Все буде Україна!

Офіційне спростування

Офіційне спростування

22-03-2016
Спростування зауважень Держфінінспекції, озвучених під час позачергового засідання КМУ 18 березня 2016 року

 

Щодо озвученого звіту Держфінінспекції під час позачергового засідання Кабінету Міністрів України 18.03.2016 року за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності найбільших суб’єктів господарювання державного сектору економіки за 2014 рік та перше півріччя 2015 року

ПАТ «Укргідроенерго» надає наступні спростування

 

1. Товариством проведено 9 процедур закупівель з порушенням вимог законодавства, за результатами яких укладено договорів на суму 78,3 млн. грн., з яких 6 процедур підлягали відміні, за наявності на це підстав, та не мали б укладатися договори на придбання товарів, робіт, послуг (сума укладених договорів – 69,9 млн. грн.).

Зауваження ревізорів

Пояснення ПАТ «Укргідроенерго»

Щодо відсутності в ДКТ способу документального підтвердження п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону «Про здійснення державних закупівель» (учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця).

Замовник самостійно визначає з дотриманням вимог чинного законодавства перелік документів, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям, та вимоги до оформлення таких документів, як за формою, так і за змістом.

Документа, що містить незаперечні докази про те, що учасник дає/не дає або погоджується дати/не, дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі не існує, замовнику не доцільно вимагати від учасників документ на підтвердження відсутності намірів щодо вчинення дій, передбачених п. 1. ч.1. ст. 17 Закону.

 

Не відхилено учасників у яких на конверті зазначено скорочене найменування Замовника.

Конверт учасників не є складовою пропозиції конкурсних торгів, а тому у ПАТ «Укргідроенерго» відсутні підстави, передбачені Законом, а саме статтею 29, для відхилення пропозиції учасника.

 

Технічне завдання не включено до ДКТ, яке опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу, що могло б обмежити коло учасників.

У змісті ДКТ зазначено «Опитувальний лист, креслення, відомість обсягу робіт, графік», що і є технічним завданням, а тому твердження про те, що Технічне завдання не включено до ДКТ є безпідставним.

Відповідно до ст. 5 Закону вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

В кожного учасника є право звернутися за отриманням технічного завдання, а в замовника обов’язок безоплатно його надати протягом трьох робочих днів відповідно до ст. 22Закону.

Крім того, при оприлюдненні ДКТ замовник керувався Тимчасовим порядком роботи з веб-порталом Уповноваженого органу «Державні закупівлі», затвердженого Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 08.05.2014 № 33, яким встановлено правила оприлюднення.

 

Надано копію атестату про акредитацію завірену печаткою органу сертифікації «10 Хіммотологічного центру» Міністерства оборони України на якій  відсутні підписи уповноваженої особи уповноваженої посадової особи учасника, а також відбитки печатки учасника.

 

Зазначена копія атестату про акредитацію містить підпис та оригінал печатки Міністерства оборони України.

Надані дозволи Держгірпромнагляду, яким не передбачено виконання робіт підвищеної небезпеки.

Зазначені Дозволи надано учасниками з дотриманням вимог чинного законодавства України та відповідно до затвердженої форми, яка є Додатком №1 до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМ України від 26.10.11 р. № 1107.

 

До пропозиції ТОВ «Архітектурно-будівельний комплекс» не надано документів субпідрядної організації РТК-Електро-М

ДКТ вимагались, що учасник повинен надати у складі своєї пропозиції відомості по іншим підприємствам (субпідрядникам), які залучаються  до постачання товару, виконання робіт. РТК-Електро-М зазначений, як субпідрядник на постачання струмопроводу, який відповідно до технічного завдання є супутнім обладнанням.

 

Допущення ТОВ «Техіко» по Лоту № 2 арифметичної помилки, що вплинуло на результат закупівлі по Лоту № 2.

 

Під час написання листа від 28.05.14р. №18-2/3841 щодо виправлення арифметичної помилки ТОВ «ТЕХІСО», з боку Замовника  допущено механічну описку по лоту №2, яка була допущена шляхом копіювання кількості літрів пального з таблиці по лоту №1 в таблицю кількість пального по лоту №2. При цьому, допущення Замовником механічної описки не вплинуло на результат здійснення оцінки перерахованої пропозиції учасника ТОВ «ТЕХІСО» по лоту №2, оскільки перерахована вартість по позиції, загальна вартість та ціна за одиницю, залишилися незмінними, а також загальна ціна ТОВ «ТЕХІСО» по лоту №2 є найбільш економічно вигідною у порівнянні з іншими учасниками, які надали свої пропозиції.

 

Щодо надання учасниками листів пояснень щодо неподання звіту про рух грошових коштів без посилання на нормативні документи, що його підтверджують.

 

Відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та  рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Як вбачається з вищевикладеного, звіт про рух грошових коштів не є документом який передбачений або не передбачений діяльністю учасника, а є бухгалтерською звітністю, що містить тільки інформацію про результат діяльності.

 

 

 

2. Ревізією здійснених витрат ПАТ «Укргідроенерго» на закупівлю електроенергії для закачування води в водосховища Київської та Дністровської ГАЕС встановлено, що за умови закупівлі електроенергії на наповнення водойми ГАЕС з 23:00 год до 7:00 год по вартості нічного тарифу, а не за середньозваженим тарифом протягом ревізійного періоду ПАТ «Укргідроенерго» могло б заощадити понад 168 875 тис. грн, у тому числі: при закупівлі електроенергії для Дністровської ГAЕС – 155 895 тис. грн, для Київської ГЕС – 12 980 тис. грн.

Згідно Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 21.04.98 N 335 «Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.10.2005 N 895 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування тарифу на електричну енергію гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій» тариф на відпуск електричної енергії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до постанов НКРЕ від 12.07.2012  N 889 «Про купівлю електричної енергії виробниками електричної енергії» та від 06.02.2014  N 103 «Про особливості купівлі електричної енергії на власні потреби електростанцій ПАТ «Укргідроенерго» вартість купованої електричної енергії, необхідної для заповнення водосховища Київської ГАЕС та Дністровської ГАЕС ПАТ «Укргідроенерго», формується за механізмом, визначеним Правилами ОРЕ, які є Додатком 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, для постачальників, які здійснюють купівлю електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України з метою продажу її споживачам на території України. Договір між членами ОРЕ, який регулює відносини на Оптовому ринку та визначає основні економічні, фінансові засади та механізми його функціонування, є  багатосторонньою угодою, яка була укладена 15 листопада 1996 р. на перших Загальних зборах виробників та постачальників електроенергії, в тому числі за участю ПАТ «Укргідроенерго».

Фактична погодинна ОРЦ згідно з Правилами ОРЕ є єдиною для всіх постачальників електричної енергії та розраховується Розпорядником системи розрахунків за допомогою відповідного програмного забезпечення виходячи з фактичних даних щодо обсягів купівлі-продажу електроенергії в ОРЕ. Рівень фактичної ціни купівлі електричної енергії на ОРЕ кожним окремим постачальником безпосередньо залежить від співвідношення обсягів купівлі ним електроенергії на ОРЕ протягом нічної, напівпікової та пікової зон доби.

Робота Київської та Дністровської ГАЕС, як і всіх філій ПАТ «Укргідроенерго» оперативно підпорядковується диспетчерській службі ДП «НЕК «Укренерго».

 

Добові диспетчерські графіки навантажень розробляє ДП «Енергоринок» за погодженням з ДП «НЕК«Укренерго».

Враховуючи викладене, питання врегулювання тарифів на електроенергію для наповнення водойм ГАЕС не є компетенцією ПАТ «Укргідроенерго» та повинно розглядатися в контексті ефективної роботи всієї енергосистеми України, а не лише компанії.

 

3. Ревізією також засвідчено факти придбання Товариством трансформатору через залучення низки посередників, унаслідок чого його вартість зросла.

При розрахунках в акті ревізії була прийнята вартість трансформатору на заводі виробника.

Однак ревізорами не враховано той факт, що до складу трансформатору, придбаного ПАТ «Укргідроенерго», окрім безпосередньо самого конструктиву трансформатору, виробленого ПАТ «Запоріжтрансформатор», входили додаткові комплектуючі вироби, зокрема: високовольтні вводи, охолоджуючі пристрої, торцеві екрани, трансформаторна олива.

Вартість трансформатору, поставленого ПАТ «Запоріжтрансформатор, не включала в себе вартості вищезазначених додаткових комплектуючих.

При цьому зазначаємо, що, загальна вартість додаткових комплектуючих виробів та трансформаторної оливи складала 42 838 200 грн., без урахування вартості трансформатору, поставленого ПАТ «Запоріжтрансформатор».

Слід зазначити,  що договір на закупівлю додаткового обладнання надавався ревізорам та є додатком до довідки ревізії Філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС», яка є Додатком 12 до акту ревізії, однак необхідність додаткової закупівлі ряду комплектуючих виробів не врахована ревізорами ні в довідці ревізії Філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС», ані в самому акті ревізії ПАТ «Укргідроенерго».

 

4. Також, ревізією засвідчено факти незадовільного та неефективного використання державного майна.

Так, станом на 30.09.2015 незавершені капітальні інвестиції склали 4,5 млрд. грн., серед яких обліковуються у якості активів два об’єкти, які понад 5-10 років не відіграють роль активів на загальну суму 109,5 млн. грн. через невжиття керівником товариства відповідних заходів щодо своєчасного фінансування для завершення цього будівництва.

Зокрема, у складі незавершеного будівництва обліковується об’єкт за проектом «Влаштуваня комбінованої системи енергозабезпечення острову Зміїний потужністю 1,7 МВт» вартістю 28,1 млн. грн., на якому повністю зупинено будівництво, а терміни зберігання і гарантії на обладнання спливли.

Також, протягом багатьох років обліковується у складі незавершеного будівництва Канівська ГАЕС на суму 81,4 млн. грн.

 

Щодо реалізації проекту з енергозабезпечення острова Зміїний Кілійського району Одеської області.

Проект профінансовано з державного бюджету усього на 28114,19 тис. грн., в тому числі:

- обладнання 20168,04 тис. грн. (обладнання знаходиться на складах);

- будівельно-монтажні роботи 7284,84 тис. грн.;

- інші витрати 661,31 тис. грн.

Потреба в дофінансуванні об’єкту – 1813,13 тис. грн.

ПАТ «Укргідроенерго» впродовж усього періоду здійснення проекту вживало цілеспрямовані заходи по вводу об’єкта в експлуатацію.

Але, під час штормів взимку 2012 року грузовий причал, що забезпечував вантажно-розвантажувальні роботи на острові було зруйновано стихією. Це повністю зупинило можливість постачання обладнання, техніки та матеріалів на об’єкт.

З приводу гострої необхідності відбудови причалу ПАТ «Укргідроенерго» неодноразово зверталося до Одеської облдержадміністрації і Одеського морського порту, який є власником вантажного причалу о. Зміїний.

Проте, на жаль, практичних заходів не було вжито, що не дає можливості завершити будівництво і ввести в експлуатаціє об’єкт.

Щодо реалізації проекту будівництва Канівської ГАЕС.

Підготовка будівництва та розробка проектної документації почалися у 1984 році.

У 1987 Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 24.08.1987р. затверджено проект будівництва Канівської ГАЕС потужністю 3600 МВт.

1991 р.  - На будівництво накладено мораторій (постанова Кабінету Міністрів України від 14.10.1991 № 258).

1999 р. – Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 №307-р мораторій відмінено. ПАТ «Укргідроенерго» доручено розробити проект будівництва станції за уточненими даними потреби відокремленої ОЕС України (1 000 МВт, 4 агрегати).

2007 р. – Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 965-р затверджено ТЕО будівництва по скоригованому проекту потужністю 1000 МВт вартістю 4,9 млрд. грн., однак питання фінансування проекту залишилося не вирішеним.

2009 – 2013 рр. – Розроблено  проектну документацію стадії Проект  та отримано позитивний висновок Державної експертизи – Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво Канівської ГАЕС»               № 00-1837-12/ПБ.

11.12.2013 – Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1050-р затверджено проект та титул будови «Будівництво Канівської ГАЕС» з загальною кошторисною вартістю 11,98 млрд. грн.

Враховуючи викладене, об’єкти незавершеного будівництва Канівської ГАЕС, про які зазначено ревізорами, були побудовані у період з 1987 по 1991 роки.

Слід зазначити, що ПАТ «Укргідроенерго» постійно вживає всіх можливих заходів з метою продовження будівництва Канівської ГАЕС.

Так, за результатами переговорів з МФО, Світовий Банк та ЄІБ підтвердили готовність надати кредитні кошти під державні гарантії в обсягах 500 млн. дол.США та 300-400 млн Євро відповідно. Також зацікавленість у фінансуванні виявили ЄБРР та KfW, за попередніми оцінками  приблизно 200 млн.Євро.

Банки провели власну оцінку ефективності та системного ефекту для енергосистеми України та отримали позитивні висновки, оскільки робота ГАЕС дозволяє зменшити імпорт природного газу на пуски  енергоблоків ТЕС.

 

Проект завершення будівництва Дністровської ГАЕС та Проект Реконструкція ІІ черга

Значний розмір незавершених капітальних інвестицій пов'язаний із завершальною стадією будівництва Дністровської ГАЕС та довготривалим процесом проведення реконструкції об’єктів.

Після завершення будівельних робіт, об’єкти будуть введені в експлуатацію і розмір незавершених капітальних інвестицій значно зменшено.

 

Отже, з огляду на вищезазначене, ревізорами не приймались до уваги усі наявні в ПАТ «Укргідроенерго» документи, які необхідні для встановлення фактичних обставин, що мають значення.

Вважаємо за необхідне також зазначити, що за результатами вищезазначеної ревізії ПАТ «Укргідроенерго» відповідно до Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2016 № 550, були подані заперечення з усіма необхідними документами, які підтверджують невідповідність висновків ревізорів дійсним обставинам справи. Станом на 21.03.2016 Висновків на заперечення ПАТ «Укргідроенерго» не отримано.

 

Презентація ПАТ "Укргідроенерго" 2014-2016 рр.

Поділитися: