Все буде Україна!

Правові засади

Засади
Закон України
Про акціонерні товариства
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n1985
Закон України
Про управління об’єктами державної власності
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185-16
Закон України
Про ринок електричної енергії
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
Закон України
Про публічні закупівлі
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/922-19
Енергетична стратегія України на період до 2035 року
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-%D1%80