Все буде Україна!

Декілька фактів про гідроенергетику

Декілька фактів про гідроенергетику

07-02-2020
Енергетичний сектор – найбільше джерело глобальних викидів парникових газів, який повинен декарбонізуватися для вирішення проблем зміни клімату. Відновлювана гідроенергетика відіграє ключову роль у зменшенні залежності світу від викопних палив та уникненні шкідливого забруднювання повітря.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у світі майже 1 млрд людей не мають доступу до електроенергії, а за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше 2 млрд людей потерпають від нестачі води. Саме гідроенергетика є надійним й доступним джерелом низьковуглецевої електроенергії та прісної води.

Так, багатоцільові для використання водосховища забезпечують мільйони людей питною водою, слугують для водозабезпечення промислових підприємств та сільського господарства. Крім того, водосховища відіграють величезну роль у пом’якшені наслідків від надзвичайних погодних явищ, таких як повінь та засуха.

Загалом, гідроенергетика – одне з найчистіших джерел електроенергії. Відповідно до звіту про стан гідроенергетики за 2018 рік, середня інтенсивність викидів парникових газів становить 18,5г CO2 екв/кВт*год. Відповідно ж до цього звіту, якщо гідроенергію замінити на енергію, що виробляється ТЕЦ, то викид додаткових парникових газів збільшиться до 4 млрд. тонн щорічно, збільшуючи глобальні викиди з викопного палива та промисловості на 10% щороку. Крім того, щорічно відбувався би додатковий викид 148 млн тонн забруднюючих частинок повітря, 62 млн тонн діоксиду сірки та 8 млн тонн оксиду азоту.

Гідроенергетика підтримує зростання змінних відновлюваних джерел енергії, таких як вітрова та сонячна, завдяки гнучкості виробництва, здатності зберігати надлишкову енергію та задовольняти попит, коли ці джерела недоступні. Встановлена світова потужність гідроелектростанцій у 2018 році зросла до 1,292 ГВт, генеруючи рекордні 4,200 ТВт*год.

Незважаючи на відносно високі початкові витрати, гідроенергетика забезпечує дешеву електроенергію протягом свого тривалого терміну експлуатації. Середня загальна вартість гідроенергії у 2018 році становила 0,047 доларів США за кВт*год, що робить її найдешевшою електроенергією на ринку. Крім того, гідроенергія дає можливість отримати значний дохід від її експорту в сусідні країни.

У галузі гідроенергетики безпосередньо працює понад 2 млн людей по всьому світу, крім того, велика кількість людей задіяна вже в транспортуванні електроенергії.

За умови стабільного функціонування та розвитку, проєкти гідроенергетики будь-якого масштабу можуть приносити чисту вигоду суспільству та енергетичним системам.

Існують міжнародно визнані інструменти стійкості гідроенергетики для того, щоб проєкти гідроенергетики могли розвиватися та діяти відповідно до найкращих практик. Інструменти містять Керівні принципи сталого розвитку гідроенергетики в міжнародній галузевій практиці, Протокол оцінки стійкості гідроенергетики та Інструмент аналізу недоліків у галузі гідроенергетики.

Інструменти стійкості гідроенергетики були розроблені групою зацікавлених сторін громадянського суспільства, промисловості, урядів та фінансових установ. Ці інструменти узгоджуються із Принципами Екватора, розробленими представниками Міжнародної фінансової корпорації групи Світового банку та декількох банків.

Джерело: International hydropower association

Поділитися: