Все буде Україна!

Додаткове забезпечення

Дотримуючись основоположних принципів трудового законодавства України, керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» взяло на себе ініціативу щодо проведення колективних переговорів та розробки і укладання Колективного договору.

Текст Таба

Враховуючи сучасний вектор розвитку Товариства, зрозуміло, що лише активна позиція щодо забезпечення кадровим складом, орієнтована на сучасні та цілеспрямовані системи підбору, підготовки та навчання фахівців та керівників для Товариства, сприяння розвитку працівника та його професійному зростанню дає можливість сформувати фаховий, сучасний  та ефективний трудовий колектив.

У 2017 році в Товаристві відбулася перша черга зміни організаційної структури та було затверджено програму підготовки кадрів та підвищення кваліфікації працівників ПрАТ «Укргідроенерго». На сьогоднішній день в процесі реалізації програма формування кадрового резерву та управління кар’єрою працівників апарату управління із подальшою реалізаціє на філіях Товариства. Адже персонал є одним із найважливіших ресурсів Товариства та потребує постійного навчання та розвитку.

Враховуючи свої можливості, Товариство створює максимально сприятливі умови для залучення молодих фахівців та підтримки існуючого кадрового потенціалу. На сьогоднішній день Товариство взаємодіє із рядом навчальних закладів із метою залучення молодих фахівців на стадії навчання, для проходження практики у філіях Товариства. Діючи працівники проходять стажування та підвищення кваліфікації як у державних навчальних закладах так і за кордоном.

Приймаючи до уваги активну участь Товариства у програмі «Трансфер сучасних європейських технологій для гідроенергетики України», подальший розвиток та навчання персоналу набуває значно більших перспектив за участю світових лідерів в галузі енергетики.

кнопки вакансій