Все буде Україна!

Наглядова рада

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Держава здійснює свої повноваження як одноосібний акціонер. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, до компетенції якого входять усі питання керівництва поточною діяльністю Тоариства. 

Наглядова рада «Укргідроенерго» була створена як колегіальний орган у 2019 році. Головною метою Наглядової ради є захист прав акціонерів компанії. Наглядова рада в межах своїх повноважень здійснює стратегічне управління товариством, аналізує, оцінює та контролює діяльність виконавчого органу.

До складу Наглядової ради входять сім членів (чотири - незалежні та три - представники держави).