Все буде Україна!

BDO завершила аудит ПАТ “Укргідроенерго” за 2015 рік

BDO завершила аудит ПАТ “Укргідроенерго” за 2015 рік

25-04-2016
ПАТ “Укргідроенерго” отримало безумовно-позитивний висновок аудитора щодо фінансової звітності за 2015 рік

Міжнародна незалежна аудиторська компанія ТОВ “БДО” провела аудит ПАТ “Укргідроенерго” за 2015 рік, за результатами якого надала оцінку - безумовно-позитивний висновок.

Зокрема, з 15 лютого по 10 квітня 2016 року аудитором проведено аудиторську перевірку фінансової звітності, яка складається зі звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2015 року, звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та необхідні розкриття.

“На нашу думку зазначена вище фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2015 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності”, - зазначено у звіті.

Так, у 2015 році чистий дохід від реалізації електроенергії склав 4 469 210 тис. грн., при цьому собівартість виробленої електроенергії збільшилася склала 2 218 897 тис.грн.

Чистий прибуток за 2015 рік склав 1 090 543 тис.грн.

Довідково

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, фінансова звітність ПАТ “Укргідроенерго” складається за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) починаючи з 1 січня 2012 р.

Незалежна аудиторська фірма ТОВ "БДО". Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2868 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 р. №109, продовжено до 22.12.2016 р. згідно з рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 р. №244/4. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000963 видано згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.2009 р. №977. 

BDO в Україні є членом BDO International, п'ятої в світі за об'ємом сукупної виручки міжнародної мережі незалежних аудиторських і консультаційних компаній. Понад 18 років компанія надає послуги, що відповідають високим світовим стандартам BDO, володіючи при цьому сильними місцевими знаннями. BDO в Україні надає широкий спектр послуг в галузі аудиту, консультування з оподаткування та права, фінансового консультування, операцій з капіталом, реструктуризації, управлінського консалтингу, а також послуг із стійкого розвитку компанії. 

Завантажити звіт в електронному вигляді у форматі PDF.

Поділитися: