Все буде Україна!

На транскордонній ділянці Дністра завершується цикл гідроекологічних наукових досліджень

На транскордонній ділянці Дністра завершується цикл гідроекологічних наукових досліджень

02-10-2023
Наприкінці вересня експедиція Інституту гідробіології НАН України завершила третій етап натурних досліджень з оцінки структури гідробіоти, якісних і кількісних показників угруповань фітопланктону, фітобентосу, зоопланктону, макрофітів, макробезхребетних та іхтіофауни.

Нагадаємо, що дослідження проводилися в три етапи у вегетаційний сезон: навесні, влітку та восени.

Детальні обстеження здійснювалися на пригреблевій ділянці Дністровського водосховища, буферному водосховищі, верхній водоймі ГАЕС і власне на транскордонній ділянці річки у створах поблизу с. Наславча, с.Лядова,  м.Могилів-Подільський, с. Оксанівка та м. Ямпіль.

Результати досліджень будуть спрямовані на:

  • уточнення впливу експлуатації Дністровської ГАЕС на угруповання гідробіонтів і екологічний стан/потенціал річкової екосистеми транскордонної ділянки Дністра в цілому;
  • оцінку кисневого режиму (сезонний та добовий) на транскордонній ділянці Дністра та впливу на нього заростання русла макрофітами;
  • визначення вмісту органічних речовин у воді (розчинені та завислі органічні речовини) та їх роль у міграції і адсорбції токсичних речовин на транскордонній ділянці Дністра;
  • вивчення впливу амплітуди коливання рівня води на функціонування річкової екосистеми та визначення екологічно-обґрунтованого рівневого режиму транскордонної ділянки Дністра протягом доби;
  • оцінку наслідків для річкової гідробіоти введення в експлуатацію запланованих гідроагрегатів Дністровської ГАЕС.

Натурні виміри дали можливість відібрати велику кількість гідробіологічних та гідрохімічних проб води, а також провести деталізовані гідрологічні виміри. Це все потребує часу для опрацювання та формування кінцевих висновків. Однак за попередніми оцінками, масштаб екологічних ризиків від роботи комплексного гідровузла зменшився приблизно на 40 км у порівнянні з попередніми дослідженнями у 2010-х роках і в створі с. Оксанівка спостерігаються типові для Дністра реофільні види, а також відмічається зростання чисельності популяцій червонокнижних видів та видів, що підлягають охороні.

Фотогалерея

Поділитися: