Все буде Україна!

Проєкти

Гідроенергетика відіграє важливу роль у стійкості ОЕС України, оскільки забезпечує її високоманевровими потужностями в регулюванні добових графіків навантаження з покриттям пікової частини та заповненням нічних провалів. Також гідроенергетика виконує функцію аварійного резерву потужності.

З метою інтеграції ОЕС України з ENTSO-E для забезпечення достатнього рівня резервів і надійного електропостачання споживачам «дешевої» електроенергії, враховуючи тенденції, викладені в Енергетичній стратегії України на період до 2035 року, та керуючись Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, ПрАТ «Укргідроенерго» визначено необхідність реалізації інвестиційних проєктів стосовно ГЕС і ГАЕС.

інвесторам 1

ПрАТ «Укргідроенерго» має на меті добудувати Дністровську ГАЕС, яка складатиметься із 7-ми гідроагрегатів загальною потужністю 2 268 МВт в генераторному режимі та 2 947 МВт в насосному.

Також компанія має побудувати Канівську ГАЕС потужністю 1 000 МВт в генераторному режимі та 1040 МВт в насосному й Каховську ГЕС-2 потужністю 250 МВт. Реалізація інвестиційних проєктів ПрАТ «Укргідроенерго» дозволить довести частку маневрових потужностей ГЕС та ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%.

інвесторам 2

Наші проекти

 • Будівництво Канівської ГАЕС
 • Будівництво Каховської ГЕС-2
 • Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів
Будівництво Канівської ГАЕС
Характеристика та опис
Місце розташування об’єкта

с. Бучак Канівського району Черкаської області.

Реалізація проєкту будівництва Канівської ГАЕС планується в Канівському районі Черкаської області, на територіях Бобрицької об’єднаної територіальної громади, де ПрАТ «Укргідроенерго» відведено земельні ділянки для відповідних цілей проєкту.

Опис об’єкта

Канівська ГАЕС

В рамках реалізації проєкту планується будівництво гідроакумулюючої електростанції, у складі якої будуть створені такі споруди: 

 • будівля ГАЕС: з 4-ма гідроагрегатами потужністю 250 МВт кожний;
 • верхня акумулююча водойма: корисний об’єм 17 млн м3;
 • нижня водойма (існуюча верхня водойма Канівської ГЕС);
 • напірні водоводи: 4 од. довжиною 900,78 м;
 • будівля КРУЕ -335кВ;
Форма власності

Об’єкт належатиме ПрАТ «Укргідроенерго». 100 % акцій ПрАТ «Укргідроенерго» належить державі.

Площа земельної ділянки, га

Загальна площа земельних ділянок, необхідних для будівництва Канівської ГАЕС, складає 1017,7018 га.

Статус земельної ділянки

Оформлено право постійного користування земельними ділянками загальною площею 967,1912 га.

Проходить процедура додаткового землевідвіду площею 50,5106 га,

Очікуваний термін отримання права постійного користування на додатковий землевідвід – 2020-2021 рр.

Суть проекту

Підвищення надійності і маневровості ОЕС України за рахунок зняття перевантаження базових станцій у години пік та розвантаження їх у години нічного провалу, створення резерву регулювання для підключення генерації за «зеленим» тарифом, створення в ОЕС України мобільного аварійного резерву для компенсації відмови найбільшої генеруючої одиниці (блок 1000 МВт АЕС).

Мета проекту

Метою реалізації проєкту є спорудження та введення в експлуатацію нових високоманеврових генеруючих потужностей ГАЕС 1000 МВт (4 гідроагрегати по 250 МВт) в генераторному режимі та 1040 МВт в насосному режимі (4 гідроагрегати по 260 МВт). Це зі свого боку сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України, у тому числі з огляду на перспективне зростання потужності об’єктів, що використовують відновлювальні джерела енергії, зокрема, сонячних і вітряних електростанцій, та амбітні плани щодо подальшого їх розвитку, визначені урядовими рішеннями.

Відповідність стратегічним документам та обґрунтування пріоритетності

Проект відповідає стратегічним програмним документам держави, напрямам, визначеним концепцією розвитку відповідної галузі, а саме:

 • Програмі розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 552-р.
 • Плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 497-р.
Дослідження проблеми, яку буде вирішено в рамках реалізації проєкту

Проблеми, які будуть вирішені в рамках реалізації проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС»:

 • зменшення провалів навантаження в нічні години з одночасним поліпшенням режимів роботи теплоелектростанцій та атомних електростанцій щодо їх розвантаження на величину робочої потужності Канівської ГАЕС;
 • регулювання навантаження та міжсистемних перетоків в ОЕС України;
 • створення в ОЕС України додаткового мобільного аварійного резерву в 1000 МВт генеруючої потужності;
 • виконання Україною вимог щодо контролю частоти та потужності для інтеграції енергосистеми України в Європейську мережу операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E);
 • створення резерву регулювання для підключення генерації за «зеленим» тарифом.

Під час роботи ГАЕС в енергосистемі складається оптимальна структура потужності та забезпечуються раціональні режими роботи АЕС і ТЕС, скорочуються щодобові зупинки блоків ТЕС, регулюються та підтримуються на належному рівні частота та напруга в ОЕС України, з’являється швидкодіючий аварійний резерв потужності.

Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.

Розрахункові показники ефективності інвестиційного проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС» становлять:

 • чиста приведена вартість – 13 617 млн грн
 • внутрішня норма рентабельності – 9,52%
 • дисконтований період окупності – 18 років
 • індекс прибутковості – 1,38
 • бюджетний ефект – 25 470 млн грн
Термін реалізації проєкту

6,5 років

Орієнтовні джерела фінансування проєкту

ІІІ стадія тристадійного проєктування «Р» (Робоча документація)

Очікуваний результат реалізації проєкту

Очікуваний результат від реалізації проєкту - зміцнення ринкових позицій ПрАТ «Укргідроенерго» на ринку електричної енергії та збереження прибутковості підприємства шляхом спорудження та введення в експлуатацію нових високоманеврових генеруючих потужностей, а саме шляхом будівництва Канівської ГАЕС, що сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України.

Будівництво Каховської ГЕС-2
Характеристика та опис
Місце розташування об’єкта

Херсонська область, адміністративні межі Новокаховської міської ОТГ (Козацький старостинський округ та Веселівський старостинський округ), правобережна земляна гребля Каховського гідровузла.

Опис об’єкта

kachovska

Під час будівництва Каховської ГЕС-2 буде створено:

 • огороджувальна гребля (тимчасово);
 • підвідний канал;
 • водоприймач;
 • залізобетонні водоводи;
 • будівля ГЕС з монтажним та пристанційним майданчиками;
 • відвідний канал;
 • розподільчий пристрій.

Всі споруди Каховської ГЕС-2 будуть практично розташовані в межах існуючої земляної греблі Каховської ГЕС-1 із збереженням на греблі залізничної колії, автомобільної дороги, магістрального газопроводу та мереж зв’язку. Будівля ГЕС є основною спорудою гідровузла, де будуть розташовані гідроагрегати, приміщення розподільчих пристроїв, основне і допоміжне електротехнічне і гідромеханічне обладнання. В будівлі ГЕС-2 проєктом передбачається встановлення чотирьох вертикальних гідроагрегатів.

Форма власності

Об’єкт буде належати ПрАТ «Укргідроенерго». 100 % акцій ПрАТ «Укргідроенерго» належить державі.

Площа земельної ділянки, га

Загальна площа земельних ділянок, необхідних для будівництва Каховської ГЕС-2 – 38,85 га.

Статус земельної ділянки

Площа земельних ділянок, які відведені, перебувають в постійному користуванні ПрАТ «Укргідроенерго» та на яких буде розміщено Каховську ГЕС-2, становить 19,2144 га. Додатково для реалізації проєкту, відповідно до містобудівної документації, необхідно відвести 19,6356 га.

Розпочата процедура отримання землевпорядної документації на додатковий землевідвід. Очікуваний термін отримання права постійного користування на додатковий землевідвід – 2020-2021 рр.

Суть проєкту

Будівництво Каховської ГЕС-2 сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України, у тому числі з огляду на перспективне зростання попиту на електричну енергію, плани щодо реконструкції теплових електростанцій та різке зростання потужності об’єктів, що використовують відновлювальні джерела енергії, зокрема, сонячних і вітрових електростанцій, та амбітні плани щодо подальшого їх розвитку, визначені урядовими рішеннями.

Мета проєкту

Метою реалізації проєкту є: розширення Каховського гідровузла за рахунок будівництва Каховської ГЕС-2 потужністю 250 МВт та переведення гідровузла з базового режиму виробництва електроенергії в напівпіковий та піковий.

Відповідність стратегічним документам та обґрунтування пріоритетності

Проєкт «Будівництво Каховської ГЕС-2» є складовою частиною комплексу державних заходів направлених на розвиток гідроенергетики:

 • Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №552-р.;
 • План заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)»

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», який затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 497-р.

Дослідження проблеми, яку буде вирішено в рамках реалізації проекту

Збільшення загальної потужності Каховського гідровузла дозволить:

 • досягти виконання Україною вимог щодо контролю частоти та потужності для інтеграції енергосистеми України в Європейську мережу операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E), зокрема, в діапазонах вторинного та третинного регулювання;
 • дозволить роботу ГЕС-1 і ГЕС-2 в піковій частині добових режимів енергосистеми;
 • отримати додатковий виробіток електроенергії 44 млн. кВт*год за рахунок повного використання повеневих вод;
 • оптимізувати сумісну роботу Дніпровського і Каховського гідровузлів;
 • подовжити термін експлуатації ГЕС-1 і гідровузла в цілому
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.

Орієнтовна вартість проєкту становить 18 121 400 тис. грн.

Основні фінансові показники реалізації проєкту

Розрахункові показники ефективності інвестиційного проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2» становлять:

 • чиста приведена вартість – 1,617 млрд грн
 • внутрішня норма рентабельності, IRR – 7,3%
 • дисконтований період окупності – 20 років
 • індекс прибутковості – 1,12
 • бюджетний ефект – 9,817 млрд грн
Термін реалізації проєкту

6 років

Орієнтовні джерела фінансування проєкту

кредитні кошти

власні кошти ПрАТ «Укргідроенерго»

Стадія реалізації проєкту

Розробка проєктної документації стадії «П» - проєкт

Очікуваний результат реалізації проєкту

Очікуваний результат від реалізації проєкту є: зміцнення ринкових позицій ПрАТ «Укргідроенерго» на ринку електричної енергії та збереження прибутковості підприємства шляхом спорудження та введення в експлуатацію нових високоманеврових генеруючих потужностей ГЕС, а саме шляхом будівництва Каховської ГЕС-2, що, в свою чергу, сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України.

Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів
Характеристика та опис
Місце розташування об’єкта

С. Василівка Сокирянського району Чернівецької області.

Опис об’єкта

dnistrovska

Проєкт будівництва Дністровської ГАЕС складається з трьох черг:

перша черга – гідроагрегати №№ 1-3, друга черга - гідроагрегат № 4, третя черга- гідроагрегати №№ 5-7.

Гідроагрегати першої та другої черги введено в експлуатацію.

Третя черга – будівництво 3 гідроагрегатів по 324 МВт кожний в генераторному режимі та 1 263 МВт в насосному.

Форма власності

Об’єкт належить ПрАТ «Укргідроенерго». 100 % акцій ПрАТ «Укргідроенерго» належить державі.

Площа земельної ділянки, га

Загальна площа земельної ділянки, на якій споруджується Дністровська ГАЕС складає 582,5 га.

Статус земельної ділянки

Землі, на яких розташовані основні споруди, оформлені ПрАТ «Укргідроенерго» з правом постійного користування.

Суть проєкту

Підвищення надійності і маневровості ОЕС України за рахунок зняття перевантаження базових станцій у години пік та розвантаження їх у години нічного провалу, створення резерву регулювання для підключення генерації за «зеленим» тарифом, створення в ОЕС України мобільного аварійного резерву для компенсації відмови найбільшої генеруючої одиниці (блок 1000 МВт АЕС).

Мета проєкту

В результатів реалізації проєкту буде введено додаткові потужності - 972 МВт (3 гідроагрегати по 324 МВт) в генераторному режимі та 1 263 МВт в насосному режимі (3 гідроагрегати по 421 МВт).

Приріст річного виробітку складе 2110 млн. кВт*год, приріст річного споживання складе - 2701 млн. кВт*год.

Відповідність стратегічним документам та обґрунтування пріоритетності

Проєкт відповідає стратегічним програмним документам держави, напрямам, визначеним концепцією розвитку відповідної галузі, а саме:

 • Програмі розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 552-р.;
 • Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 497-р.
Дослідження проблеми, яку буде вирішено в рамках реалізації проєкту

Проблеми, які будуть вирішені в рамках реалізації проєкту «Будівництво Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів»:

 • зменшення провалів навантаження в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплоелектростанцій та атомних електростанцій щодо їх розвантаження;
 • регулювання навантаження та міжсистемних перетоків в ОЕС України;
 • створення в ОЕС України мобільного аварійного резерву 972 МВт генеруючої потужності;
 • виконання Україною вимог щодо контролю частоти та потужності для інтеграції енергосистеми України в Європейську мережу операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E);
 • створення резерву регулювання для підключення генерації за «зеленим» тарифом.
 • зменшення негативного впливу теплових електростанцій на навколишнє середовище. За рахунок зменшення кількості пусків блоків ТЕС буде зменшено кількість викидів в атмосферу димових газів які містять вуглекислий газ (CO2), оксид сірки, радіоактивні відходи та інші шкідливі речовини.

Під час роботи ГАЕС в енергосистемі складається оптимальна структура потужності та забезпечуються раціональні режими роботи АЕС і ТЕС, скорочуються щодобові зупинки блоків ТЕС, регулюються та підтримуються на належному рівні частота та напруга в ОЕС України, з’являється швидкодіючий аварійний резерв потужності.

Вартість проєкту, тис. грн.

Вартість проекту становить 33 029 588,38 тис. грн

Основні фінансові показники реалізації проєкту

Відповідно до розробленого інвестиційного проєкту:

 • Чистий дисконтований дохід (NPV) – 21 637,6 млн грн без ПДВ.
 • внутрішня норма прибутку (IRR) - 21.6%
 • строк окупності капіталовкладень - 9.4 років
 • індекс доходності – 1,68
 • бюджетний ефект - 20 224 млн грн.
 • середньозважена вартість капіталу (WACC) - 6.6%
Термін реалізації проєкту

6 років

Орієнтовні джерела фінансування проекту

Власні кошти ПрАТ «Укргідроенерго»

Стадія реалізації проекту

Генеральним проєктувальником розроблено проєктно-кошторисну документацію стадії «П». Проєкт отримав позитивний висновок державної будівельної експертизи і був затверджений наказом ПрАТ «Укргідроенерго» відповідно до чинного законодавства.

Очікуваний результат реалізації проекту

Очікуваний результат від реалізації проєкту - зміцнення ринкових позицій ПрАТ «Укргідроенерго» на ринку електричної енергії та збереження прибутковості підприємства шляхом спорудження та введення в експлуатацію нових високоманеврових генеруючих потужностей що, в свою чергу, сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України.