Канівська ГАЕС (в процесі підготовки до будівництва)

Блоки
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТА РОЗТАШУВАННЯ

Майданчик будівництва Канівської ГАЕС знаходиться в Канівському районі Черкаської області та розміщений на правобережному плато Канівського водосховища на відстані десяти кілометрів від створу діючої Канівської  ГЕС.

Підготовка будівництва та розробка проєктної документації почалися ще у 1984 році. В 1987 році затверджено проєкт будівництва Канівської ГАЕС потужністю 3600 МВт. У 1991 році, у зв’язку із відсутністю фінансування та загальним економічним станом країни, на будівництво було накладено мораторій. В 1999 році мораторій було знято. В період з 2006 по 2007 роки було розроблене та затверджене оновлене техніко-економічне обґрунтування будівництва Канівської ГАЕС, адаптоване до нових умов та потреб Об’єднаної енергетичної системи України, зі встановленою потужністю станції 1000 МВт. У 2013 році отримано: експертний звіт про затвердження проєктної документації № 00-1837-12/ПБ, позитивний висновок Міністерства екології та природних ресурсів України № 17/024 від 18.10.2013 щодо державної екологічної експертизи до матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС», розпорядження КМУ №1050-р від 11.12.2013 року щодо затвердження титулу будови «Будівництво Канівської ГАЕС», що реалізується. У 2017 році отримано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 115170742270.

test

Майданчик будівництва Канівської ГАЕС 

test

Майданчик будівництва Канівської ГАЕС 

МЕТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Метою реалізації проєкту є спорудження та введення в експлуатацію нових високоманеврових генеруючих потужностей ГАЕС, що зі свого боку сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України, у тому числі з огляду на перспективне зростання попиту на електричну енергію та плани щодо реконструкції теплових електростанцій, будівництва та введення в експлуатацію нових атомних енергоблоків, різке зростання потужності об’єктів, що використовують відновлювальні джерела енергії, зокрема сонячних і вітряних електростанцій, та амбітні плани щодо подальшого їх розвитку, визначені урядовими рішеннями.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТУ

Проект передбачає будівництво ГАЕС з такими характеристиками:

Енергетичні показники

Встановлена потужність ГАЕС за проєктом:

- в турбінному режимі 1000 МВт.                  

- в насосному режимі 1040 МВт.                    

Тривалість роботи ГАЕС всією потужністю:

- турбінний режим  –   4,25 години.

- насосний режим  –   5,3 години.

Кількість агрегатів  –    4 шт.

Виробництво електроенергії 1038 млн кВтгод

Витрати електроенергії на закачування 1320 млн кВтгод

 

Гідроагрегат

Чотири оборотні гідроагрегати з насос-турбінами радіально-осьового:

- Тип РО НТ-В 675.

- Діаметр робочого колеса Д1=6750 мм.

- Розрахунковий напір Нр=95,0 м.

- Синхронний трифазний генератор-двигун потужністю 250 МВт кожний і 260 МВт в насосному режимі.

- Номінальна частота обертання 136,4 хв-1.

 

ОСНОВНІ СПОРУДИ:

Верхня водойма

В комплекс споруд верхньої водойми з корисним об'ємом 17 млн м³ та відмітками НПР +202,0 і РМО +180,0 м входять:

 • Чаша водойми з відміткою дна +176,0 м.
 • Підвідний канал водоприймача довжиною 308,0 м.
 • Огороджуюча земляна насипна гребля з відміткою гребня + 204,0 м, шириною по гребню 10,0 м.

Будівля ГАЕС

Будівля ГАЕС передбачається нерозрізної конструкції. З правої сторони до будівлі ГАЕС приєднується монтажний майданчик. З нижнього б'єфу в зоні обслуговування крану розміщується затворосховище.

Водопровідний тракт

Водопровідний тракт представлений чотирма нитками засипаних напірних сталезалізобетонних водоводів довжиною 900,78 м та діаметром 8 м.

Відвідний канал

Відвідний канал разом з ділянкою кріплення області розмиву має довжину 240,0 м та змінну ширину: біля будівлі ГАЕС -91,0 м, при впадінні в Канівське водосховище потік розпливається по ширині каналу порядку – 125,0 м.

Підвідний канал

Підвідний канал має змінну ширину від 54,7 м – в спряженні з водоприймачем, до 235,5 м – в примиканні до спряження із чашею водойми.

Нижня водойма

Нижньою водоймою є існуюче Канівське водосховище. Його повний об'єм складає 2,6 км³, а корисний-0,3 км³, в тому числі 0,017  км³ для ГАЕС, нормальний підпірний рівень (НПР) води  + 91,50 м.

ЗАГАЛЬНА КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ: 11,98 млрд грн з ПДВ в цінах 2012 року (орієнтовно 1,5 млрд дол. США).

ТЕРМІН БУДІВНИЦТВА : 6,5 років; пуск 1-го гідроагрегату через 3,5 роки від початку будівництва.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація проєкту дозволить: 

 • забезпечити покриття за рахунок ГАЕС попиту в піковій зоні добового графіку навантаження;
 • зменшити провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплоелектростанцій та атомних електростанцій, у т.ч. щодо зменшення їх розвантаження на величину робочої потужності Канівської ГАЕС – 1000 МВт, що є сумірною з потужністю енергоблоку АЕС;
 • регулювати навантаження та міжсистемні перетоки в Об'єднаній енергосистемі України;
 • сприяти ефективному регулюванню вітрових електростанцій, сонячних електростанцій, у т.ч. у періоди мінімального навантаження.
 • введення Канівської ГАЕС в експлуатацію сприятиме виконанню Україною у процесі інтеграції ОЕС України до загально європейської енергосистеми ENTSO-E вимог стосовно регулювання частоти та активної потужності, а також сприятиме створенню умов для використання в Україні повною мірою потенціалу відновлювальних джерел енергії.

Очікується, що в результаті реалізації проєкту значно збільшаться обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, у т.ч. за рахунок:

 • відрахувань до державних цільових фондів соціального страхування (єдиний соціальний внесок), що матимуть місце внаслідок збільшення кількості працівників;
 • податку на прибуток, отриманого при здійсненні діяльності з виробництва електричної енергії Канівською ГАЕС тощо.

 

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Однією з складових проєктної документації будівництва Канівської ГАЕС є розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище». У даному розділі фахівцями ПАТ «Укргідропроект», Інституту гідробіології НАНУ (м. Київ), Національного науково-природничого музею НАНУ, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ (м. Київ), Інституту гігієни та медичної екології ім. А.Н. Марзєєва АМНУ (м. Київ), ДП «Українській державний інститут «Укррибпроект»  (м. Київ), Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (м. Харків), Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем (м. Київ), Інституту археології НАНУ (м. Київ) було зроблено всебічний ґрунтовний аналіз сучасного стану навколишнього середовища, виконана оцінка компонентів навколишнього середовища, прогнозної оцінки впливу ГАЕС на навколишнє середовище, інженерні рішення і природоохоронні заходи щодо запобігання або зменшення негативного впливу будівництва та експлуатації ГАЕС на навколишнє середовище. Відповідно до статті 37 Закону України «Про екологічну експертизу» отримано позитивний висновок Міністерства екології та природних ресурсів України № 17/024 щодо державної екологічної експертизи до матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС».

СУЧАСНИЙ СТАН
 • Оформлено право постійного користування земельними ділянками загальною площею 993,9412 га. Сплачується у місцевий бюджет податок за землю. Здійснюються виплати людям по договорах сервітутів за земельні ділянки.
 • Продовжуються землевпорядні роботи та роботи з археологічного дослідження пам’яток культурної спадщини, що попадають у зону будівництва Канівської ГАЕС.
 • В рамках реалізації проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» веде активну роботу пов’язану з залученням міжнародних інвестицій для реалізації проєкту будівництва Канівської ГАЕС.
 • Для отримання державних гарантій у 2019 році розроблений Інвестиційний проєкт «Будівництво Канівської ГАЕС». Отримано:

- позитивний висновок Мінекономрозвитку від 20.06.2019 №107-2019 щодо оцінки економічної ефективності інвестиційного проєкту.

- позитивний висновок Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 29.07.2019 №12 за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проєктів.

- позитивний висновок Міністерства фінансів України щодо ідентифікації та оцінки ризиків проєкту від 12.12.2019 № 12010-11/30-7/32953.

 • 25.09.2020 інвестиційний проєкт «Будівництво Канівської ГАЕС», відповідно до Порядку відбору інвестиційних проєктів, для реалізації яких надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835, було розглянуто на засіданні Конкурсної комісії Міністерства енергетики України з відбору інвестиційних проєктів, для реалізації яких надається державна підтримка та прийнято рішення щодо можливості надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС» (суб'єкт інвестиційної діяльності ПрАТ «Укргідроенерго») шляхом надання державних гарантій.
 • Проєкт «Будівництво Канівської ГАЕС» розпорядженням КМУ від 16.12.2020 № 1581-р включений до переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року.
Заява про екологічні наслідки будівництва та експлуатації Канівської ГАЕС
Довідка з редакції газети «Дніпрова Зірка» про розміщення Заява про екологічні наслідки будівництва та експлуатації Канівської
Експертний звіт ДП « Укрдержбудекспертизи»
Оцінка впливу на навколишнє середовище
Висновок Мінприроди - Екологічна оцінка Канівської ГАЕС
Ситуаційний план
Офіційне оголошення_ПАТ «Укргідроенерго»
Схема розміщення об’єктів природно-заповідного фонду та інших об’єктівпо відношенню до Канівської ГАЕС
Схема об`єктів археології культурної спадщини Канівська ГАЕС
Лист Національної академії наук України стосовно доцільності будівництва Канівської ГАЕС