Все буде Україна!

Компанія, що змінює країну. Як в Укргідроенерго працюють над досягненням Цілей сталого розвитку ООН

Компанія, що змінює країну. Як в Укргідроенерго працюють над досягненням Цілей сталого розвитку ООН

13-03-2020
Восени 2015 р. у штаб-квартирі ООН відбулося історичне прийняття світовими лідерами нового Порядку денного у галузі сталого розвитку до 2030 року. В його основі лежать 17 цілей та 169 завдань, спрямованих на ліквідацію бідності, боротьбу з нерівністю та охорону довкілля.

Про надважливість участі бізнесу в досягненні цих Цілей  було наголошено вже на наступний день після їх схвалення. На Форумі приватного сектору Організації Об’єднаних Націй Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив сподівання, що великий бізнес дасть змогу прискорити успіх у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР). Під час виступу очільник ООН  наголосив, що схвалення ЦСР поставило перед бізнесом нові виклики, пов’язані з необхідністю розвитку світоглядних засад щодо забезпечення орієнтації його діяльності на потреби людей та покращення навколишнього середовища, поваги до своїх працівників, нульової толерантності до корупції, активного впровадження інновацій тощо.

Найбільша гідрогенеруюча компанія країни - Укргідроенерго приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. На цьому шляху у партнерстві з місцевими громадами, бізнес-партнерами та  органами влади робить посильний внесок у  досягнення Цілей сталого розвитку в глобальному масштабі. Мета - стабільне підвищення якості життя для майбутніх поколінь.

1. Подолання бідності у всіх формах та усюди

В Укргідроенерго працює понад три тисячі співробітників. Їх матеріальне благополуччя – пріоритет соціальної політики компанії. Діюча на підприємстві  тарифна система оплати праці дає можливість формування ефективної системи мотивації та матеріального заохочення працівників, підвищуючи ефективність діяльності Товариства в цілому. Упродовж 2019 року середня заробітна плата в компанії зросла на 43%.   

Варто зазначити, що у 2019 році Укргідроенерго в черговий раз стало фігурантом рейтингу  ТОП-100 найбільших платників податків України. Торік Товариство сплатило до бюджетів усіх рівнів 3 млрд 228 млн грн. Зокрема, сума дивідендів на державну частку акцій  склала 1 млрд  100 млн грн, податок на прибуток - 1 млрд 63 млн грн, ПДВ – 492 млн грн.

2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства

Гідроелектростанції, які входять до складу Укргідроенерго, забезпечують зрошення  сільськогосподарських угідь. Зокрема, з водоймищ Дніпровського каскаду ГЕС зрошується понад 1 млн га земель.  Застосування зрошення та дренажу дозволяє незалежно від погодних умов підвищити врожайність  сільськогосподарських культур у 2-3 рази, що є значним внеском у продовольчу безпеку країни.

3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці

Значна увага в компанії приділяється питанням підтримки належного рівня здоров’я персоналу.  З 2018 року на підприємстві почала діяти Програма добровільного медичного страхування, послугами якої на сьогодні скористалися 2234 працівники. Укргідроенерго повністю забезпечує покриття витрат на добровільне медичне страхування фахівців за обраними напрямками.

Страховий пакет включає майже всі види медичної допомоги на всій території України та можливість застрахувати близьких та рідних. До пакету входять амбулаторно-поліклінічна, невідкладна, стоматологічна, діагностична допомога, а також забезпечення медикаментами.

Програма добровільного медичного страхування забезпечує належний рівень медпослуг, необхідних працівникам для підтримки належного стану здоров´я. Обстеження та лікування гідроенергетиків проводиться лідерами вітчизняної медицини відповідного рівня акредитації, з власною медичною базою та штатом відповідних фахівців.

мед

Окрім того, в Укргідроенерго в рамках медичного захисту працівників продовжується реалізація заходів з комплексної серцево-судинної діагностики. В рамках Меморандуму про співпрацю між компанією та Інститутом серця Міністерства охорони здоров’я України, висококваліфіковані кардіологи регулярно відвідують філії компанії та проводять обстеження працівників на сучасному обладнанні. За результатами обстежень працівникам надаються індивідуальні консультації та рекомендації щодо подальшого обстеження й лікування.  

Торік за рахунок коштів компанії в Державній установі «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» було обстежено 360 гідроенергетиків.  Дев’ять  з них отримали допомогу на лікування на суму 1 млн 401 тис грн.  

4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення до навчання протягом усього життя для всіх

Турбота про фаховий потенціал, підготовка, перепідготовка, навчання та кар’єрне зростання фахівців – актуальні питання, які знаходяться у постійному фокусі уваги керівництва Укргідроенерго. Компанія направляє своїх працівників до вищих навчальних закладів України усіх рівнів акредитації для навчання та отримання першої базової або повної вищої освіти відовідно до напрямку підготовки.

Торік за рахунок компанії підвищили кваліфікацію 710 співробітників, в тому числі безпосередньо на виробництві – 125 осіб, у навчальних закладах різних рівнів акредитації -  585 гідроенергетиків. 

Керівництво компанії вживає усіх заходів для підвищення рівня компетенцій керівників, зарахованих до кадрового резерву та спеціалістів, які безпосередньо беруть участь у обслуговуванні та експлуатації обладнання ГЕС і ГАЕС. Торік первинну професійну підготовку та перепідготовку пройшли 56 співробітників Укргідроенерго, в тому числі безпосередньо на виробництві – 42 особи, у навчальних закладах різних типів за договорами – 14 осіб.

На сьогодні за рахунок коштів компанії  без відриву від виробництва навчаються у вишах 12 працівників Укргідроенерго.

Торік на навчання гідроенергетиків та підвищення їх кваліфікації компанією було витрачено 2 млн 715 тис грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2018 році.

5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат

 Укргідроенерго в рамках парадигми управління персоналом керується принципами рівних можливостей для всіх гендерних та вікових груп. В компанії з повагою ставляться до кожного працівника, забезпечуючи дотримання та захист його особистих прав і свобод.  

Укргідроенерго намагається створити таке середовище, в якому всі працівники у повній мірі зможуть розкрити свій потенціал. Політика  компанії полягає у недопущенні дискримінації  в будь-яких аспектах зайнятості за ознакою статі чи сімейного статусу, раси, релігії, етнічного чи національного походження, віку, або вад здоров’я.

6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх

Укргідроенерго в своїй діяльності приділяє значну увагу збереженню природних екосистем у місцях присутності компанії, зниженню негативного впливу на довкілля, раціональному природокористуванню та забезпеченню екологічної безпеки під час виробничої діяльності.

Щороку Укргідроенерго нарощує інвестиції в охорону довкілля та справно сплачує податки за використані природні ресурси. У 2019 році обсяг загальних капітальних інвестицій та поточні витрати на охорону навколишнього середовища склали понад 59 мільйонів гривень.

7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, сталих і сучасних джерел енергії для всіх

Енергоефективність та енергозбереження – питання, які стоять на чільному місці в діяльності компанії.  Гідроелектростанції являють собою найбільш мобільну та найбільш доцільну з економічної точки зору групу енергообладнання, яка, генеруючи енергію з відновлюваних джерел, забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності мережі та мобільний аварійний резерв у Об’єднаній енергосистемі України.

Каховська ГЕС

Серед перспективних проєктів компанії – будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі четвертого гідроагрегату, будівництво Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2. Перспектива нарощування генеруючих потужностей Укргідроенерго матиме прямий вплив на підвищення енергоефективності та енергозбереження української електроенергетичної галузі в цілому, оскільки ГЕС і ГАЕС приходять на заміну найбільш застарілим та неефективним енергоблокам теплових генеруючих компаній.

8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

Укргідроенерго створює гідні умови праці, дбає про соціальні гарантії гідроенергетикам, переймається питаннями безпеки та добробут своїх працівників, а також сприяє їх професійному розвитку.

Гарантії співробітників компанії щодо збереження робочих місць передбачені Колективним договором. Торік в Укргідроенерго переглянуто та доповнено Колективний договір на 2019-2021 рр, що гарантує гідний рівень  оплати праці, а також соціальні гарантії, пільги та компенсації працівникам компанії. Основною метою нового  Колективного договору є надання додаткових, порівняно з чинним законодавством, пільг та гарантій гідроенергетикам. В свою чергу це забезпечує максимально можливий рівень соціального захисту та матеріального благополуччя  працівників компанії.

9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям

Укргідроенерго з метою підтримки економічного розвитку територій розвиває якісну, надійну, сталу інфраструктуру, розробляє та впроваджує інноваційні послуги у місцях присутності.

