Все буде Україна!

В Укргідроенерго затверджено Кодекс корпоративної етики

В Укргідроенерго затверджено Кодекс корпоративної етики

Офіційно
31-12-2020
У грудні 2020 року Наглядовою радою затверджено Кодекс корпоративної етики Укргідроенерго, що є черговим та винятково важливим кроком в рамках корпоративної реформи Товариства, яка спрямована на запровадження кращих світових практик корпоративного управління.

Голова Наглядової ради Валентин Гвоздій зазначив, що "Впровадження Кодексу корпоративної етики ПрАТ "Укргідроенерго" – це важливий етап розвитку та зростання Товариства, яким Товариство підтверджує свій намір керуватися високими етичними стандартами корпоративної поведінки в своїй повсякденній діяльності, окреслює керівні принципи та цінності, які безумовно є єдиними для всіх та яких Товариство зобов’язується дотримуватися та виконувати кожен день та за будь-яких умов".

"Компанія дбає про бездоганну ділову репутацію як запоруку довіри до неї. Її головні складові – не лише прозора діяльність Укргідроенерго, яка відповідає усім моральним, правовим та етичним стандартам, а й щирість та порядність кожного працівника. Співробітники є однією із найважливіших цінностей та джерелом розвитку компанії, рушієм позитивних змін та перетворень. Сподіваюся, що Кодекс корпоративної етики стане для нас моральним ціннісним орієнтиром як для лояльних відносин усередині колективу, так і для взаємин з контрагентами, державними органами та громадськістю. Адже довіра до компанії є обов’язковою умовою її розвитку, а цю довіру формують дії та вчинки кожного з нас", – підкреслив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Кодекс корпоративної етики побудований на основі основних цінностей Товариства, якими є: людина, відповідальність, повага, довкілля та Україна.

Кодекс – це правила, які спрямовані на особистісний розвиток співробітників, формування культури комунікацій, дружнє ставлення до навколишнього середовища, протидію корупції, зміцнення ділової репутації та соціального іміджу Товариства.

Він окреслює стандарти поведінки, які застосовуються до кожного, хто працює в Товаристві або представляє його, та спрямований на:

  • встановлення принципів корпоративної етики Товариства на основі місії, цілі та корпоративних цінностей Товариства;
  • розуміння, підтримку та дотримання співробітниками єдиних принципів ділової етики з метою підтримання в колективі атмосфери довіри, взаємної поваги та порядності;
  • виявлення та запобігання потенційним ризикам у межах взаємодії між співробітниками Товариства, взаємовідносин з партнерами, контрагентами й іншими зацікавленими сторонами у спільній діяльності;
  • підвищення та збереження довіри до Товариства з боку ділового співтовариства, зміцнення репутації відкритого та чесного учасника ринку.

Кодекс корпоративної етики Товариства прийнятий на виконання Індивідуального плану заходів з корпоративного управління ПрАТ "Укргідроенерго" на 2020-2021 роки, який затверджений Міністерством енергетики з метою приведення діяльності Товариства до міжнародних стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОСЕР).

 

Поділитися: