Все буде Україна!

Новини

18 жовтня Всесвітній фонд природи WWF-Україна здійснив зариблення осетровими видами риб, випустивши 2500 молодих особин стерляді та осетра в річку Дунай на території Дунайського біосферного заповідника. ..читати далі
Наприкінці вересня експедиція Інституту гідробіології НАН України завершила третій етап натурних досліджень з оцінки структури гідробіоти, якісних і кількісних показників угруповань фітопланктону, фітобентосу, зоопланктону, макрофітів, макробезхребетних та іхтіофауни...читати далі
Днями директор Інституту гідробіології НАН України член-кореспондент НАН України Сергій Афанасьєв презентував доповідь“Про екологічні наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС”. ..читати далі
Мета робіт – оцінити сучасний гідробіологічний режим та екологічний стан/потенціал транскордонного відтинку Дністра відповідно до Водної рамкової директиви Європейського Союзу 2000/60 ЄС...читати далі