Все буде Україна!

Впроваджуємо кращі практики з гігієни та безпеки праці - Ігор Сирота

Впроваджуємо кращі практики з гігієни та безпеки праці - Ігор Сирота

Актуально
18-03-2020
Сьогодні у світі склалася вкрай серйозна ситуація з поширенням коронавірусу. З метою попередження розповсюдження інфекції Укргідроенерго створило оперативний штаб з організації та впровадження заходів щодо запобігання поширення COVID-19.

Проте варто зазначити, до появи вкрай складної ситуації у світі Укргідроенерго систематично здійснювало низку заходів для гарантування безпеки праці та впровадження кращих практик гігієни на підприємстві. Нещодавно генеральний директор Укргідроенерго поспілкувався з кореспондентами журналу «Охорона праці і пожежна безпека» та розповів про особливості безпеки праці у Товаристві. Нижче наводимо повний текст інтерв’ю.

«Безпека праці — питання, якому приділяється першочергова увага. Для Укргідроенерго безпека праці на виробництві — один з основних показників, який безпосередньо впливає на міжнародний імідж компанії, — зазначає генеральний директор  ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Григорович Сирота та наголошує: — Серед пріоритетів компанії - забезпечення безпеки праці на рівні відповідних нормативних вимог». Докладніше — в інтерв’ю Ігоря Сироти для виробничо-практичного журналу «Охорона праці і пожежна безпека» (далі — ОППБ).

ОППБ: Розкажіть, будь ласка, про організацію підготовки та навчання працівників підприємства. Зокрема, як проходить навчання працівників підприємства з питань охорони праці та пожежної безпеки?

Ігор Сирота: Відповідальність та відданість принципам сталого розвитку є головними орієнтирами у роботі всіх структурних підрозділів компанії «Укргідроенерго». Саме тому ми впроваджуємо низку програм та інвестуємо значні кошти у впровадження проектів соціального партнерства, безпеку праці та професійний розвиток співробітників. Ми розуміємо: досягнення позитивних результатів у діяльності компанії неможливе без вдосконалення вмінь та навичок персоналу, адже в умовах глобалізації ми маємо відповідати вимогам часу, який диктує свої умови.

Професійна підготовка гідроенергетиків — один з пріоритетів компанії. Щороку наші фахівці проходять навчання під час тренінгів, семінарів та інших освітніх заходів, які проводять висококваліфіковані тренери й викладачі. Цей процес є безперервним. Підвищення кваліфікації, зокрема, відбувається у таких закладах, як Центр підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів профільного міністерства, навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «Київський політехнічний інститут», ТОВ «Технічний комітет Спецмонтаж», ОСП «Укрексперт», Держгірпромнагляд України, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Інститут післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування, Головна державна інспекція безпеки судноплавства та багато інших. Співробітники Укргідроенерго систематично проходять навчання за такими напрямами, як «Кадрове адміністрування. Оптимізація бізнес-процесів», «Управління проектами та оцінка інвестицій», «Бухгалтерський облік та звітність», «Економіка і фінанси», «Підготовка керівників» і, звичайно, «Охорона праці».

Що стосується підготовки гідроенергетиків за напрямом «Охорона праці», навчання проводиться як безпосередньо на підприємстві, так і навчальними центрами. Я, як генеральний директор, та члени центральної комісії перевірки знань з питань охорони праці компанії Укргідроенерго пройшли навчання у навчально-виробничому центрі «Професіонал», а також перевірку знань в комісії, що була створена наказом Мінекоенерго України. Члени комісій з перевірки знань філій проходять навчання з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних центрах та перевірку знань у комісіях територіального органу Державної служби України з питань праці.

Формою перевірки знань в «Укргідроенерго» є тестування за допомогою автоматизованого навчального комплексу з програмою «Автоекзаменатор» та залік у вигляді усного опитування. Комплекс налічує 54 робочих місця, які розташовані в Службі охорони праці апарату управління та у філіях. До нормативної бази комплексу включено 62 нормативних документи. Перевірка знань здійснюється комісіями, які визначаються наказами по компанії та філіях.

Варто зазначити, що представники компанії — постійні учасники щорічної міжнародної конференції «Промислова безпека. Найкращі практики».

ОППБ: Як здійснюється забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту?

Ігор Сирота: Безпека праці для компанії — питання, якому приділяється першочергова увага. В «Укргідроенерго» створено безпечні та сприятливі умови праці у кожному структурному підрозділі та на кожному робочому місці. З впевненістю можу сказати: ми забезпечуємо для працівників такі умови, які виключають, або зводять до мінімуму можливість впливу шкідливих та небезпечних факторів.

Забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту здійснюється згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці та додатково — згідно з колективним договором. Адже відповідно до норм законодавства, роботодавець згідно з колективним договором може додатково, понад встановлені норми видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

З метою покращення якості спецодягу протягом останніх трьох років було організовано значну кількість презентацій спеціального одягу із залученням працівників різних підрозділів, для експериментального використання було надано спецодяг з різного складу тканин на основні дільниці виробництва.

ОППБ: Розкажіть, будь ласка, про профілактику нещасних випадків на підприємстві.

Ігор Сирота: У нашій компанії організована активна профілактична робота із запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю, викликаними умовами праці.

З метою профілактики нещасних випадків на виробництві в «Укргідроенерго» впроваджена система управління охороною праці, яка спрямована на:

  • створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці; належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих;
  • запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління в галузі охорони праці.

Управління охороною праці в компанії здійснює генеральний директор, а у філіях — директори філій. Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці здійснюють служби охорони праці.

Працівники, задіяні на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами та роботах, що потребують професійного добору, допускаються до роботи лише після проходження медичного огляду, навчання та перевірки знань.

Значна увага приділяється медичному забезпеченню працюючих. У кожній філії компанії є медичний пункт. Медичним персоналом здійснюється систематичний контроль за групою працівників, які перебувають на диспансерному обліку. Працівники, внесені до групи ризику, а також інваліди також знаходяться на контролі та за необхідності направляються на консультації та лікування до медичних закладів. У встановленому порядку щороку визначаються категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду.

У році, що минув, для гідроенергетиків проведено практикум з надання домедичної допомоги постраждалим у результаті нещасного випадку, в якому взяли участь 65 працівників апарату управління «Укргідроенерго».

Варто зазначити, що протягом минулого року фахівцями кардіохірургічного центру Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України, з яким ми свого часу підписали меморандум про співпрацю, було обстежено 360 працівників апарату управління та філій компанії. Додаткове обстеження на базі інституту пройшли 12 працівників та за місцем проживання в лікувальних закладах — 42. Семеро отримали медичну допомогу з хірургічним втручанням.

Хочу акцентувати, що:

• усі роботи на підприємстві виконуються за нарядами-допусками, розпорядженнями та у порядку поточної експлуатації;

• робочі місця регулярно перевіряються керівниками філій та структурних підрозділів;

• згідно затвердженої тематики, другого четверга кожного місяця у філіях «Укргідроенерго» проводиться День охорони праці, результати якого обговорюються на селекторній нараді.

Протягом року вводилися в дію особливі умови безпечного виконання робіт напередодні весняно-літньої ремонтної кампанії та в осінньо-зимовий опалювальний період.

Окремо хотів би зупинитися на питанні санітарно-побутового забезпечення працівників. Ми доклали максимум зусиль, аби виробничі та побутові приміщення на наших станціях відповідали сучасним вимогам. Постійно продовжується робота щодо їх покращення. Працівники, які працюють у шкідливих умовах, систематично отримують молоко.

ОППБ: Як на підприємстві здійснюють обстеження і цільові перевірки стану безпеки та гігієни праці?

Ігор Сирота: Укргідроенерго створює комфортні та безпечні умови праці, а також вживає усіх необхідних заходів для зниження рівня виробничого травматизму.

Перевірки стану безпеки та гігієни праці проводяться згідно відповідних планів та графіків. Їх здійснюють як представники державних контролюючих органів, так і керівництво компанії під час щорічних відвідин філій. Окрім того, це питання тримають на контролі керівники філій, проводячи перевірки згідно з графіками, у День охорони праці та щоденно в період особливих умов безпечного виконання робіт. Служби охорони праці, а також керівники цехів та дільниць перевіряють робочі місця упродовж кожного робочого дня.

Зауваження за результатами перевірок та заходи щодо їх усунення відображаються в приписах, наказах, журналах дефектів. Щокварталу проводяться селекторні наради щодо виконання заходів, зазначених у приписах контролюючих органів.

Хотів би зазначити, що для Укргідроенерго безпека праці на виробництві — один з основних показників, який безпосередньо впливає на міжнародний імідж компанії.

ОППБ: Поділіться, будь ласка, досвідом страхового захисту працівників підприємства.

Ігор Сирота: З 1 липня 2018 р. на підприємстві почала діяти програма добровільного медичного страхування працівників, яка є однією з передумов покращення рівня соціального та медичного захисту. Перевагами цієї програми вже скористалися понад 70% наших працівників, і щороку їх кількість зростає.

Компанія повністю забезпечує покриття витрат на добровільне медичне страхування співробітників за обраними програмами. Страховий пакет включає всі види медичної допомоги: амбулаторно-поліклінічну, невідкладну, стоматологічну, діагностику, забезпечення медикаментами на всій території України та можливість застрахувати рідних.

Обстеження та лікування працівників проводиться лідерами вітчизняної медицини відповідного рівня акредитації з власною медичною базою та штатом фахівців. Відтепер застрахованим гідроенергетикам не потрібно брати жодних направлень, стояти у довгих чергах та витрачати свій час — досить зателефонувати у страхову компанію та призначити візит до лікаря у зручний час. Окрім того, можна скористатись мобільним додатком, що є зручним засобом зв’язку та надає можливість ведення історії звернень, медичної картки, запису до лікаря, збереження інформації щодо умов договору страхування та переліку виключень.

Вже з впевненістю можна сказати, що результатом впровадження системи медичного страхування на підприємстві стало підвищення продуктивності праці співробітників та зменшення випадків їх захворюваності.

ОППБ: Ігоре Григоровичу, дякуємо за розмову. Ваші відповіді надзвичайно важливі та корисні для наших читачів, адже приклад завжди беруть з кращих, а успішні тенденції задають лідери галузі, які піклуються про безпеку своїх працівників.

Підготовано редакцією журналу "Охорона праці і пожежна безпека"

Поділитися: