Все буде Україна!

Звітність за III квартал 2015 року

Звітність за III квартал 2015 року

29-10-2015
Інформація про діяльність ПАТ "Укргідроенерго" за 9 місяців 2015 року

ПАТ «Укргідроенерго» (далі – Товариство) − головна гідрогенеруюча компанія України, що забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.

ПАТ «Укргідроенерго» є основним виробником пікової електроенергії та головним резервним джерелом потужності в енергосистемі України (висока маневреність експлуатації обладнання). Товариство виробляє електроенергію з найнижчою в галузі собівартістю 1 кВтг. Виробництво гідроелектроенергії є екологічно чистим та не потребує органічного палива.

Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» є виробником електричної енергії на території України відповідно до ліцензії НКРЕ від 18.08.2011 АГ  № 578495, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 18.08.2011 № 1462 (термін дії ліцензії з 18.08.2011 по 17.08.2021).

До складу Товариства входять гідроелектростанції Дніпровського Каскаду - Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція, Дністровська ГЕС та філія “Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС”.

Сумарна встановлена потужність гідроелектростанцій Товариства складає 5384,7 МВт  (102 гідроагрегата).  Загальна довжина напірного фронту досягаЄ 100 км. Фактори, що впливають на обсяги виробництва електроенергії – це графіки навантажень гідроагрегатів Товариства, затверджені НЕК “Укренерго”, та приплаву річок Дніпра і Дністра.

Основні цілі та стратегічні завдання Товариства закріплені у контексті завдань Енергетичної стратегії на період до 2030 року. Основною метою Товариства є забезпечення розвитку та оновлення енергогенеруючих потужностей для забезпечення можливості виконання специфічних завдань ГЕС та ГАЕС в Об’єднаній енергетичній системі України в середньостроковій перспективі. Основними шляхами реалізації стратегії є збільшення потужностей ГЕС і ГАЕС та оптимізація графіку їх роботи, вдосконалення управління об'єктами гідроенергетики та підвищення рівня їх безпеки.

В реалізації проектів та перспективних заходів розбудови енергетичної галузі України Товариство співпрацює з такими основними вітчизняними виробниками енергогенеруючого обладнання ДП завод «Електроважмаш», ВАТ «Турбоатом» та ПАТ «Запоріжтрансформатор», залучаючи для фінансування, як власні кошти, так і кошти міжнародних фінансових організацій та донорську допомоги.

Основними енергетичними результатами реалізації розвитку  ПАТ «Укргідроенерго» будуть:

-  завершення другої черги реконструкції ГЕС Товариства з продовженням їх експлуатаційного ресурсу на 30-40 років, підвищенням потужності на 266,6 МВт та підвищенням рівня безпеки експлуатації;

-  введення високоманеврових потужностей Дністровської і Канівської ГАЕС для регулювання добового та тижневого графіків навантажень енергосистеми;

-  реалізація проекту Каховська ГЕС-ІІ.

Реалізація цих проектів дозволить досягти підвищення стійкості, надійності та ефективності роботи ОЕС України за рахунок збалансованої структури потужностей, забезпечення необхідний обсягів маневрових потужностей з наданням в повному обсязі системних послуг, створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на електроенергію.

Реалізація всіх перспективних проектів Товариства дозволить до 2030 р. довести частку маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%. Це створить оптимальний баланс між різними видами енергогенеруючих потужностей на ринку  електроенергії в Україні, що свою чергу дозволить стабілізувати ціни на електроенергію на економічно обґрунтованому рівні, підвищить якість електроенергії, зменшить викиди продуктів горіння від ТЕС на органічному паливі, зменшить аварійність на ТЕС у зв’язку із зменшенням непроектних маневрових режимів роботи, покращить соціально-економічні та екологічні умов життєдіяльності населення за рахунок залучення інвестицій в регіон при будівництві ГЕС і ГАЕС, в тому числі на соціально-екологічні потреби, збільшення робочих місць завдяки будівництву гідроенергетичних об'єктів.

За рахунок приросту виробітку електроенергії на ГЕС і роботи ГАЕС буде отримано значну економію органічного палива, в тому числі завдяки реконструкції та вводу нових потужностей, збільшення високоманеврових потужностей, які замінять блоки ТЕС, що здійснюють добове регулювання графіка навантажень.

Вже більше десяти років успішно реалізуються великомасштабні проекти реконструкції та модернізації всього обладнання та гідротехнічних споруд гідроелектростанцій Товариства. Так, і за 9 місяців 2015 року Товариство продовжувало активний розвиток своїх потужностей. Основними напрямками проведення інвестиційної програми є реконструкція обладнання гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго», будівництво Дністровської ГАЕС, Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2.

ПАТ «Укргідроенерго» за 9 місяців 2015 року освоєно капітальних вкладень на суму 1 504 622 тис.грн. (без ПДВ). Капітальні інвестиції по Товариству  спрямовано на:

 - капітальне будівництво                                  1 176 679  тис.грн.;

- придбання основних засобів                          1 559  тис.грн.;

- придбання інших необоротних активів          222  тис.грн.;

- придбання нематеріальних активів               619  тис.грн.;

- модернізація, модифікація (добудова,

  дообладнання, реконструкція) основних

  засобів, капітальний ремонт                          325 543  тис.грн.

 

 

     Протягом 9 місяців 2015 року здійснювалась значна робота з виконання встановлених показників планів придбання основних засобів згідно Плану капітальних інвестицій на придбання обладнання без здійснення будівництва та Плану придбання інших необоротних матеріальних активів.

     Закупівля основних засобів за придбання інших необоротних матеріальних активів за звітний період здійснювалась згідно наданих заявок від структурних підрозділів і склала суму 230,0 тис.грн. (з ПДВ)

     Фінансування здійснювалось згідно наданих заявок від структурних підрозділів щодо плану «Капітальних інвестицій на придбання обладнання без здійснення будівництва» та склало 848,20 тис.грн. (з ПДВ).

  За 9 місяців 2015 року в Товаристві випадків виробничого травматизму, дорожньо-транспортних пригод з наслідками для людей, профзахворювань, травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства та пожеж не було.

 У ПАТ «Укргідроенерго» проводились заходи щодо недопущення відмов у роботі технологічного обладнання, виникнення інших кризових явищ при експлуатації агрегатів та механізмів, а також в запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах гідроенергетики. Організація роботи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки відповідала вимогам нормативно – правових документів.

За звітний період було здійснено ряд заходів по удосконаленню готовності взаємодіючих сил та засобів до виконання завдань в умовах надзвичайних ситуацій. Проводились перевірки підготовки особового складу до виконання своїх обов’язків при виникненні надзвичайних ситуацій, їх матеріально-технічне забезпечення.

Продовжувалась робота з підготовки до облаштування гідротехнічних об’єктів філій автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення у разі їх виникнення (Київська ГЕС та ГАЕС, Дніпровська ГЕС-1 та ГЕС-2, Дністровська ГЕС).

Система оповіщення «Сигнал - Д» знаходиться у робочому стані, регулярно проводяться перевірки працездатності та технічне обслуговування системи.

У філіях переглядались та укладались договори на обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об’єктів гідроенергетики.

Вживались заходи для укладання договорів, якими буде забезпечене обов’язкове страхування цивільної відповідальності філій за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями, катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями.

За окремими планами (наказ по Товариству від 19.01.2015 р. №8) для практичного відпрацювання дій персоналу в філіях проводились протиаварійні тренування позаштатних аварійно - рятувальних підрозділів. Станом на 15 жовтня 2015 року було проведено 26 загально станційних протиаварійних тренувань.

Підготовка керівного складу та персоналу Товариства з питань цивільного захисту проводилась відповідно до планів Товариства на 2015 рік.

Філії ПАТ «Укргідроенерго» забезпечили підготовку керівного та командно - начальницького складу у сфері цивільного захисту:

На курсах обласного рівня – 7 чоловік;

На курсах міського рівня – 30 чоловік;

На курсах об’єктового рівня – 34 чоловіка.

У філіях ПАТ «Укргідроенерго» проведена робота з ідентифікації та отриманням свідоцтва про реєстрацію об’єктів гідроенергетики як потенційно небезпечних об’єктів.

Разом з інспекцією ДСНС України проведена планова перевірка захисних споруд філій «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС», «Дніпродзержинська ГЕС» та «Дністровська ГЕС». Захисні споруди готові до роботи за призначенням.

 Здійснювався контроль та поновлення об’єктових матеріальних резервів відповідно до вимог наказу ПАТ «Укргідроенерго» №88 від 24.10. 2011р..

Проведені практичні тренування щодо оповіщення посадових осіб та служб при виникненні надзвичайної ситуації в зв’язку із загрозою вчинення терористичних актів на об’єктах Товариства. В цілому по Товариству тренування досягли своєї мети. Персонал оперативних служб та аварійно-рятувальних формувань філій отримав практичні навички щодо дій в умовах виникнення екстремальних ситуацій.

Фахівцями департаменту фізичного захисту, режиму та безпеки та Апарату управління Товариства здійснювались перевірки стану готовності об'єктів гідроенергетики до аварійного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (Київська ГЕС та ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Дніпровська ГЕС, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС, та Дністровська ГАЕС).

Відповідно до ст. 75 Господарського кодексу України державні комерційні підприємства зобов’язані складати та виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік. ПАТ «Укргідроенерго» належить до державного сектору економіки, оскільки 100 % акцій Товариства належить державі.

Саме тому Товариство свою господарсько-фінансову діяльність здійснює відповідно до фінансового плану, який щорічно затверджує Кабінет Міністрів України. Основні показники фінансово-господарської діяльності за 9 місяців   2015 року надано у таблиці.

Показники

9 місяців            2015 року

план

факт

%

Чистий дохід від реалізації електроенергії, тис. грн.

3 264 599

3 203 182

 

98,1%

Чистий фінансовий результат (прибуток,              - збиток), тис.грн.

684 243

793 749

116,0%

Виробництво електроенергії, млн.кВтг.

5 800 162

5 025 673

86,6%

Корисний відпуск електроенергії, млн.кВтг.

5 653 739

4 924 935

87,1%

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

3 450

2 920

84,6%

керівники

688

589

85,6%

професіонали

0

0

#ДЕЛ/0!

фахівці

685

577

84,2%

технічні службовці

20

15

75,0%

робітники

2 057

1 739

84,5%

інші категорії

0

0

#ДЕЛ/0!

Фонд оплати праці, тис. гривень,  у тому числі:

142 062

194 887

137,2%

директор

336

402

119,5%

адміністративно-управлінський персонал

35 388

51 545

145,7%

працівники

106 338

142 940

134,4%

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

4 575

7 416

162,1%

директор

37 330

44 611

119,5%

адміністративно-управлінський персонал

7 943

10 380

130,7%

працівники

4 000

6 701

167,5%

 

 

Звіт ПАТ «Укргідроенерго» за 9 місяців 2015 року складений з урахуванням фінансової звітності Товариства за міжнародними стандартами фінансової звітності (додаються форма №1, №2, №3, №4) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності».

Фінансовим планом ПАТ “Укргідроенерго” на 9 місяців 2015 року передбачено отримання чистого доходу  від реалізації продукції в обсязі  3 264 599 тис. грн., фактично за цей період чистий дохід склав 3 203 182 тис.грн. (виконання складає 98,1% від планового завдання). Зменшення чистого доходу відносно плану обумовлено зниженням об’єму корисного відпуску електроенергії на 728,804 млн. кВтг. (план – 5 653,739 млн. кВтг., факт – 4924,935 млн. кВтг.).

Аналіз останніх 10 років виробництва електроенергії, що здійснюється гідроелектростанціями ПАТ «Укргідроенерго», свідчить про найнижчий його рівень у 2015 році. У зв’язку зі зниженням водності річок у поточному році очікується значне невиконання річного плану корисного відпуску електроенергії.

Постановою НКРЕКП від 23.12.2014 №909 було затверджено двоставочний тариф на відпуск електричної енергії ПАТ “Укргідроенерго” на 2015 рік, у тому числі:

-       ставку плати за електричну енергію –  11,05 коп. за 1 кВтгод.,

-       ставку плати за робочу потужність на І квартал 2015 року –                                 126 873,00  грн.  за 1 МВт.

