 

test

Нижнім водосховищем являється існуюче Канівське водосховище. Верхній басейн, куди в період нічного зниження електронавантаження в енергосистемі закачується вода, буде створений на висоті майже 110 м над рівнем Канівського водосховища з корисним обсягом 17 млн.м3

 
test

Опис картинки

ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУ ПОНОВЛЕННЯ БУДІВНИЦТВА

Після виділення Об’єднаної енергетичної системи України із Об’єднаної енергетичної системи СРСР, фактично отримано значний дефіцит маневрових та резервних потужностей, що забезпечують регулювання добового та тижневого графіку споживання електроенергії.

В останні роки, відбувається активізація освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (сонячна, вітрова тощо), що також потребують наявності вільних маневрових потужностей. Відповідно, оновленою редакцією «Енергетичної стратегії до 2030 року» передбачено будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт.

Введення Канівської ГАЕС сприятиме виконанню Україною у процесі інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до ENTSO-E (європейська мережа система операторів передачі електроенергії) вимог стосовно регулювання частоти та активної потужності, зокрема в діапазонах первинного та третинного регулювання, а також сприятиме створенню умов для використання повною мірою потенціалу відновлювальних джерел енергії, активізація будівництва яких спостерігається в Україні останнім часом.

ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

Згідно з вимогами законодавства були виконані процедури інформування громадськості. Так в газеті «Дніпрова Зірка» № 49-50 від 23.06.2006 розміщена «Заява про екологічні наслідки будівництва та експлуатації Канівської ГАЕС». В листопаді 2008 року в селах Пшеничники і Бобриця Канівського району Черкаської області були проведені громадські слухання з питань продовження будівництва Канівської ГАЕС та отримано схвалення будівництва та експлуатації електростанції з боку місцевої громади, про що складено відповідні протоколи.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

Строк будівництва 6,5 років.

Загальна кошторисна вартість будівництва Канівської ГАЕС в поточних цінах станом на 01.01.2013 складає 11 984,283 млн.грн.

test
1000 МВт 1040 МВт
ПОТУЖНІСТЬ У ТУРБІННОМУ РЕЖИМІ ПОТУЖНІСТЬ У НАСОСНОМУ РЕЖИМ
test

*опис картинки

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Однією з складових проектної документації будівництва Канівської ГАЕС є розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище». У даному розділі фахівцями ПАТ «Укргідропроект», Інституту гідробіології НАНУ (м. Київ), Національного науково-природничого музею НАНУ, Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ (м. Київ), Інституту гігієни та медичної екології ім. А.Н.Марзєєва АМНУ (м. Київ), ДП «Українській державний інститут «Укррибпроект» (м. Київ), Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (м. Харків), Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем (м. Київ), Інституту археології НАНУ (м. Київ) було зроблено всебічний ґрунтовний аналіз сучасного стану навколишнього середовища, виконана оцінка компонентів навколишнього середовища, прогнозної оцінки впливу ГАЕС на навколишнє середовище, інженерні рішення і природоохоронні заходи щодо запобігання або зменшення негативного впливу будівництва та експлуатації ГАЕС на навколишнє середовище.

Наразі спеціалістами ПАТ «Укргідроенерго» разом із незалежними консультантами доопрацьовується проект документу «ЗВІТ з оцінки екологічних та соціальних впливів. ПЛАН заходів із мінімізації негативних впливів проекту спорудження Канівської ГАЕС» відповідно до стандартів міжнародних фінансових установ. Публікацію та обговорення цього документа буде проведено пізніше.

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА КАНІВСЬКОЇ ГАЕС

Реалізація проекту дозволить забезпечити створення нових робочих місць як в період будівництва, так і в період експлуатації ГАЕС. За попередніми розрахунками очікується участь в будівництві Канівської ГАЕС близько 2000 працівників, у т.ч. персоналу вітчизняних підрядних організацій. Прогнозна чисельність персоналу Канівської ГАЕС після її введення в експлуатацію буде становити 236 працівників. Залучення  населення до будівництва та експлуатації дозволить збільшити його доходи і купівельну спроможність, що сприятиме підвищенню рівня життя та стандартів проживання.

Слід також зазначити, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України в процесі реалізації проекту, передбачається будівництво житла та об’єктів соціального призначення на суму близько 302 млн. грн. (перелік об’єктів узгоджений із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування), що, безумовно, разом із зазначеним вище призведе до поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників, зайнятість яких передбачається в період будівництва та при експлуатації Канівської ГАЕС, членів їх сімей, а також мешканців регіону розташування станції.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікується, що в результаті реалізації проекту значно збільшаться обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, у т.ч. за рахунок:

  • відрахувань до державних цільових фондів соціального страхування (єдиний соціальний внесок), що матимуть місце внаслідок збільшення кількості працівників;
  • податку на прибуток, отриманого при здійсненні діяльності з виробництва електричної енергії Канівською ГАЕС тощо.

Реалізація проекту дозволить: 

  • забезпечити покриття за рахунок ГАЕС попиту в піковій зоні добового графіку навантаження;
  • зменшити провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплоелектростанцій та атомних електростанцій, у т.ч. щодо зменшення їх розвантаження на величину робочої потужності Канівської ГАЕС – 1000 МВт, що є сумірною з потужністю енергоблоку АЕС;
  • регулювати навантаження та міжсистемні перетоки в Об'єднаній енергосистемі України;
  • сприяти ефективному регулюванню вітрових електростанцій, сонячних електростанцій, у т.ч. у періоди мінімального навантаження.
test
 
СУЧАСНИЙ СТАН

На даний час проект будівництва пройшов державну комплексну експертизу щодо дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної безпеки, техногенної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва та отримав позитивний висновок

Також отримано позитивний висновок державної екологічної експертизи Міністерства екології та природних ресурсів України щодо екологічної допустимості прийнятих рішень у проекті.

25 листопада 2013 року між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Європейським інвестиційним банком, у місті Люксембург, було підписано "Декларацію про наміри стосовно співробітництва в сфері фінансування проектів в гідроенергетичній галузі України", згідно якої фінансування будівництва Канівської ГАЕС буде здійснюватись за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку.

11 грудня 2013 року Кабінет Міністрів України, своїм розпорядженням №1050-р, затвердив проект та титул будови “Будівництво Канівської ГАЕС”. Зараз робота зосереджена на визначенні джерел фінансування будівництва.

Заява про екологічні наслідки будівництва та експлуатації Канівської ГАЕС
Довідка з редакції газети «Дніпрова Зірка» про розміщення Заява про екологічні наслідки будівництва та експлуатації Канівської
Експертний звіт ДП « Укрдержбудекспертизи»
Оцінка впливу на навколишнє середовище
Висновок Мінприроди - Екологічна оцінка Канівської ГАЕС
Ситуаційний план
Перелік об'єктів соціальної сфери
Офіційне оголошення_ПАТ «Укргідроенерго»
Відповідь на запит ВО "Свобода" від 17 серпня 2015 року щодо офіційного оголошення в газеті "Дніпрова зірка"
Formal announcement Kaniv
Технічне завдання щодо підготовки документу «КАНІВСЬКА ГАЕС – ЗВІТ З ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВПЛИВІВ»
Terms of References for the document “KANIV PSPP - SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA)”
Схема розміщення об’єктів природно-заповідного фонду та інших об’єктівпо відношенню до Канівської ГАЕС
Схема об`єктів археології культурної спадщини Канівська ГАЕС
Лист Національної академії наук України стосовно доцільності будівництва Канівської ГАЕС