Все буде Україна!

Запобігання та попередження порушень у роботі обладнання: як це роблять в Укргідроенерго

Запобігання та попередження порушень у роботі обладнання: як це роблять в Укргідроенерго

03-03-2020
Гідроенергетика потребує реалізації комплексних заходів, спрямованих на забезпечення використання новітніх технологій, підвищення безпеки експлуатації обладнання, мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище при забезпеченні високого рівня ефективності та екологічності виробництва електроенергії. Про те, які заходи по підвищенню надійної та безаварійної експлуатації енергетичного устаткування здійснює Укргідроенерго, розказав директор департаменту експлуатації Володимир Сергієнко.

- Володимире Ігоровичу, розкажіть, які заходи вживає Укргідроенерго задля забезпечення безпеки та надійності використання обладнання?

- Перш за все, хочу наголосити, що на кожній філії Укргідроенерго постійно забезпечується надійна, безпечна та ефективна експлуатація електротехнічного обладнання. Це стосується і засобів вимірювання, автоматизації, машин та механізмів, будівель, споруд тощо.

Всі заходи здійснюються відповідно до вимог нормативно-технічних документів. Крім того, існують вимоги проєктної та технічної документації виробників.

Так, головний інженер на кожній станції на підставі нормативно-технічної документації, інструкцій виробників, а також досвіду експлуатації й технічного обслуговування за попередній період та за технічним станом визначає види, обсяги, способи та періодичність проведення технічного обслуговування обладнання.

- Що конкретно включають в себе ці заходи?

- Ремонт електротехнічного обладнання включає в себе цілий комплекс робіт, спрямованих на підтримання або відновлення початкових експлуатаційних характеристик чи їх складових.

На філіях Товариства для підвищення надійності устаткування, а також для покращення техніко-економічних показників, продовження терміну експлуатації, підвищення якості та надійності роботи обладнання відповідно до перспективних планів здійснюється технічне переоснащення і реконструкція основного обладнання. Це здійснюється і по відношенню до систем контролю та керування, пристроїв релейного захисту та автоматики, засобів диспетчерсько-технологічного керування, будівель, споруд тощо.

- В Укргідроенерго використовуються новітні автоматизовані системи контролю?

- Так, звичайно. Наприклад, у нас запроваджено облік технологічних порушень та дефектів в роботі обладнання системи управлінської інформації з використанням, так званого, модуля ТОРО. Це технічне обслуговування та ремонт обладнання, що створює єдину інформаційну систему обліку, звітності та аналізу технологічних порушень в роботі обладнання. За допомогою цієї системи відбувається планування і виконання заходів щодо усунення причин порушень та направлених на підвищення рівня надійності обладнання. Крім того, система допомагає запобігти подібних порушень в майбутньому.

- Хто в Укргідроенерго здійснює контроль стану технологічних порушень?

- В Укргідроенерго для забезпечення надійності роботи устаткування і запобігання пошкоджень або невідповідностей, які можуть виникнути в процесі виготовлення, монтажу та ремонту устаткування, організований контроль за станом основного і наплавленого металу. Такий контроль проводиться і при пошкодженнях, викликаних дефектами виготовлення деталей чи у результаті розвитку процесів повзучості, ерозії, корозії, зниженням характеристик міцності і пластичних характеристик металу під час експлуатації. Всі ці роботи проводить лабораторія неруйнівного контролю. Також лабораторія займається тепловізійним контролем контактних з’єднань та ультразвуковим контролем опорних порцелянових ізоляторів. Підкреслюю: все це допомагає передбачити та запобігти виникненню серйозних технологічних порушень.

- Як саме лабораторія проводить контроль?

- Лабораторія неруйнівного контролю проводить технічне діагностування стану металу окремих вузлів і оцінку технічного стану обладнання в цілому за допомогою методів неруйнівного контролю. Також виконуються роботи по технічному діагностуванню посудин, що працюють під тиском, та проведенню тепловізійного контролю струмопровідних з’єднань.

Варто зазначити, що у лабораторії працюють сертифіковані спеціалісти, які спеціалізуються на методах неруйнівного контролю. Це надає право фахівцям на самостійне виконання робіт з наданням висновку по виконаній роботі. Ну, і звичайно, лабораторія неруйнівного контролю оснащена сучасними приладами для проведення контролю.

- А які бувають види неруйнівного контролю?

- Найважливішими є візуально-вимірювальний; магнітопорошковий, капілярний та ультразвуковий контролі.

- Розкажіть, будь ласка, детальніше про них і для чого вони проводяться.

- Ну, наприклад, візуальний контроль проводиться з метою виявлення поверхневих тріщин, розшарування, закатів, недопустимих забоїн, раковин, шлакових включень, усадкових раковин, підрізів, включень тощо. Вимірювальний контроль проводиться для перевірки відповідності розмірів деталей з вимогами нормативних документів.

Магнітопорошковий метод неруйнівного контролю заснований на явищі притягування частинок магнітного порошку магнітними потоками розсіювання, що виникають над дефектами в намагнічених об’єктах контролю. Цей метод призначений для виявлення поверхневих порушень суцільності: волосовин, тріщин різного походження, непроварів зварних з’єднань, флокенів, закатів, надривів тощо.

Ще один вид контролю – кольоровий метод капілярної дефектоскопії. Цей вид неруйнівного контролю заснований на капілярному проникненні, сорбції, дифузії та контрасті дефектоскопічних матеріалів, що дозволяє збільшити чутливість візуального методу контролю. Кольоровий метод капілярної дефектоскопії призначений для виявлення несуцільностей, що мають вихід на поверхню, наприклад: тріщин, пор, раковин, непроварів, дефектів зварних швів, міжкристалічної корозії тощо.

- А ультразвуковий контроль?

- Що стосується ультразвукового контролю, то він є одним із основних методів неруйнівного контролю, тому про нього розповім більш детальніше. Цей метод ґрунтується на здатності високочастотних коливань проникати в матеріал і відбиватися від поверхні тріщин та інших несуцільностей. Штучно створена, направлена діагностична хвиля проникає у контрольоване місце і при виявленні дефекту відхиляється від свого нормального поширення. Оператор в цей час реєструє відхилення на екрані приладу і описує характеристику визначеного дефекту.

За допомогою цього метода можна виявити в матеріалах внутрішні відхилення від норми, які представляють собою порушення цілісності, неоднорідності структури, дефекти пайки, зварювання тощо. Так, при ультразвуковому контролі виявляються наступні дефекти: пори, шлакові включення, непровари та несплавлення, тріщини.

Ультразвуковий контроль має декілька суттєвих переваг. По-перше, за його допомогою можна здійснювати контроль різних матеріалів. він має високу чутливість до дефектів типу тріщин, непровари та високу проникаючу здатність, яка дозволяє виявити внутрішні дефекти в великогабаритних виробах. По-друге, даний вид контролю має можливість виявлення розмірів й місце розташування дефектів та можливість проведення контролю при односторонньому доступі до об’єктів контролю. І по-третє, ультразвуковий контроль елементів машин та конструкцій можна проводити на місці без порушення технологічного процесу, в умовах експлуатації.

- З якою періодичністю проводиться неруйнівний контроль?

- Контроль металу, ультразвуковий контроль ізоляторів та тепловізійний контроль проводяться за планами, затвердженими головним інженером Укргідроенерго. У нормативних документах прописані терміни, обсяги та вимоги щодо контролю в межах як нормативного терміну служби, так і наднормативного терміну служби. Але, у разі необхідності, організовується додатковий, не передбачений нормативними документами контроль.

Загалом хочу зазначити, що Укргідроенерго значну увагу приділяє безаварійній та безпечній експлуатації обладнання, тому заходи по здійсненню  контролю за технічним його станом, по підтриманню високого експлуатаційного рівня та надійності його роботи здійснюються постійно.

- У майбутньому Укргідроенерго планує впроваджувати нові системи чи методи для запобігання та попередження порушень у роботі обладнання?

- Так, звичайно. Укргідроенерго не збирається зупинятись на досягнутому. В майбутньому ми плануємо впровадити ще більш сучасні методи діагностики, а також більш сучасні та точні прилади для її проведення.

Пресслужба Укргідроенерго

 

 

Поділитися: