Все буде Україна!

ВDO надала Звіт незалежного аудитора стосовно фінзвітності Укргідроенерго

ВDO надала Звіт незалежного аудитора стосовно фінзвітності Укргідроенерго

Офіційно
26-04-2019
13:30
Міжнародна аудиторська компанія ВDO надала Звіт незалежного аудитора стосовно фінансової звітності ПрАТ «Укргідроенерго» станом на 31 грудня 2018 року, який складений відповідно до вимог Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 700 (переглянутий) та є немодифікованою думкою.

Немодифікована думка відповідає типу аудиторської думки в редакції МСА 2014 року як безумовно-позитивний висновок.

Відповідно до оприлюдненої фінансової звітності, ПрАТ «Укргідроенерго» завершило 2018 рік із чистим прибутком 3,668 млрд грн.

За підсумками роботи у 2018 році Товариство сплатило до бюджету зобов’язань на суму 2,20 млрд грн.

ПрАТ «Укргідроенерго» надає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (IFRS). Незалежний міжнародний аудит підтверджує достовірність та повноту фінансової звітності підприємства. Перевірці підлягають звіти про фінансовий стан підприємства, сукупний дохід, рух грошових коштів та власний капітал. Особливу увагу приділено достовірності та повноті розкриття інформації у звітності.

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року та звіт аудиторів BDO

Прес-служба Укргідроенерго

Поділитися: