Все буде Україна!

Науково-технічна рада

Науково-технічна рада (НТР) є вирішальним органом Укргідроенерго з технічних питань

У своїй діяльності НТР керується «Положенням про НТР ПрАТ «Укргідроенерго», наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Статутом ПрАТ «Укргідроенерго», наказами генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго».

НТР створена з метою:

  • розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій в частині технічної політики Товариства;
  • забезпечення здійснення єдиної наукової, інноваційної та інвестиційної політики у сфері гідроенергетики України;
  • координації досліджень щодо розроблення та впровадження наукових основ прогнозування розвитку гідроенергетики;
  • науково-технічного супроводження заходів з реконструкції та капітальних ремонтів.

Головне завдання НТР - розробка пропозицій, рекомендацій та рішень, які забезпечують дотримання вимог нормативних документів та реалізацію завдань щодо гідроенергетики та енергетики в цілому, спрямованих на забезпечення надійної, безперебійної та ефективної роботи ГЕС Товариства.

До складу НТР входять провідні фахівці Товариства.

Робота НТР проводиться відповідно до затвердженого Головою НТР плану. Засідання НТР проводяться кожні 3 місяці.