Постановою НКРЕКП від 31.03.2015 №978 з 01.04.2015 року встановлено двоставочний тариф на відпуск електричної енергії ПАТ “Укргідроенерго” на 2015 рік, у тому числі:

-       ставку плати за електричну енергію –  23,97 коп. за 1 кВтгод.,

-       ставку плати за робочу потужність на ІІ квартал 2015 року –                      226 553,60 грн. за 1 МВт.

Постановою НКРЕКП від 14.07.2015 №2023 з 01.07.2015 року встановлено двоставочний тариф на відпуск електричної енергії ПАТ “Укргідроенерго” на 2015 рік, у тому числі:

-       ставку плати за електричну енергію –  27,0 коп. за 1 кВтгод.,

-       ставку плати за робочу потужність на ІІІ квартал 2015 року –                      202 492,0 грн. за 1 МВт.

 

Операційна діяльність

 

У звітному періоді Товариство отримало прибуток від операційної діяльності у розмірі  1 531 176 тис. грн. при плані 1 580 664 тис.грн.

Складові результату операційної діяльності за 9 місяців 2015 року:                                                               

тис.грн.

Показник

План

Факт

Відхилення

Валовий прибуток з основної діяльності

1 650 917

1 621 673

-29 244

Адміністративні витрати (вираховуються)

64 553

78 473

13 920

Результат іншої операційної діяльності

- 5 700

- 12 024

-6 324

Результат операційної діяльності

1 580 664

1 531 176

-49 488

 

Прибуток (результат) операційної діяльності Товариства за9 місяців 2015 року зменшився на 49 488 тис.грн., у зв’язку зі зменшенням чистого доходу від реалізації продукції на 61 417 тис.грн. (план – 3 264 599 тис.грн., факт –  3 203 182 тис.грн.) за рахунок зменшення корисного відпуску електроенергії на 728,804 млн. кВтг. (план – 5 653,739 млн. кВтг., факт – 4924,935 млн. кВтг.), зменшенням собівартості реалізованої продукції на 32 173 тис.грн. (план –  1 613 682 тис.грн., факт – 1 581 509 тис.грн.) та збільшенням адміністративних витрат на 13 920 тис.грн. (план – 64 553 тис.грн., факт – 78 473 тис.грн.) за рахунок збільшення витрат на оплату праці на 13 366 тис.грн. (план –  33 182 тис.грн., факт – 46 548 тис.грн.)

За 9 місяців 2015 року по Товариству відбулось зменшення прибутку від фінансової діяльності на 611тис.грн, у зв’язку зі збільшенням витрат від дисконтування довгострокової заборгованості.  

тис. грн.

Показник

План

Факт

Відхилення

Доходи

11 461

11 475

14

Проценти

6 384

7 883

1 499

Дисконтування довгострокової  заборгованості

5 077

3 592

-1 485

Витрати

4 137

4 762

625

Конвертація валюти

49

52

3

Дисконтування довгострокової  заборгованості

4 088

4 710

622

Прибуток (збиток)

7 324

6 713

-611

 

 

По Товариству за 9 місяців 2015 року за статтею “Інша діяльність” є збиток  у сумі  563 811 тис.грн., що на 185 480 тис.грн. менше планового.

Складові результатів іншої діяльності:                                         

тис. грн.

Показник

План

Факт

Відхилення

Доходи

9 681

8 368

-1 313

оприбуткування ТМЦ від ліквідованих необоротних активів

 

9 620

 

7 933

-1 687

інші доходи

61

435

374

Витрати

758 972

572 179

-186 793

курсові різниці

741 957

564 416

-177 541

списання необоротних активів (балансова вартість)

16 433

7 630

-8 803

інші витрати від списання необоротних активів

211

8

-203

інші витрати

371

125

-246

Прибуток (збиток)

-749 291

-563 811

185 480

 

Зменшення збитку від іншої діяльності відбулось за рахунок зменшення неопераційної курсової різниці, у зв’язку зі зменшенням курсів іноземних валют в ІІ кварталах поточного року.

В результаті за 9 місяців 2015 року Товариством було передбачено отримання чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності в обсязі 684 243 тис.грн., фактично за цей період чистий фінансовий результат склав  793 749 тис.грн. (виконання складає 116,0% від планового завдання).

 

                                                                                                    тис.грн.

Показник

План

Факт

Відхилення

Валовий прибуток з основної діяльності

1 650 917

1 621 673

-29 244

Адміністративні витрати (вираховуються)

64 553

78 473

13 920

Інша операційна діяльність

-5 700

- 12 024

-6 324

Фінансова  діяльність

7 324

6 713

-611

Інша  діяльність

-749 291

-563 811

185 480

Податок на прибуток від звичайної діяльності (вираховується)

154 454

180 329

25 875

Чистий прибуток (збиток)

684 243

793 749

109 506

 

Збільшення чистого прибутку пов’язано головним чином зі зменшенням неопераційної курсової різниці, у зв’язку зі зменшенням курсів іноземних валют в ІІ кварталі поточного року.

Фонд оплати праці штатних працівників ПАТ «Укргідроенерго» за 9 місяців  2015 рік склав 194 887 тис.грн. при плані 142 062 тис. грн. (виконання складає 137,2% від планового завдання), середньооблікова кількість штатних працівників - 2 920 чол., а  середньомісячна зарплата  - 7 416 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам Товариства за 9 місяців 2015 року відсутня. Основним чинником перевищення фактичних витрат на оплату праці у 9 місяців  2015 року є неврахування НКРЕКП під час формування тарифу фактичних витрат Товариства на оплату праці, що склалися у попередніх роках (2011-2014) та  проведення індексації доходів працівників відповідно до чинного законодавства, що за 9 місяців 2015 року склала 12 340 тис.грн.

Аналіз фінансових показників за результатами діяльності Товариства за 2013-2014 роки  та 9 місяців 2015 року наведено в таблиці.

Назва коефіцієнту

Нормативне значення

на 01.01.2014

на 01.01.2015

 

на

01.10.2015

Примітки

Рентабельность активів (чистий фінансовий результат / вартість активів), %

збільшення

6,6

2,2

 

 

 

 

3,5

Показує розмір чистого фінансового результату на одну гривню активів та характеризує ефективність використання активів

Рентабельность діяльності,%

>0

48,2

18,4

 

24,8

характеризує ефективність господ-дарської діяльності підприємства

Поточна ліквідность (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)   

> 1-1,5

1,9

1,1

 

 

 

 

1,0

показує достатність ресурсів підприємствва, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. 

Фінансова стійкость (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)

> 1

5,9

4,2

 

 

 

 

 

3,76

показує  не залежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

Коефіцієнти ліквідності вказують про здатність Товариства сплачувати вчасно та в повному обсязі власні короткострокові борги.

Так, значення коефіцієнту поточної ліквідності знаходиться на межі мінімально допустимого оптимального значення. Коефіцієнт показує про незначне перевищення поточних зобов′язань над оборотними активами, але наявну спроможність Товариства негайно погасити свою короткотермінову кредиторську заборгованість за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів).

За 9 місяців 2015 року Товариство отримало 3,5 копійки прибутку на кожну гривню активів, проте по відношенню до 2014 року показник рентабельності  свідчить про збільшення ефективності діяльності Товариства.

Значення коефіцієнту фінансової стійкості  характеризує перевищення власних коштів на позиковими в 3,76 рази та вказує, що Товариство має достатній рівень фінансової стійкості та може бути відносно незалежним від зовнішніх запозичень.

Сьогодні гідроелектростанції ПАТ "Укргідроенерго" – сучасні електроенергетичні об’єкти, які є не лише візитною карткою міст, поряд з якими вони розташовані, мальовничої річки Дніпро, яка дає українцям світло та тепло завдяки енергії води на наших станціях, але й без перебільшення – інфраструктурною гордістю української енергетики.

ПАТ "Укргідроенерго" – лауреат численних державних, громадських українських та міжнародних нагород та премій, неодноразово визнавалась кращим підприємством та роботодавцем. У 2007 році на всесвітньому форумі керівників у м. Нью-Йорк ПАТ "Укргідроенерго" увійшла до списку сотні кращих компаній світу, які проводять реконструкцію обладнання та споруд. 

 

Поділитися: