Все буде Україна!

Проблеми та перспективи роботи ГЕС та ГАЕС у новому ринку електроенергії

Проблеми та перспективи роботи ГЕС та ГАЕС у новому ринку електроенергії

20-11-2019
У старій моделі ринку електроенергії України тариф ПрАТ «Укргідроенерго» встановлювався відповідною постановою НКРЕКП з врахуванням вимог Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях.

Тариф був двоставковим, тобто складався з двох складових: з ставки плати за робочу потужність та ставки плати за електричну енергію, причому плата за робочу потужність складала 70% від загального тарифу Укргідроенерго. Такий підхід відповідав загальносвітовим практикам – плати за резерви потужності та плати за вироблену електроенергію. Відповідно до постанов НКРЕКП тариф був окремим для ГЕС та окремим для ГАЕС. Тариф встановлювався поквартально і був найнижчим у ІІ кварталі – у паводковий період, і найвищим у ІІІ кварталі у період межені.

З 01 липня 2019 року з початком функціонування нового ринку електроенергії ситуація кардинально змінилася. Плата за робочу потужність відмінилася, а Укргідроенерго розпочало отримувати дохід за вироблену та продану електричну енергію лише на організованих сегментах ринку електроенергії. На відміну від інших учасників ринку електроенергії,
Укргідроенерго бере участь у роботі на всіх сегментах ринку електроенергії, навіть на ринку допоміжних послуг, не зважаючи на те, що Оператором системи передачі було відмовлено Товариству у реєстрації у якості Постачальника допоміжних послуг внаслідок створення штучних перепон для такої реєстрації напередодні запровадження нового ринку електроенергії. Проте, не зважаючи на відсутність договірних відносин з Оператором системи передачі та плати за допоміжні послуги, на прохання керівництва НЕК «Укренерго» ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго не припиняли з 01 липня 2019 року участь у автоматичному та ручному регулюванні частоти та потужності, а також регулюванні напруги та реактивної потужності, розуміючи, що надійність та безперебійність роботи ОЕС України залежить в першу чергу від них.

Розпочавши функціонування у новому ринку електроенергії Товариство зіштовхнулося з низкою правових, економічних та технічних проблем, які впливають на фінансовий результат підприємства.

Правові проблеми полягають у наступному. Статтею 3 Закону України «Про ринок електроенергії» встановлено, що ринок електроенергії діє на конкурентних і недискримінаційних засадах, є рівноправним та беззбитковим на будь-якому його сегменті, сприяє розвитку відновлюваної енергетики та створює умови для безпечної експлуатації об’єктів електроенергетики.

Щодо конкуренції та недискримінації на ринку електроенергії, то Законом України «Про ринок електроенергії» передбачено, що на відміну від приватної генерації, виробники електричної енергії - державні підприємства, а також господарські товариства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Тобто вже Законом України «Про ринок електроенергії»
Укргідроенерго позбавлене можливості укладення прямих двосторонніх договорів.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електроенергії» на учасників ринку можуть бути покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Проте, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (зі змінами) лише на Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” та Укргідроенерго покладено виконання цих обов’язків.

Відповідно до п. 6 зазначеного Положення гранична ціна продажу виробленої ГЕС Укргідроенерго електроенергії Гарантованому покупцю на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку, визначається на рівні середньозваженої фактичної ціни на електричну енергію, вироблену виробником у квітні – травні 2019 р. Для Укргідроенерго така ціна становить 673,76 грн/МВт*год без ПДВ. Як зазначалося раніше – тарифи у період паводку (березень – червень) були найнижчими у порівнянні з іншими періодами роботи Укргідроенерго.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 було визначено, що обсяг обов’язкового продажу гарантованому покупцю на електронних аукціонах для Укргідроенерго становив 20 % обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях. Проте, вже у серпні 2019 року Постановою КМУ від 21.08.2019 № 803 цей обсяг було збільшено до 35%.

Такий значний обсяг обов’язкового продажу за фіксованою ціною визначеному покупцю перешкоджає вільній роботі Товариства на інших організованих сегментах ринку електроенергії, та обмежує доступ промислових споживачів до електричної енергії, виробленої ГЕС та ГАЕС
Укргідроенерго. Крім того, фінансовий план Товариства на 2019 рік, затверджений Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 27.06.2019, було сформовано виходячи з обсягу 20% від виробленої ГЕС електроенергії, збільшення цих обсягів може призвести до невиконання
Укргідроенерго своїх планових фінансових показників на 2019 рік та неможливості фінансування капітальних інвестицій у запланованому обсязі.

Ще одним фактом недосконалої конкуренції та дискримінаційних умов для Укргідроенерго є той факт, що ГЕС та ГАЕС Товариства, не зважаючи на те, що вони виробляють електроенергію за рахунок використання гідроенергії, відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії», не відносяться до електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ). Порівняння умов роботи на ринку Укргідроенерго та електростанцій, що працюють на ВДЕ, наведено у табл.1.

Таблиця 1

Параметри

Укргідроенерго

Електростанції, що працюють на ВДЕ

Встановлена потужність ГЕС

≥ 10 МВт

≤ 10 МВт

Тариф/ціноутворення

На конкурентних засадах продають вироблену електроенергію на організованих сегментах ринку електроенергії

Мають високий «зелений» тариф

Покриття власного небалансу

Покриває власні небаланси самостійно

Здійснюється за рахунок Гарантованого покупця, почнуть покривати власний небаланс лише з 2021 року по 10% щорічно

Участь у балансуючому ринку

Забезпечує балансування в ОЕС України, компенсує небаланси, створені електростанціями на ВДЕ

Створюють власні небаланси потужності та енергії

Фінансовий результат від роботи на балансуючому ринку

Має збитки від роботи на балансуючому ринку

Можуть не приймати участь у балансуючому ринку (п.5 статті 68 Закону України «Про ринок електроенергії»

Виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів

35% від виробленої ГЕС електроенергії продається Гарантованому покупцю за фіксованою ціною
673,76 грн/МВт*год без ПДВ

Не приймають участі у забезпеченні виконання PSO

Стабільність та прогнозованість

Стабільно та прогнозовано працюють у складі ОЕС України

Мають швидкозмінний графік роботи

Обов’язковість наявності АСКОЕ, засобів телеметрії, систем моніторингу                                                                                    

Обов’язково

Не обов’язково

Участь у ринку допоміжних послуг

Обов’язкова

Не обов’язкова

Відповідно, на електроенергію, що виробляється Товариством, не може бути встановлений так званий «зелений» тариф. На відміну від власників сонячних і вітрових електростанцій, а також малих ГЕС, Укргідроенерго у новому ринку електроенергії повинне на конкурентних засадах приймати участь у продажу виробленої електроенергії на організованих аукціонах. Якщо відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії виробників за "зеленим" тарифом від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії компенсує Гарантований покупець, а у кінцевому рахунку – споживач електроенергії, то Укргідроенерго, як сторона, відповідальна за баланс  - повинне самостійно врегульовувати власні небаланси. Якщо електростанції, що працюють на ВДЕ, створюють небаланси в ОЕС України, то ГЕС та ГАЕС
Укргідроенерго забезпечують балансування в ОЕС України, у тому числі і для компенсації небалансів, створених виробниками за «зеленим» тарифом. На електростанції, що працюють на ВДЕ, не розповсюджується вимога щодо участі у виконанні загальносуспільних обов’язків, участі у наданні допоміжних послуг, обов’язковому забезпеченні наявності АСКОЕ, засобів телеметрії та моніторингу, в той час як на Укргідроенерго покладено обов’язки із забезпечення участі у виконанні PSO, регулюванні частоти та потужності, регулюванні напруги та реактивної потужності, тощо. На відміну від  різко перемінного графіку навантаження електростанцій, що працюють на ВДЕ, ГЕС та ГАЕС працюють стабільно та прогнозовано у складі ОЕС України. Укргідроенерго має збитки від роботи на балансуючому ринку, в той час як електростанції, що працюють на ВДЕ, не мають зобов’язань щодо роботи на балансуючому ринку.       

 

Рис.1. Ускладнення балансування при стрімкому зростанні
електростанцій, що працюють на ВДЕ.

                                                         

Недосконалість нормативної бази, зокрема, Правил ринку та Кодексу системи передачі.

На поточний момент у Кодексі системи передачі та Правилах ринку визначені надлишкові вимоги, які складають штучні перепони для участі Товариства у ринку допоміжних послуг. Крім того, пп.1.7.1 та 7.7.1 Правил ринку передбачено, що учасники ринку електроенергії повинні протягом однієї доби з моменту отримання забезпечити оплату платіжних документів, виставлених Адміністратором розрахунків, навіть якщо зазначені документи містять помилки та невідповідності. Це призводить до зайвого руху коштів між рахунками учасників ринку електроенергії, та складнощів при складанні бухгалтерської та фінансової звітності підприємств.

Щодо економічних та технічних проблем.

Основні економічні та технічні проблеми, з якими зіштовхнулося
Укргідроенерго у новому ринку електроенергії, полягають у наступному:

  • Необхідності продажу 35% електроенергії, що виробляється ГЕС, Гарантованому покупцю по занадто низькій ціні – 673,76 грн/МВт*год без ПДВ;
  • Збільшенні вартості купівлі електроенергії для заповнення водойм ГАЕС;
  • Необхідності оплати додаткових витрат за послуги Оператора ринку при купівлі-продажу електроенергії на РДН/ВДР, послуги з передачі та розподілу електроенергії, диспетчеризацію, тощо;
  •  Збитковості роботи на балансуючому ринку;
  • Виконанні команд диспетчера НЕК «Укренерго» з операційної безпеки та з грифом «аварійно», особливо, при включенні ГАЕС у насосному режимі вдень;
  • Неотриманні доходу від надання послуг з автоматичного та ручного регулювання частоти та потужності, додаткових втрат при роботі у режимі синхронного компенсатора при регулюванні напруги та реактивної потужності;
  • Відміні команд диспетчера НЕК «Укренерго» в процесі виконання попередніх команд, що може свідчити про неякісне прогнозування та неоптимальне ведення режиму роботи ОЕС України та перерегулювання (розбалансування енергосистеми).

Розглянемо більш детально деякі з економічних проблем, які суттєвим чином впливають на фінансовий результат Укргідроенерго.

Робота на балансуючому ринку є збитковою для Товариства внаслідок того, що напередодні запуску нового ринку електроенергії НКРЕКП було встановлено граничні ціни на балансуючому ринку, які були прив’язані до граничних цін на ринку «на добу наперед». Відповідно до п.10.11 розділу Х Правил ринку, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (зі змінами), до синхронізації ОЕС України з об’єднаннями енергетичних систем держав – членів Європейського Союзу (Європейське співтовариство операторів магістральних мереж в електроенергетиці ENTSO-E) учасники ринку в своїх заявках на балансуючу електричну енергію зобов’язані вказувати ціну не менше від значення 85 % від встановленого обмеження ціни на РДН на цей розрахунковий період та не більше 115 % від встановленого обмеження ціни на РДН на цей розрахунковий період. Враховуючи граничні ціни на РДН та ВДР, в години мінімального навантаження граничні ціни на балансуючому ринку знаходяться в межах від 815,25 грн/МВт*год до 1102,99 грн/МВт*год, а в години максимального навантаження – від 1741 грн/МВт*год до 2355,46 грн/МВт*год.

Рис.2. Плановий та фактичний графіки роботи ПрАТ «Укргідроенерго» відповідно до команд диспетчера НЕК «Укренерго» 04.11.2019.

 

 Це означає, що якщо ГЕС та ГАЕС завантажать у нічний період (з 000 до 800) за ціною 1102,99 грн/МВт*год, а у денний період розвантажать нижче графіка, або включать ГАЕС у насосному режимі за ціною закупівлі електроенергії на балансуючому ринку 1741 грн/МВт*год, то ПрАТ «Укргідроенерго» отримає збитки від роботи на балансуючому ринку.

Рис.3. Робота ГАЕС у насосному режимі по команді диспетчера
НЕК «Укренерго», коли вартість закупівлі балансуючої енергії складає
1741 грн./МВт*год.

Найгірша ситуація відбувається вдень, коли графік Товариства дорівнює обсягам електроенергії для забезпечення участі у виконанні загальносуспільних обов’язків, тобто Гарантований покупець придбає її по ціні 673,76 грн/МВт*год без ПДВ, а диспетчер НЕК «Укренерго» розвантажує ГЕС на балансуючому ринку (або видає команди з операційної безпеки) до нульового значення, і закупівля електроенергії на балансуючому ринку відбувається за цінами, аналогічними попередньому прикладу.

Якщо ГАЕС закачувати у насосному режимі по ціні 1741 грн/МВт*год, то з врахуванням ККД на рівні 65%, продавати електроенергію, вироблену ГАЕС, необхідно за цінами 2500-2600 грн/МВт*год. Таких цін не існує навіть на балансуючому ринку. Таким чином, робота ГАЕС у новому ринку електроенергії є переважно збитковою, що суттєвим чином погіршую інвестиційну привабливість їх будівництва та розвитку.

Ще однією проблемою, що заважає роботі Укргідроенерго є непрацюючий модуль активації команд у системі управління ринком електроенергії MMS. Внаслідок його непрацездатності, команди диспетчера
НЕК «Укренерго» з операційної безпеки та з грифом «аварійно» не фіксуються у MMS, та обраховуються як обсяги небалансів електроенергії, спричинених відхиленням Укргідроенерго від планового графіку, а не як обсяги балансуючої енергії, виробленої за командами диспетчера. Те ж саме стосується і обсягів електроенергії, вироблених ГЕС при виконанні команд центрального регулятора САРЧП ОЕС України. Не зважаючи на протокольні рішення спільних нарад фахівців Укргідроенерго і НЕК «Укренерго», а також вказівок НКРЕКП щодо віднесення команд диспетчера НЕК «Укренерго» та команд центрального регулятора САРЧП ОЕС України до балансуючої енергії, відхилення Укргідроенерго від графіку для виконання зазначених команд обраховується Адміністратором розрахунків як обсяги небалансів електроенергії, що призводить до додаткових збитків Товариства.

Слід зауважити, що має місце некоректна робота системи MMS в частині виставлення рахунків-фактур та Актів купівлі-продажу електроенергії на балансуючому ринку та з метою врегулювання небалансів електроенергії. Так, рахунки-фактури містять як помилки у погодинних цінах і обсягах електроенергії, так і містити обсяги електроенергії інших учасників ринку електроенергії. Суми рахунків-фактур за певний період (декада, місяць) не співпадають з обсягами, зазначеними у Актах купівлі-продажу за відповідний період.

Внаслідок створення штучних перепон, які полягають у надлишкових вимогах Правил ринку та Кодексу системи передачі до потенційних постачальників допоміжних послуг, Укргідроенерго напередодні старту ринку електроенергії було відмовлено у реєстрації у якості постачальника допоміжних послуг з регулювання частоти та потужності. Після отримання кваліфікованих консультацій від представників європейських компаній, які забезпечують сертифікацію постачальників допоміжних послуг у Європі, частину зайвих вимог вдалося зняти шляхом внесення змін до Правил ринку. За участі представників НЕК «Укренерго» було проведено тестування гідроагрегатів Київської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС. Фахівці Укргідроенерго сподіваються, що найближчим часом НЕК «Укренерго» забезпечить надання відповідних сертифікатів та реєстрацію Укргідроенерго у якості постачальника допоміжних послуг.

Щодо диспетчерського управління та ведення режиму роботи диспетчером НЕК «Укренерго», необхідно звернути увагу, що однією з вимог Закону України «Про ринок електроенергії» є забезпечення надійної роботи об’єктів енергетики у складі ОЕС України. В той же час, спостерігаються ситуації, коли агрегати ГЕС, та особливо ГАЕС, працюють у непроектних режимах, виконуючи команди диспетчера НЕК «Укренерго». Крім того, останнім часом почастішали випадки, коли диспетчер НЕК «Укренерго» віддає команди з операційної безпеки, не використовуючи резерви на балансуючому ринку. Цьому підтвердженням є ситуація, яка склалася 04 вересня 2019 року у період 2100-2200. Адміністратор розрахунків розрахував для Укргідроенерго 1059 МВт*год небалансу за ціною 2355,46 грн/МВт*год. на суму майже 2,5 млн. грн без ПДВ. Обсяг небалансу дорівнює різниці між комерційним графіком 2018 МВт*год та відпуском в мережу у цей розрахунковий період згідно даних комерційного обліку 959 МВт*год. А ціна застосована така начебто Укргідроенерго самовільно відхилилися від графіку при цьому зазначене відхилення збільшувало небаланс в ОЕС України.

Насправді в період з 2100 до 2200 від чергового диспетчера НЕК «Укренерго» було отримано в різні моменти часу команд з грифом «З операційної безпеки» в обсязі біля 780 МВт*год та підключено до САРЧП ДГЕС-1 та ДГЕС-2 о 2103, внаслідок чого ДГЕС-1 та ДГЕС-2 розвантажилися автоматично
ще на 435 МВт*год. При цьому заявки подані ПрАТ «Укргідроенерго» на балансуючий ринок на розвантаження загальним обсягом 138 МВт диспетчером взагалі не активувалися.