Все буде Україна!

Літературна полиця

Гідроенергетика – це розділ енергетики, що вивчає використання потенціальної та кінетичної енергії води шляхом перетворення її в електричну. Таке перетворення відбувається на гідроелектростанціях.

  • Розвиток гідроенергетики започатковано у 18 ст. відкриттям Д. Бернуллі фундам. закону гідродинаміки, що виявив зв’язок між тиском і швидкістю в потоці нестисливої рідини. 18 cт.
  • 1754 Л. Ейлер обґрунтував теорію лопатевих гідравліч. машин і проєкт турбіни з напрямним апаратом. 1754
  • У кін. 19 ст. створено аналоги сучас. гідромашин – радіально-осьову турбіну Френсіса та ковшову турбіну Пельтона 19 cт.

Сьогодні структура гідроенергетики як наукового напряму ґрунтується на теоріях статистики, дифузії, міцності, гідро- та електродинаміки.

На нашій «Літературній полиці» ми зібрали найцікавіші видання про діяльність в галузі, стан річок України, збірки наукових досліджень та багато інших цікавих матеріалів: