Все буде Україна!

Звітність за 2014 рік

Звітність за 2014 рік

28-04-2015
Інформація про діяльність ПАТ "Укргідроенерго" за 2014 рік

ПАТ «Укргідроенерго» (далі – Товариство) − головна гідрогенеруюча компанія України, що забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.

ПАТ «Укргідроенерго» є основним виробником пікової електроенергії та головним резервним джерелом потужності в енергосистемі України (висока маневреність експлуатації обладнання). Товариство виробляє електроенергію з найнижчою в галузі собівартістю 1 кВтг. Виробництво гідроелектроенергії є екологічно чистим та не потребує органічного палива.

Публічне акціонерне товариство “Укргідроенерго” є виробником електричної енергії на території України відповідно до ліцензії НКРЕ від 18.08.2011 АГ № 578495, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 18.08.2011 № 1462 (термін дії ліцензії з 18.08.2011 по 17.08.2021).

До складу Товариства входять гідроелектростанції Дніпровського Каскаду - Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція, Дністровська ГЕС та філія “Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС”.

Сумарна встановлена потужність гідроелектростанцій Товариства складає 5384,7 МВт  (102 гідроагрегата).  Загальна довжина напірного фронту досягає               100 км. Фактори, що впливають на обсяги виробництва електроенергії – це графіки навантажень гідроагрегатів Товариства, затверджені НЕК “Укренерго”, та приплаву річок Дніпра і Дністра.

Основні цілі та стратегічні завдання Товариства закріплені у контексті завдань Енергетичної стратегії на період до 2030 року. Основною метою Товариства є забезпечення розвитку та оновлення енергогенеруючих потужностей для забезпечення можливості виконання специфічних завдань ГЕС та ГАЕС в Об’єднаній енергетичній системі України в середньостроковій перспективі. Основними шляхами реалізації стратегії є збільшення потужностей ГЕС і ГАЕС та оптимізація графіку їх роботи, вдосконалення управління об'єктами гідроенергетики та підвищення рівня їх безпеки.

В реалізації проектів та перспективних заходів розбудови енергетичної галузі України Товариство співпрацює з такими основними вітчизняними виробниками енергогенеруючого обладнання ДП завод «Електроважмаш», ВАТ «Турбоатом» та ПАТ «Запоріжтрансформатор», залучаючи для фінансування, як власні кошти, так і кошти міжнародних фінансових організацій та донорську допомоги.

Основними енергетичними результатами реалізації розвитку ПАТ «Укргідроенерго» будуть:

завершення другої черги реконструкції ГЕС Товариства з продовженням їх експлуатаційного ресурсу на 30-40 років, підвищенням потужності на 266,6 МВт та підвищенням рівня безпеки експлуатації;

введення високоманеврових потужностей Дністровської і Канівської ГАЕС для регулювання добового та тижневого графіків навантажень енергосистеми;

реалізація проекту Каховська ГЕС-ІІ.

Реалізація цих проектів дозволить досягти підвищення стійкості, надійності та ефективності роботи ОЕС України за рахунок збалансованої структури потужностей, забезпечення необхідний обсягів маневрових потужностей з наданням в повному обсязі системних послуг, створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на електроенергію.

Реалізація всіх перспективних проектів Товариства дозволить до 2030 р. довести частку маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%. Це створить оптимальний баланс між різними видами енергогенеруючих потужностей на ринку  електроенергії в Україні, що свою чергу дозволить стабілізувати ціни на електроенергію на економічно обґрунтованому рівні, підвищить якість електроенергії, зменшить викиди продуктів горіння від ТЕС на органічному паливі, зменшить аварійність на ТЕС у зв’язку із зменшенням непроектних маневрових режимів роботи, покращить соціально-економічні та екологічні умов життєдіяльності населення за рахунок залучення інвестицій в регіон при будівництві ГЕС і ГАЕС, в тому числі на соціально-екологічні потреби, збільшення робочих місць завдяки будівництву гідроенергетичних об'єктів.

За рахунок приросту виробітку електроенергії на ГЕС і роботи ГАЕС буде отримано значну економію органічного палива, в тому числі завдяки реконструкції та вводу нових потужностей, збільшення високоманеврових потужностей, які замінять блоки ТЕС,що здійснюють добове регулювання графіка навантажень.

Вже більше десяти років успішно реалізуються великомасштабні проекти реконструкції та модернізації всього обладнання та гідротехнічних споруд гідроелектростанцій Товариства. Так, і у 2014 році Товариство продовжувало активний розвиток своїх потужностей. Основними напрямками проведення інвестиційної  програми є реконструкція обладнання гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго», будівництво Дністровської і Канівської ГАЕС та розширення Каховської ГЕС.

ПАТ «Укргідроенерго» за 12 місяців 2014 року освоєно капітальних вкладень на суму 2 388 108 тис.грн. (з ПДВ). Капітальні інвестиції по Товариству  спрямовано на:

 

- капітальне будівництво

1 517 135

тис.грн.;

- придбання основних засобів

7 758

тис.грн.;

- придбання інших необоротних активів

1 833

тис.грн.;

- придбання нематеріальних активів

1 679

тис.грн.;

- модернізація, модифікація, реконструкція               

859 220

тис.грн.;

- капітальний ремонт

483

тис.грн.

Слід зазначити, що на гідроелектростанціях ПАТ «Укргідроенерго» у                     2014 році була завершена реконструкція 3-х гідроагрегатів із збільшенням потужності на 33,7 МВт (на Канівській ГЕС – №9 і №12, Дністровській ГЕС –   №5) та введено в експлуатацію гідроагрегат №2 Дністровської  ГАЕС потужністю 324 МВт.

Протягом 2014 року з метою забезпечення поточних ремонтно-експлуатаційних та адміністративних потреб структурних підрозділів Товариства було використано матеріально-технічних ресурсів на суму 26,042 млн.грн. (без ПДВ). Означений показник включає як вартість ресурсів придбаних та переданих у виробництво протягом 2014 року, так і використання запасів, що утворились в минулих періодах.

За винятком усунення аварійних ситуацій та виникнення змін проектних рішень, усі придбання здійснювались планово, на тих чи інших конкурсних засадах, із дотриманням вимог щодо забезпечення фактично існуючих потреб та з недопущенням зростання існуючого рівня товарних запасів.

У відповідних випадках застосовувались процедури визначення постачальників, встановлені вимогами Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель».

Також, в припустимих випадках, застосовувались інші процедури визначення постачальників, що прямо або опосередковано встановлені у Товаристві, з  моменту прийняття «Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за власні кошти ПАТ «Укргідроенерго».

Приймання продукції та здійснення пов’язаних з цим операцій здійснювались згідно вимог Положення «Про порядок здійснення та документальне оформлення операцій по переміщенню грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг, зобов’язань, витрат у ПАТ «Укргідроенерго».

Крім того, здійснювалась значна робота з виконання встановлених показників планів придбання основних засобів згідно Плану капітальних інвестицій на придбання обладнання без здійснення будівництва (ОБЗБ), та окремого Плану  придбання інших необоротних матеріальних активів.

Закупівля основних засобів за придбання інших необоротних матеріальних активів 2014 року здійснювалось згідно наданих заявок від структурних підрозділів та склала суму 1 485,74 тис.грн. (з ПДВ).

Фінансування здійснювалось згідно наданих заявок від структурних підрозділів щодо плану «Капітальних інвестицій на придбання обладнання без здійснення будівництва» та склало 6 713,201 тис.грн. (з ПДВ).

   В Товаристві та на філіях функціонує система управління охороною праці, в якій чітко визначена конкретна роль і персональна відповідальність керівників усіх рівнів виробництва. З метою впровадження в подальшому міжнародних стандартів OHSAS 18001 та ISO 9001 заплановано проведення навчання персоналу за програмою «Удосконалення системи управління виробничою безпекою на підприємстві. Оцінка ризиків на робочих місцях». Теоретичну та практичну підготовку за цим напрямком вже пройшли провідний інженер з охорони праці Товариства та начальник служби охорони праці філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС».

    Весь керівний та інженерно-технічний персонал у відповідності до вимог нормативних документів проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних закладах, які мають відповідні ліцензії.

    Для  перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та правил технічної експлуатації наказами  створені центральні та цехові комісії. Члени центральної комісії Товариства пройшли навчання та перевірку знань в комісіях Міненерговугілля та Держгірпромнагляду. Перед перевіркою знань в комісіях працівники проходять навчання та перевірку знань на комп’ютерах, де встановлені  навчально-екзаменаційні комплекси з програмою «Автоекзаменатор-5.1».

Всі роботи на підприємстві виконуються за нарядами-допусками, розпорядженнями та у порядку поточної експлуатації. Регулярно всі робочі місця перевіряються керівниками філій та структурних підрозділів. Згідно затвердженої тематики другого четверга кожного місяця на філіях Товариства проводиться День охорони праці, результати якого обговорюються на селекторній нараді. Щоквартально проводяться селекторні наради щодо виконання заходів приписів контролюючих органів.

За результатами проведення всесвітнього Дня охорони праці на 1-му всеукраїнському фестивалі анімаційних та відеофільмів в номінації презентаційних відео робота філії «Дністровська ГЕС» посіла третє місце. На філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» був проведений конкурс дитячого малюнку під девізом «Охорона праці очима дітей» та товариський футбольний матч на кубок «Держгірпромнагляду» між командами підрозділів «Держгіпромнагляду» та філії.

Для ознайомленням з гідроелектростанціями, з метою пропаганди безпечних методів праці на філіях проводяться екскурсії для школярів та студентів.

Протягом 2014 року тричі вводилися в дію особливі умови безпечного виконання робіт. В період дії особливих умов щодня проводився аналіз результатів перевірок робочих місць. Під час перевірок особливу увагу було звернено на виконання організаційних та технічних заходів при проведенні робіт підвищеної небезпеки, на використання засобів захисту та організацію допуску відряджених працівників і працівників будівельно-монтажних організацій.

В Товаристві вирішено питання санітарно-побутового забезпечення працюючих, так всі виробничі та побутові приміщення відповідають сучасним вимогам і постійно продовжується робота щодо їх покращення. Працівники, що працюють в шкідливих умовах, отримують безкоштовно молоко. Також весь персонал Товариства забезпечений засобами індивідуального та колективного захисту, питною водою.

   Значна увага приділяється медичному забезпеченню працівників. На філіях Товариства у медичних пунктах працює 21 чоловік, з них 13 штатних працівників та 8 за трудовою угодою. Медичним персоналом здійснюється систематичний контроль за групою працівників, які перебувають на диспансерному обліку. Працівники, що внесені до групи ризику, а також інваліди знаходяться на контролі та, при необхідності, направляються  на консультацію та лікування в медзаклади.  Періодичний медичний огляд у звітному році пройшли 2063 працівники, оздоровлено за напрямками 807 працівників філій.

    Для проведення діагностики та лікування на всіх філіях Товариства функціонують системи спектродинамічної фототерапії «Сінергіс». В 2014 році              110 працівників пройшли курс ендоекологічної реабілітації.

    З метою недопущення травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства вживаються заходи щодо недопущення їх проникнення на підвідомчу територію, в будівлі та приміщення, а саме: впроваджена охоронна сигналізація, встановлюється додаткове освітлення, сферичні дзеркала для огляду проїзної  частини мостових переходів, ведеться постійний контроль за технічним станом огорож, запірних пристроїв та попереджувальних знаків та плакатів.

    В 2014 році на філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» стався випадок з електрослюсарем з ремонту електроустаткування електростанцій 6 розряду, в результаті якого через падіння з висоти потерпілий отримав ЗЧМТ, перелом кісток склепіння черепа, забій головного мозку. За результатами розслідування випадку травматизму розроблені та виконані заходи щодо попередження травматизму, особи, які порушили вимоги нормативних документів з охорони праці, притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Потерпілий одужав та приступив до роботи.

  Мав місце випадок смерті охоронника на філії «Каховська ГЕС», який не пов'язаний з виробництвом.

  Впродовж звітного року в Товаристві мали місце 119 випадків невиробничого травматизму і всі з причини особистої необережності.

  Для усунення психофізіологічних причини настання нещасного випадку в Товаристві:

        - введена практика звільнення працівників з роботи при першому випадку появи на робочому місці з ознаками алкогольного сп’яніння;

        -  посилені вимоги щодо організації проведення медичних оглядів та допуску персоналу до роботи за його результатами;

        - вимога: «дбати про особисту обережність» ЗУ «Про охорону праці» доведена до працюючих та відображена в інструкціях з охорони праці.

   У звітному році в Товаристві випадків ДТП з наслідками для людей, випадків профзахворювань, травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства не було.

  Витрати на фінансування заходів з охорони праці склали 3,7 % від фонду оплати праці за 2013 рік (8 744 тис. грн.).

  На виконання вимог нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки в ПАТ «Укргідроенерго» у 2014 році виконувались заходи, що спрямовані на уникнення пожеж, підтримання у справному стані засобів пожежогасіння.

 Протягом року на об’єктах ПАТ «Укргідроенерго» пожеж не було.

 У відповідності до Плану основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки в паливно-енергетичному комплексі на 2014 рік, затвердженого наказом Міненерговугілля від 28.05.2014 № 379, виконані наступні заходи:

- Товариством розроблений відповідний наказ від 11.06.14 № 125 про виконання плану основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки на                2014 рік;

- в Товаристві створено службу охорони праці та пожежної безпеки, яка знаходиться під управлінням заступника генерального директора з загальних питань та матеріально-технічного забезпечення та безпосередньо підпорядковується Генеральному директору. До зазначеної служби  входять два інженери з пожежної безпеки. На філіях Товариства введено по одній посаді інженерів з пожежної безпеки всього – 7 інженерів, які підпорядковуються начальнику служби охорони праці та безпосередньо директору. На філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» обов’язки інженера з пожежної безпеки покладено на інженера з технічного нагляду;

-  на філіях створено пожежо-технічні комісії та пожежні дружини;

- персонал забезпечений нормативними документами з питань пожежної безпеки, в підрозділах створенні спеціальні куточки з пожежної безпеки;

- філії Товариства в повному обсязі забезпечені вогнегасниками;

- проведено навчання і перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму;

- у відповідності до графіків службами пожежної безпеки проводились перевірки стану пожежної безпеки філій;

- з метою відпрацювання навичок персоналу щодо дій у разі виникнення пожеж, у відповідності до графіків проведено 101 протипожежне тренування. Під час перевірок протипожежного стану на кожній філії також проводяться тренування добровільних пожежних дружин;

- впроваджено практику інформування про пожежі та інші надзвичайні ситуації, що виникають на філіях Товариства;

- на всіх філіях укладені договори з організаціями, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, на проведення обслуговування систем та засобів пожежної сигналізації, пожежогасіння та ревізію пристроїв блискавкозахисту;

- з метою визначення якості наданих послуг відповідними службами (цехами) на філіях проводяться випробування працездатності систем, автоматичного водяного пожежогасіння, систем пожежної сигналізації, систем оповіщення, систем протидимного захисту;

- виготовлено робочу документацію на заміну застарілих систем пожежної сигналізації та пожежогасіння. На даний час виконано заміну застарілих систем пожежної сигналізації на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, Дністровська ГЕС. Не в повному об’ємі змонтовано такі системи на філіях «Кременчуцька ГЕС», розпочато роботу по заміні пожежної сигналізації на філії «Дніпровська ГЕС»;

  Поряд з цим, з причин недостатнього та несвоєчасного фінансування, тривалості тендерних процедур, необхідності коригування робочої документації в процесі виконання робіт та інших причин, заходи, запропоновані ДСНС України,  виконуються повільно. Так із 339 заходів виконано 119, не настав термін виконання 103 заходів, вийшов термін – 117.

  Загальна сума коштів, витрачених на виконання протипожежних заходів по Товариству у звітному році складає 9 071 675 грн.

  Перелік основних (капітальних) заходів з питань пожежної безпеки, що виконано у звітному році:

 Філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»

- проведено  монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу монтажної площадки та службових приміщень Київської ГАЕС – 517 843 грн;

- виконано  роботи «Архітектурно-будівельні рішення по приведенню будівель та споруд у відповідність до сучасних норм. Вогнезахист баків МНУ в турбінному залі Київської ГАЕС» – 37 000 грн;

- завершені роботи «Електрозабезпечення пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Київської ГАЕС. Холодний склад. Реконструкція електротехнічної частини» – 80 173 грн;

Філія «Канівська ГЕС»

-  виготовлено проектної документації – 189 863 грн;

- змонтовано протипожежні двері  та люк лазу – 17 226 грн;

- виконано обробку вогнезахисним покриттям кабельної продукції та зашпарування проходок при реконструкції блоку №2 – 168 102 грн;

- виконано вогнезахисну обробку повітроводу та встановлено протипожежні клапани на блоці №2 – 72 352 грн;

- виконано вогнезахист металевих конструкцій, оболонок кабелів, вогнезахисне заповнення оболонок кабелів, вогнезахисне заповнення проходок електричних кабелів в приміщенні АСКОЕ – 108 886 грн;

- виконано ремонт шлейфів автоматичної пожежної сигналізації – 6 124 грн;

Філія Кременчуцька ГЕС

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на монтаж систем пожежної сигналізації, систем пожежогасіння та протипожежного обробляння – 111 609 грн;

Філія Дніпродзержинська ГЕС

- виконано монтаж автоматичної пожежної сигналізації в боксі №10 автогосподарства – 1 650 грн;

- виконано відділення приміщення адміністративного призначення від приміщення центрального складу протипожежним перекриттям – 15 000 грн;

- виконано обладнання складів категорії «Б» легкоскидними конструкціями – 20 000 грн;

Філія Дніпровська ГЕС

- розпочато монтаж пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу масло- господарства машинного та електричного цехів – 840 298 грн;

-  виготовлена проектна документація та виконана закупка обладнання для монтажу АСПС – 624 288 грн;

- виконанні роботи по відновленню контурів заземлення ВРП330/150-676 –          434 грн;

Філія Каховська ГЕС

- виконано роботи з монтажу припливно-витяжної вентиляції – 317 000 грн;

Філія Дністровська ГЕС

- виконанні в повному обсязі роботи по облаштуванню системою автоматичної пожежної сигналізації та автоматичним порошковим пожежогасінням ДНЗ «Теремок» – 562 950 грн;

- виконанні роботи з вогнезахисного обробляння повітроводів системи вентиляції – 4 338 грн;

- виконано перевірку блискавкозахисту об’єктів філії  – 15 416 грн;

- виконано вогнезахист кабелів, герметизація проходок – 46 450 грн;

- виготовлення і поставка протипожежних дверей – 34 000 грн.

 У відповідності до вимог Кодексу Цивільного захисту в разі виникнення пожежі, локалізація та ліквідація проводиться місцевими пожежно-рятувальними підрозділами відповідно до планів та оперативних карток пожежогасіння, що затверджуються директорами філій та погоджуються з начальниками територіальних підрозділів ДСНС. Кількість особового складу та техніки для ліквідації пожежі визначається планом в залежності від класу пожежі.

  На філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» створено 2-й професійний пожежний пост з охорони від пожеж (кількість особового складу – 20 чол., кількість техніки - АЦ-40-1 шт. на базі автомобіля «КАМАЗ») та укладається  договір з охорони від пожеж (1 054 202 грн.). На даний час для розташування 2-го ППП поблизу філії будується пожежне депо. 

Для швидкого реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій директорами всіх філій укладені договори з аварійно-рятувальними підрозділами Державної служби України надзвичайних ситуацій.

Робота з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, аварій та цивільного захисту в Товаристві у 2014 році організовувалась з гідно з вимогами нормативно – правових документів.

У звітному періоді в Товаристві реалізовувались основні заходи техногенної безпеки і цивільного захисту, а саме:

- у визначені терміни уточнювались плани цивільного захисту на особливий період, переглянуті та доопрацьовані плани евакуаційних заходів;

- відповідно до вимог «Кодексу цивільного захисту України» відпрацьовано плани роботи, звіти та інші документи;

- здійснювався профілактичний огляд і ремонт спеціальної системи оповіщення «Сигнал - Д» та проведена її повна технічна перевірка з подачею усіх команд;

- проводились тренування особового складу евакуаційних органів під час штабних об'єктових тренувань та протиаварійні тренування з оперативним персоналом, а також тренування та навчання особового складу формувань цивільного захисту;

- особовий склад формувань цивільного захисту та працівники філій забезпечувались засобами індивідуального захисту та приладами радіаційного та хімічного захисту (закуплено протигазів - 147 шт., захисних комплектів «Л-1» - 30 шт., респіраторів – 200 шт., медичних аптечок – 10 шт.);

- у плані створення страхового фонду документації проведено мікрофільмування документів обсягом 57 424 аркуші на суму 417 261 гривню;

- здійснювалось коригування планів реагування на виникнення надзвичайних ситуацій у філіях та в апараті управління Товариства;

- проведено укладання договорів на обов’язкове страхування цивільної відповідальності філій за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями та катастрофами;

- у філіях організовано та проведено технічну інвентаризацію всіх наявних захисних споруд цивільного захисту;

- керівний склад і працівники чисельністю 55 осіб пройшли допідготовку у територіальних навчально-методичних установах цивільного захисту;

- підготовка керівного складу та персоналу Товариства з питань цивільного захисту проводилась відповідно до планів Товариства на 2014 рік.

Протягом 2014 року впроваджувались заходи щодо зниження рівня техногенно-екологічних ризиків, підвищення ефективності запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, удосконалення готовності взаємодіючих сил та засобів до виконання завдань в умовах надзвичайних ситуацій свідчать про готовність персоналу ГЕС та ГАЕС Товариства до дій при виникнення кризових ситуацій.

Керівництвом Товариства та філій особлива увага зверталась на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання аваріям, відмовам, катастрофам та іншим кризовим явищам.

Відповідно до затвердженого графіка у філіях здійснювались заходи по впровадженню автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення у разі їх виникнення.

У філіях Товариства удосконалено та переглянуто персональний склад комісій при виникненні надзвичайних ситуацій. Одночасно з цим, введена в дію оновлена «Схема оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій на об’єктах                          ПАТ «Укргідроенерго».

В кожній філії створено формування цивільного захисту, які можуть бути задіяні для ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків. Вказані підрозділи забезпечені необхідним майном, оснащенням та засобами ремонту.

За окремими планами (наказ по Товариству від 27.01.2014р. №21) для практичного відпрацювання дій персоналу станцій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі і в умовах загрози або вчинення терористичних актів, у філіях проводились протиаварійні тренування. Особлива увага, при проведенні тренувань, була направлена на злагодженість дій оперативного персоналу та працівників формувань цивільного захисту. В 2014 році у філіях Товариства проведено                         33 загально станційних протиаварійних тренувань. Учасники тренувань отримали практичні навички щодо дій в екстремальних умовах при виникненні аварійних ситуацій. В цілому тренування досягли своєї мети.

Філіями Товариства укладено договори на постійне обслуговування аварійно-рятувальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Фахівці департаменту фізичного захисту, режиму та безпеки та Апарату управління Товариства здійснювали перевірки стану готовності об'єктів гідроенергетики до аварійного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

Відповідно до наказів у філіях було організовано проведення практичних заходів, спрямованих на забезпечення надійної експлуатації об'єктів в умовах льодоходу, повені та паводків.

Керівництвом Товариства було ініційовано проведення комісійних перевірок стану готовності об'єктів підпорядкованих філій до надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, зокрема наявності, укомплектованості та стану утримання об'єктових матеріальних резервів.

У філіях було перевірено наявність та стан об’єктових матеріальних запасів, які можуть бути задіяні на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та для ліквідації їх наслідків. Вживались заходи по їх оновленню та додатковому накопиченню. З цією метою планувались кошти для придбання матеріалів, інструментів та приладів.

Відповідно до ст. 75 Господарського кодексу України державні комерційні підприємства зобов’язані складати та виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік. ПАТ "Укргідроенерго" належить до державного сектору економіки, оскільки 100 % акцій Товариства належить державі.

Саме тому Товариство свою господарсько-фінансову діяльність здійснює відповідно до фінансового плану, який щорічно затверджує Кабінет Міністрів України. Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014 рік надано у таблиці. 

Показники

2014 рік (факт)

Чистий дохід від реалізації електроенергії, тис. грн.

2 582 327

Чистий фінансовий результат (прибуток), тис.грн.

 475 966

Виробництво електроенергії, млн.кВтг.

     8 702,522

Корисний відпуск електроенергії, млн.кВтг.

     8 546,131

Фонд оплати праці штатних працівників - всього, тис.грн.

247 467

 

Середньомісячна заробітна плата, грн.

7 067

Середньоблікова кількість штатних працівників, осіб

2 918

з них за категоріями :

 

Керівники

  591

Спеціалісти

  576

Службовці

   15

Робітники

1 736

з них апарат управління

  739

 

Виконання показників фінансового плану ПАТ “Укргідроенерго” за                        12 місяців 2014року складений з урахуванням фінансової звітності Товариства за міжнародними стандартами фінансової звітності (додаються форма №1, №2, №3, №4) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності».

Фінансовим планом ПАТ “Укргідроенерго” на 2014 рік передбачено отримання чистого доходу  від реалізації продукції в обсязі 2 555 806 тис. грн., фактично за цей період чистий дохід склав 2 582 327 тис.грн. (виконання складає 101,0% від планового завдання). Збільшення чистого доходу відносно плану обумовлено збільшенням корисного відпуску електроенергії на                    240,545 млн. кВтг. (план – 8 305,586 млн. кВтг., факт – 8 546,131 млн. кВтг.), у зв’язку зі збільшенням водності річок Дніпро та Дністер, та збільшенням робочої потужності на 9,4 МВт (план – 3 772,5 МВт, факт – 3 781,9 МВт).

          За 12 місяців 2014 року Товариством було передбачено отримання чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності в обсязі 514 183 тис.грн., фактично за цей період чистий фінансовий результат склав 475 966 тис.грн. (виконання складає 92,6% від планового завдання).

Фонд оплати праці штатних працівників ПАТ «Укргідроенерго» за 2014 рік склав 247 467 тис.грн., середньооблікова кількість штатних працівників -                             2918 чол., а  середньомісячна зарплата  - 7 067 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам Товариства в 2014 році відсутня.

<td valign=

         Аналіз фінансових показників за результатами діяльності за 2013-2014 роки наведено в таблиці.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва коефіцієнту

Нормативне значення

на 01.01.2013

на 01.01.2014

на 01.01.2015

Примітки

Рентабельность активів (чистий прибуток / вартість активів), %

збільшення

7,9

6,6

2,2

Показує розмір чис-того прибутку на одну гривню акти-вів та характеризує ефективність вико-ристання активів

Рентабельность діяльності

>0

47,0

48,2

18,4

характеризує ефек-тивність господ-дарської діяльності підприємства

Абсолютна ліквідность (грошові кошти / поточні зобов'язання)

0,2-0,35            та більше

0,5

0,3

0,2

характеризує части-ну поточних зобо-в'язань, яка може бути сплачена негайно

Поточна ліквідность (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)   

> 1-1,5

2,5

1,9

1,1

показує достатність ресурсів підприєм-ствва, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. 

Фінансова стійкость (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) 

> 1

7,5

5,9

4,2

показує  не залеж-ність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміц-нен-я фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

Фінансова незалежность (автономії) (власний капітал / пасиви), %

> 0,5

0,8

0,9

0,8

показує можливість підприємства вико-нати зовнішні зобо-в'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості                                          (залучений капітал /власний капітал)

Поділитися: