Все буде Україна!

Звітність за I квартал 2015 року

Звітність за I квартал 2015 року

13-05-2015
Інформація про діяльність ПАТ "Укргідроенерго" за І квартал 2015 рок

ПАТ «Укргідроенерго» (далі – Товариство) − головна гідрогенеруюча компанія України, що забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.

ПАТ «Укргідроенерго» є основним виробником пікової електроенергії та головним резервним джерелом потужності в енергосистемі України (висока маневреність експлуатації обладнання). Товариство виробляє електроенергію з найнижчою в галузі собівартістю 1 кВтг. Виробництво гідроелектроенергії є екологічно чистим та не потребує органічного палива.

Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» є виробником електричної енергії на території України відповідно до ліцензії НКРЕ від 18.08.2011 АГ   № 578495, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 18.08.2011 № 1462 (термін дії ліцензії з 18.08.2011 по 17.08.2021).

До складу Товариства входять гідроелектростанції Дніпровського Каскаду - Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція, Дністровська ГЕС та філія “Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС”.

Сумарна встановлена потужність гідроелектростанцій Товариства складає 5384,7 МВт  (102 гідроагрегата).  Загальна довжина напірного фронту досягає 100 км. Фактори, що впливають на обсяги виробництва електроенергії – це графіки навантажень гідроагрегатів Товариства, затверджені НЕК “Укренерго”, та приплаву річок Дніпра і Дністра.

Основні цілі та стратегічні завдання Товариства закріплені у контексті завдань Енергетичної стратегії на період до 2030 року. Основною метою Товариства є забезпечення розвитку та оновлення енергогенеруючих потужностей для забезпечення можливості виконання специфічних завдань ГЕС та ГАЕС в Об’єднаній енергетичній системі України в середньостроковій перспективі. Основними шляхами реалізації стратегії є збільшення потужностей ГЕС і ГАЕС та оптимізація графіку їх роботи, вдосконалення управління об'єктами гідроенергетики та підвищення рівня їх безпеки.

В реалізації проектів та перспективних заходів розбудови енергетичної галузі України Товариство співпрацює з такими основними вітчизняними виробниками енергогенеруючого обладнання ДП завод «Електроважмаш», ВАТ «Турбоатом» та ПАТ «Запоріжтрансформатор», залучаючи для фінансування, як власні кошти, так і кошти міжнародних фінансових організацій та донорську допомоги.

Основними енергетичними результатами реалізації розвитку  ПАТ «Укргідроенерго» будуть:

завершення другої черги реконструкції ГЕС Товариства з продовженням їх експлуатаційного ресурсу на 30-40 років, підвищенням потужності на 266,6 МВт та підвищенням рівня безпеки експлуатації;

введення високоманеврових потужностей Дністровської і Канівської ГАЕС для регулювання добового та тижневого графіків навантажень енергосистеми;

реалізація проекту Каховська ГЕС-ІІ.

Реалізація цих проектів дозволить досягти підвищення стійкості, надійності та ефективності роботи ОЕС України за рахунок збалансованої структури потужностей, забезпечення необхідний обсягів маневрових потужностей з наданням в повному обсязі системних послуг, створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на електроенергію.

Реалізація всіх перспективних проектів Товариства дозволить до 2030 р. довести частку маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%. Це створить оптимальний баланс між різними видами енергогенеруючих потужностей на ринку  електроенергії в Україні, що свою чергу дозволить стабілізувати ціни на електроенергію на економічно обґрунтованому рівні, підвищить якість електроенергії, зменшить викиди продуктів горіння від ТЕС на органічному паливі, зменшить аварійність на ТЕС у зв’язку із зменшенням непроектних маневрових режимів роботи, покращить соціально-економічні та екологічні умов життєдіяльності населення за рахунок залучення інвестицій в регіон при будівництві ГЕС і ГАЕС, в тому числі на соціально-екологічні потреби, збільшення робочих місць завдяки будівництву гідроенергетичних об'єктів.

За рахунок приросту виробітку електроенергії на ГЕС і роботи ГАЕС буде отримано значну економію органічного палива, в тому числі завдяки реконструкції та вводу нових потужностей, збільшення високоманеврових потужностей, які замінять блоки ТЕС,що здійснюють добове регулювання графіка навантажень.

Вже більше десяти років успішно реалізуються великомасштабні проекти реконструкції та модернізації всього обладнання та гідротехнічних споруд гідроелектростанцій Товариства. Так, і у І кварталі 2015 року Товариство продовжувало активний розвиток своїх потужностей. Основними напрямками проведення інвестиційної  програми є реконструкція обладнання гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго», будівництво Дністровської і Канівської ГАЕС та розширення Каховської ГЕС.

ПАТ «Укргідроенерго» за  І кварталі 2015 року освоєно капітальних вкладень на суму 257 359 тис.грн. (без ПДВ). Капітальні інвестиції по Товариству  спрямовано на:

- капітальне будівництво

157 329

тис.грн.;

- придбання основних засобів

904

тис.грн.;

- придбання інших необоротних активів

47

тис.грн.;

- придбання нематеріальних активів

9

тис.грн.;

- модернізація, модифікація (добудова,

  дообладнання, реконструкція) основних   

  засобів, капітальний ремонт

 

 

99 070

 

 

тис.грн.

 

 

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 №899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» в Товаристві придбання обладнання без здійснення будівництва та інших необоротних матеріальних активів, закупівлі товарно-матеріальних цінностей не здійснювалися.

  У І кварталі 2015 року в Товаристві випадків виробничого травматизму, дорожньо-транспортних пригод з наслідками для людей, профзахворювань, травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства та пожеж не було.

  У ПАТ «Укргідроенерго» та філіях за І квартал 2015 року здійснювались заходи щодо запобігання виникнення аварій, відмов, надзвичайних ситуацій та інших кризових явищ при експлуатації обладнання та механізмів. Організація роботи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки відповідала вимогам нормативно – правових документів.

У звітному періоді було вжито ряд заходів по удосконалення готовності взаємодіючих сил та засобів до виконання завдань в умовах надзвичайних ситуацій, проводились перевірки підготовки особового складу, їх забезпечення ремонтним інвентарем та іншими протиаварійними засобами.

Продовжувалась робота по облаштуванню об’єктів філій автоматизованими системами раннього виявлення загроз надзвичайних ситуацій та оповіщення у разі їх виникнення.

Системи оповіщення «Сигнал - Д» знаходяться у робочому стані, регулярно здійснювалась перевірка їх працездатності та технічне обслуговування.

У філіях переглянуто та укладено договори на обслуговування штатними державними аварійно-рятувальними службами.

Вживались заходи на укладення договорів, якими забезпечено обов’язкове страхування цивільної відповідальності філій за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями, катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями.

За окремими планами (наказ по Товариству від 19.01.2015 р. №8) для практичного відпрацювання дій персоналу в філіях проводились протиаварійні тренування позаштатних аварійно - рятувальних підрозділів. Станом на 1 квітня 2015 року було проведено 8 загально станційних протиаварійних тренувань.

Підготовка керівного складу та персоналу Товариства з питань цивільного захисту проводилась відповідно до планів Товариства на 2015 рік.

Проведено практичне тренування щодо оповіщення посадових осіб та служб при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної із загрозою вчинення терористичного акту на об’єкті Товариства. В цілому по Товариству тренування досягло своєї мети. Персонал оперативних служб та аварійно-рятувальних формувань філій отримав практичні навички щодо дій в умовах екстремальної ситуації.

Фахівцями департаменту фізичного захисту, режиму та безпеки та Апарату управління Товариства здійснювались перевірки стану готовності об'єктів гідроенергетики до аварійного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (Дніпровська ГЕС, Канівська ГЕС, Дністровська ГЕС).

Відповідно до ст. 75 Господарського кодексу України державні комерційні підприємства зобов’язані складати та виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік. ПАТ «Укргідроенерго» належить до державного сектору економіки, оскільки 100 % акцій Товариства належить державі.

Саме тому Товариство свою господарсько-фінансову діяльність здійснює відповідно до фінансового плану, який щорічно затверджує Кабінет Міністрів України. Основні показники фінансово-господарської діяльності за І квартал   2015 року надано у таблиці. 

 

Показники

2014 рік (факт)

Чистий дохід від реалізації електроенергії, тис. грн.

                  741 101

Чистий фінансовий результат (прибуток, - збиток), тис.грн.

                 -529 373

Виробництво електроенергії, млн.кВтг.

          2 047,162

 

Корисний відпуск електроенергії, млн.кВтг.

                       2 003,239

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

2 910

керівники

591

професіонали

0

фахівці

577

технічні службовці

16

робітники

1 726

інші категорії

0

Фонд оплати праці, тис. гривень,  у тому числі:

62 136

директор

105

адміністративно-управлінський персонал

16 365

працівники

45 666

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

7 117

директор

34 881

адміністративно-управлінський персонал

10 371

працівники

6 388

Звіт ПАТ «Укргідроенерго» за І квартал 2015 року складений з урахуванням фінансової звітності Товариства за міжнародними стандартами фінансової звітності (додаються форма №1, №2, №3, №4) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності».

Чистий дохід за І квартал 2015 року склав 741 101 тис.грн. при фактичному корисному відпуску електроенергії в обсязі 2 003,239 млн. кВтг. та робочій потужності 4 096,7 МВт.

Постановою НКРЕ від 23.12.2014 №909 було затверджено двоставочний тариф на відпуск електричної енергії ПАТ «Укргідроенерго» на 2015 рік:

-       ставку плати за електричну енергію –  11,05 коп. за 1 кВтгод.,

-       ставку плати за робочу потужність на І квартал 2015 року –126 873,00  грн.  за 1 МВт.

 Фонд оплати праці штатних працівників ПАТ «Укргідроенерго» за  І квартал 2015 року склав 62 136 тис.грн., середньооблікова кількість працівників – 2 910 чол., а  середньомісячна заробітна плата одного працівника - 7 117 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам Товариства в І кварталі 2015 року відсутня.

У звітному періоді Товариство отримало прибуток від операційної діяльності у розмірі 198 477 тис. грн. за рахунок значних витрат на електроенергію для заповнення водойм Київської та Дністровської ГАЕС. Складові результату операційної діяльності за І квартал 2015 року:                                                               

                     

Показники

Факт (тис.грн.)

Валовий прибуток з основної діяльності

210 578

Адміністративні витрати (вираховуються)

25 980

Результат іншої операційної діяльності

13 879

Результат операційної діяльності

198 477

        

Операційні витрати по елементах витрат по ПАТ «Укргідроенерго» за звітний період  становлять 564 095 тис.грн., в тому числі:

-       рентна плата за використання води для потреб гідроенергетики –    27 577 тис. грн.;

-       послуги виробничого характеру – 6 581 тис.грн. відповідно до графіку реконструкції, капітальних та поточних ремонтів обладнання ПАТ «Укргідроенерго» на 2015 рік;

-       амортизаційні відрахування  – 128 954 тис.грн.;

-       витрати на заповнення водойми Київської ГАЕС – 37 721 тис.грн. при обсязі електроенергії для заповнення 69,377 млн.кВтгод. та середньому тарифі   54,37 коп./кВтгод.;

-       витрати на заповнення водойми Дністровської ГАЕС – 261 496 тис.грн., при обсязі електроенергії для заповнення 469,346 млн.кВтгод. та середньому тарифі  55,71 коп./кВтгод.;

-       витрати на оплату праці – 63 041 тис.грн. відповідно до положень Колективного договору ПАТ «Укргідроенерго» на 2013-2015 роки та Галузевої Угоди між Міністерством палива та енергетики України і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2011-2013 роки;

-       відрахування на соціальні заходи – 23 024 тис.грн.

 

Показники

Факт (тис.грн.)

Матеріальні затрати

5 812

Витрати на оплату праці

63 041

Відрахування на соціальні заходи

23 024

Амортизація

128 954

Інші операційні витрати

343 264

Операційні витрати, усього

564 095

 

За І квартал 2015 року по Товариству фінансові доходи становлять  3 455 тис.грн., фінансові витрати – 2 317 тис.грн., прибуток від фінансової діяльності – 1 138 тис.грн.

      тис. грн.

Показник

Факт (тис.грн.)

Доходи

3 455

Проценти

2 128

Відсотки по депозиту

0

Дисконтування довгострокової заборгованості

1 327

Витрати

2 317

Витрати на проценти

0

Конвертація валюти

49

Інші фінансові витрати (дисконтування довгострокової  заборгованості)

2 268

Прибуток (збиток)

1 138

 

За І квартал 2015 року Товариством отримано збиток від фінансово-господарської діяльності у сумі 529 373 тис.грн. у зв’язку з отриманням збитку від іншої діяльності за рахунок витрат від неопераціної курсової різниці. Водночас, за І квартал 2015 року отримано прибуток від іншої операційної діяльності у сумі 13 879 тис.грн. за рахунок доходів від операційної курсової різниці.

Також у звітному періоді виникло від’ємне значення податку на прибуток  – 14 739 тис.грн., у зв’язку з від’ємним значенням фінансового результату до оподаткування.

 

Показник

Факт (тис.грн.)

Валовий прибуток з основної діяльності

210 578

Адміністративні витрати (вираховуються)

25 980

Інша операційна діяльность

13 879

Фінансова  діяльность

1 138

Інша  діяльность

-743 727

Витрати (дохід) з податку на прибуток

-14 739

Чистий прибуток ( - збиток)

-529 373

 

Аналіз фінансових показників за результатами діяльності Товариства за 2013-2014 роки  та І квартал 2015 року наведено в таблиці.

Назва коефіцієнту

Нормативне значення

на 01.01.2014

на 01.01.2015

 

на

01.04.2015

Примітки

Рентабельность активів (чистий фінансовий результат / вартість активів), %

збільшення

6,6

2,2

 

 

 

 

-2,5

Показує розмір чистого фінансового результату на одну гривню активів та характеризує ефективність використання активів

Рентабельность діяльності

>0

48,2

18,4

 

-71,4

характеризує ефективність господ-дарської діяльності підприємства

Абсолютна ліквідность (грошові кошти / поточні зобов'язання)

0,2-0,35            та більше

0,3

0,2

 

 

 

0,1

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

Поточна ліквідность (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)   

> 1-1,5

1,9

1,1

 

 

 

 

0,7

показує достатність ресурсів підприємствва, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. 

Фінансова стійкость (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)

> 1

5,9

4,2

 

 

 

 

 

3,4

показує  не залеж-ність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміц-нен-я фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

Фінансова незалежность (автономії) (власний капітал / пасиви), %

> 0,5

0,9

0,8

 

 

 

0,8

показує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості                                          (залучений капітал /власний капітал)

0,5-0,7

0,2

0,2

 

 

 

 

0,3

показує  незалежність підпри-ємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свід-чить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

 

Коефіцієнти ліквідності надають інформацію про здатність Товариства сплачувати вчасно та в повному обсязі власні короткострокові борги.

Так, значення коефіцієнтів поточної ліквідності та абсолютної ліквідності знаходяться  менше мінімально допустимих оптимальних значень. Коефіцієнти показують про незначне перевищення поточних зобов′язань над  оборотними активами, але наявну спроможність Товариства  негайно погасити свою короткотермінову кредиторську заборгованість за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів).

В І кварталі 2015 року Товариство отримало 2,5 копійки збитку на кожну гривню активів, проте по відношенню до 2013-214 років показник рентабельності  свідчить про зменшення ефективності діяльності Товариства.

Значення коефіцієнту фінансової стійкості  характеризує перевищення власних коштів на позиковими в 3,4 рази, та вказує на те, що Товариство має достатній рівень фінансової стійкості та може бути відносно незалежним від зовнішніх запозичень.

Значення  коефіцієнту фінансової незалежності (автономії) є більшим, ніж передбачене оптимальне значення, що свідчить про задовільний фінансовий стан Товариства.

Коефіцієнт заборгованості збільшився та показує стабільне  фінансування активів на 30 % за рахунок зобов’язань.

За звітний період по Товариству сума нарахованих обов'язкових платежів до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склала 106 733 тис.грн.

                                                                                                                               

п/п

Показники

Факт (тис.грн.)

1.

Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, усього

106 733

1.1.

Податок на прибуток

0

1.2.

Податок на додану вартість

39 459

1.3.

Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:

42 833

1.3.1.

Податок з доходів фізичних осіб

9 613

1.3.2.

Місцеві податки та збори, у тому числі:

4 776

1.3.2.1.

земельний податок

4 483

1.3.2.2.

орендна плата

204

1.3.2.3.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

89

1.3.3.

Інші платежі, у тому числі:

28 444

1.3.3.1.

рентна плата за використання води для потреб гідроенергетики

27 584

1.3.3.2.

екологічний податок

61

1.3.3.3.

фінансові санкції

1

1.3.3.4.

рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

8

1.3.3.5.

військовий збір

978

1.3.3.6.

інші

-188

1.4.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                           

24 441

 

Сьогодні гідроелектростанції ПАТ "Укргідроенерго" – сучасні електроенергетичні об’єкти, які є не лише візитною карткою міст, поряд з якими вони розташовані, мальовничої річки Дніпро, яка дає українцям світло та тепло завдяки енергії води на наших станціях, але й без перебільшення – інфраструктурною гордістю української енергетики.

ПАТ "Укргідроенерго" – лауреат численних державних, громадських українських та міжнародних нагород та премій, неодноразово визнавалась кращим підприємством та роботодавцем. У 2007 році на всесвітньому форумі керівників у м. Нью-Йорк ПАТ "Укргідроенерго" увійшла до списку сотні кращих компаній світу, які проводять реконструкцію обладнання та споруд. 

 

Поділитися: