Все буде Україна!

Комунікаційна стратегія

Укргідроенерго - найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні. Ми працюємо на благо держави, зміцнюючи її енергонезалежність та сприяючи підвищенню рівня добробуту кожного українця.

Комунікація є одним з найважливіших інструментів забезпечення ефективного управління, засобом формування довіри до дій компанії, а також створення полілогу між організацією та всіма її стейкхолдерами. Комунікації Укргідроенерго базуються на основних принципах діяльності Товариства, його місії та цінностях, відповідають основним репутаційним характеристикам та індивідуальним особливостям компанії.

Метою комунікаційної діяльності Укргідроенерго є управління репутацією бізнесу та його взаємодією з ключовими аудиторіями, будівництво стратегічних відносин зі стейкхолдерами для досягнення бізнес-завдань, а також розвиток й просування бренду компанії.

 

test
наші принципи у роботі зі ЗМІ
достовірність
актуальність
повнота інформації
загальнодоступність
системність

Товариство асоціює власний бренд у першу чергу з:

  • ІСТОРІЄЮ УСПІХУ. Укргідроенерго зарекомендувало себе багаторічним надійним та ефективним партнером для міжнародних фінансових організацій, іноземних донорів та контрагентів. Блискучий менеджмент компанії здійснюється ефективним, професійним й досвідченим керівником та командою висококваліфікованих фахівців. Укргідроенерго стало прикладом застосування найкращих світових практик корпоративного управління, де Наглядова рада успішно демонструє ефективність реформи державного управління та бездоганно застосовує знання і досвід у різних сферах при прийнятті стратегічних рішень.

  • КОРИСТЮ СУСПІЛЬСТВУ. Діяльність компанії зосереджена на генеруванні екологічно чистої енергії з води у сучасний та надійний спосіб, забезпеченні енергетичної стабільності і безпеки України, сприянні соціальному та економічному розвитку, а також конкурентоспроможності держави.

  • ЕКОЛОГІЧНІСТЮ. Укргідроенерго своїм головним завданням вбачає виробництво екологічно чистої низьковуглецевої електроенергії з одночасним зменшенням впливу на довкілля, збереженням водних ресурсів та біорізноманіття.

  • ІННОВАЦІЙНІСТЮ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЮ. Компанія приділяє значну увагу впровадженню у виробничу діяльність технічних, управлінських та організаційних інноваційних рішень, які є передумовою для стійкого розвитку підприємства. Інноваційні процеси є невід’ємною частиною виробничої діяльності Укргідроенерго.

  • ГЕНДЕРНИМ БАЛАНСОМ, РІВНІСТЮ ТА РІЗНОМАНІТНІСТЮ. Розвиток гендерної рівності визнаний одним з пріоритетних напрямів управлінської діяльності компанії. Товариство запровадило політику та керується правилами, спрямованими на формування внутрішньої корпоративної культури, якій притаманна справедливість, повага, гендерна рівність та недискримінація.

Комунікаційна стратегія Укргідроенерго зорієнтована на забезпечення інтересів усіх зацікавлених сторін – співробітників, партнерів, місцевих громад, українського суспільства і держави загалом та базується на таких принципах як відкритість, участь, партнерство, достовірність, актуальність й об'єктивність.

Укргідроенерго - компанія відкрита до спілкування. Товариство завжди готове відповісти на запити та надати експертну допомогу у підготовці матеріалів для висвітлення у ЗМІ. Обрати зручний для вас спосіб зв’язку з нами можна на сторінці  Контактна інформація прес-служби ПрАТ "Укргідроенерго"

Документи комунікаційної політики