У 2019 році компанією було здійснено масштабний ремонт автопереїзду через греблю ДніпроГЕС – найстарішої станції, яка входить до складу компанії.  На мостовому переході повністю замінено асфальтове покриття, проведено армування між бичками №3-4, виконано роботи з посилення бетонних плит перекриття прогонних конструкцій 1932 року металічними листами з фіксуванням анкерами, а також посилено балки біля деформаційного шва №11. Вартість виконаних робіт – 100 мільйонів гривень.

ДніпроГЕС

Після ремонту мостового переходу мешканці Запоріжжя можуть комфортно та безпечно діставатися з одного берега міста на інший. В планах компанії – масштабна комплексна реконструкція Дніпровської ГЕС, яка дозволить продовжити терміни експлуатації найстарішої української гідроелектростанції на 50 років.

Серед інфраструктурних проєктів, реалізованих компанією - будівництво 114-квартирного житлового будинку у м. Новодністровськ, будівництво сучасної районної лікарні у Сокирянах Чернівецької області, будівництво Сокирянського районного будинку культури на 500 місць.

Окрім того, компанія інвестує значні кошти у реконструкцію об’єктів житлово-комунального господарства, а також ремонт транспортної інфраструктури у місцях присутності.

10. Скорочення нерівності всередині країн та між ними

Укргідроенерго проводить політику, яка забезпечує рівний доступ і широкі можливості розвитку кожному. В компанії платять заробітну плату за працю рівної цінності, використовуючи по всій країні єдину тарифну сітку.

11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та екологічної стійкості міст і населених пунктів

Укргідроенерго відграє важливу роль у стимулюванні економічної активності країни, соціальному розвитку регіонів, здійснює істотний економічний вплив на території присутності за рахунок створення значної кількості робочих місць та сплачуючи податки до бюджетів усіх рівнів.

Реалізація перспективних проєктів компанії дозволить зняти соціальну напругу та покращити ситуацію з зайнятістю населення у місцях присутності компанії.  Будівництво Каховської ГЕС-2 матиме значний економічний та соціальний ефект, адже дозволить працевлаштувати близько тисячі осіб на етапі спорудження станції та 161 фахівця під час її експлуатації. Окрім того, дасть поштовх розвитку ринку будівельних матеріалів, а також підвищенню рівня життя населення регіону.

Під час будівництва Канівської ГАЕС буде створено дві тисячі робочих місць та промислово-будівельну інфраструктуру. Після введення в експлуатацію електростанції на ній працюватиме майже 250 осіб, а це — нові робочі місця для мешканців району. Окрім того, значні кошти будуть інвестовані в будівництво нових та реконструкцію існуючих об’єктів інфраструктури Канівського району Черкаської області.

12. Забезпечення  переходу до раціональних моделей споживання і виробництва

Укргідроенерго розробляє техніко-економічне обґрунтування для будівництва сонячних електростанцій на території Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Кременчуцькій ГЕС та Дністровської ГАЕС.  Запланована сумарна потужність сонячних електростанцій Укргідроенерго - 85 МВт.   

«Планується будівництво чотирьох сонячних електростанцій потужністю від 9 до 15 МВт в залежності від типу елементів, які ми будем застосовувати. Розташовані СЕС будуть на територіях, що належать підприємству. Вже є зацікавленість Світового банку в цьому проєкті», – заявив генеральний директор компанії Ігор Сирота під час XVII Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», який відбувся восени 2019 року у Києві.

13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками

Протистояння змінам клімату – одне з пріоритетних завдань, яке постійно перебуває  у фокусі уваги Укргідроенерго.

Не секрет, що енергетика в Україні є головним джерелом парникових викидів. Тому відмова від викопного палива у цьому секторі – першочергова мета  кліматичної політики країни. Будуючи нові гідроенергетичні потужності на Дніпрі та Дністрі, Укргідроенерго не лише робить значний внесок у енергетичну безпеку держави, усуваючи дефіцит маневрових потужностей в Об’єднаній енергосистемі України, але й зменшує потребу в пусках енергоблоків ТЕС, таким чином обмежуючи викиди забруднюючих речовин до атмосфери.

ГЕС

Введення в експлуатацію Дністровської ГАЕС дозволить щороку заощаджувати 1,1 млн тон вугілля та 200–300 млн куб. м газу. З виходом станції на проєктну потужність викиди в атмосферу вуглексилого газу скоротяться на 2,2 млн т, на майже 7 тисяч тон  скоротяться викиди оксиду азоту та на майже 29 тисяч тон – діоксиду сірки. Введення потужностей Канівської ГАЕС дозволить щорічно заощаджувати 125 млн куб. м  «блакитного палива» та 533 тис. тон вугілля, таким чином значно зменшуючи викиди парникових газів до атмосфери.  

Усвідомлюючи глибинність проблеми глобальної зміни клімату та з метою мінімізації шкідливого впливу на довкілля парникових викидів, які продукують автомобілі, в Укргідроенерго вирішили поступово відмовлятись від автівок з бензиновими та дизельними двигунами на користь екологічних електрокарів. Відтепер на службі в гідроенергетиків парк авто з електричним «серцем».  

14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах  сталого розвитку

Укргідроенерго є одним з найбільших водокористувачів в системі водогосподарського комплексу України і здійснює свою діяльність на головних річках країни – Дніпрі та Дністрі. Для компанії вода є основним ресурсом, тому відповідальне ставлення до неї – пріоритет в роботі компанії.

Турбота про довкілля та скорочення негативного впливу виробництва електроенергії з води на природу через впровадження екологічних стандартів - один з провідних принципів, яким керується у своїй діяльності Укргідроенерго.  Серед основних аспектів, спрямованих на екологічну безпеку виробництва - вдосконалення технологічного обладнання на станціях. Взятий курс на масштабну реконструкцію, якого компанія послідовно дотримується упродовж багатьох років, зокрема, переслідує й природоохоронну мету. У процесі модернізації гідроагрегатів досягається підвищення герметичності маслонаповненого обладнання, що, в свою чергу, запобігає потраплянню олив у річки та сприяє покращенню екологічної ситуації у місцях присутності компанії.

Зі 103 гідроагрегатів, які є на станціях Укргідроенерго, 71 отримав нове життя. Реконструкція обладнання відбувається зі встановленням нових регуляторів швидкості, систем збудження, систем управління та моніторингу, системи діагностики обліку електричної енергії, систем захисту та генераторних вимикачів. Цьогоріч планується завершити реконструкцію ще восьми гідроагрегатів. Амбітна ціль компанії – до 2026 року реконструювати усі гідроагрегати, які є на станціях Укргідроенерго.

чайка

У 2019 році на Каховській ГЕС компанія провела апробацію методу аерації води шляхом подачі стисненого повітря до гідроагрегату №6. Випробування показали, що аерація технічно можлива і дає результат. Після експерименту у воді спостерігалося збільшення концентрації розчиненого кисню та зміна інтегрального показника - біохімічного споживання кисню (БПК5). Позитивний досвід аерації буде розповсюджено на всіх гідроелектростанціях Дніпровського каскаду.  Поетапне промислове впровадження аерації дозволить зробити значний крок у вирішенні проблеми покращення якості води у річці Дніпро.

15. Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття

Укргідроенерго здйснює свою діяльність в рамках державної політики та національного екологічного законодавства. Діяльність компанії серед іншого спрямована і на запобігання забрудненню земельних ресурсів територій розташування ГЕС.

Будівництво нових гідрогенеруючих потужностей  Укргідроенерго  здійснюється у відповідності до усіх вимог законодавства в сфері екології. Проведення комплексних екологічних досліджень на стадії ініціювання та проектування енергетичних об’єктів, оцінка впливу на довкілля планової діяльності в басейні Дніпра, збереження біорізноманіття в місцях будівництва гідроелектростанцій, охорона окремих представників флори та фауни, а також цілих екосистем – питання, яким гідроенергетики приділяють значну увагу.

16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях

Відкритість – одна з загальнокорпоративних цінностей компанії. Укргідроенерго проводить політику нетерпимості щодо будь-яких проявів дискримінації та насильства. Як сучасна компанія Укргідроенерго прагне гармонізувати  свою діяльність із цінностями  та очікуваннями суспільства.  Тому підприємство продовжує дотримуватись принципів прозорості та підзвітності, відкрито інформуючи про свою діяльність.

17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку

Компанія в інтересах сталого розвитку активно співпрацює з професійними міжнародними організаціями. Серед них – Міжнародна гідроенергетична асоціація (International Hydropower Association), Міжнародна комісія з великих гребель (International Commission on Large Dams), Міжнародна агенція з відновлюваних джерел (International Renewable Energy Agency), Міжнародна рада з великих електричних систем (International Council on Large Electric Systems) та багато інших.

Пресслужба Укргідроенерго

Поділитися: