Все буде Україна!

"Гідроенергетика є потенційно інвестиційно привабливою в довгостроковій перспективі" - висновок рейтингового агентства

"Гідроенергетика є потенційно інвестиційно привабливою в довгостроковій перспективі" - висновок рейтингового агентства

30-03-2016
НРА "Рюрик" підтвердило кредитний рейтинг ПАТ "Укргідроенерго" на рівні uaAA з прогнозом "стабільний"

Національне рейтингове агентство "Рюрик" на засіданні Рейтингового комітету від 21.03.2016 р. підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ПАТ "Укргідроенерго" на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом "стабільний".

В процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ "Укргідроенерго" були визначені ряд чинників, з повним переліком яких можна ознайомитися на сайті НРА "Рюрик".

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника:

– Високий рівень підтримки з боку власника. Одноосібним власником акцій Підприємства, що має стратегічне значення для економіки України, є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

– Значна частка власного капіталу в структурі пасивів Товариства (77,90% станом на 01.01.2016 р.), що зумовлює високий рівень його фінансової стійкості. При цьому коефіцієнт фінансового ризику станом на 01.01.2016 р. складав 0,284 (граничне максимальне значення 1,0).

– Суттєве зростання вартості основних засобів протягом останніх років при одночасному збереженні невисокого рівня їх зносу (7,99% станом на 01.01.2016 р.). Здійснення капітальних інвестицій є передумовою подальшого нарощення масштабів діяльності Підприємства.

– Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Залучення коштів від міжнародних кредиторів надає Товариству дешевий довгостроковий ресурс для реалізації проектів з капітального будівництва та технічного переоснащення.

– Гідроенергетика, представником якої є Емітент, є стратегічно важливою галуззю для економіки України та потенційно інвестиційно привабливою в довгостроковій перспективі. Освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) є важливим фактором підвищення рівня енергетичної безпеки та зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля. Масштабне використання потенціалу НВДЕ в Україні має не тільки внутрішнє, а й значне міжнародне значення як вагомий чинник протидії глобальним змінам клімату планети, покращення загального стану енергетичної безпеки Європи.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Підприємства, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Підприємства

 

НРА "Рюрик"

Поділитися: